nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ζωολογίας

Αθήνα 26.11.2015, 09:12

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ζωολογίας» στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3498 (7)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ζωολογί−
ας» στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνο−
λογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του άρθρου
80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώ−
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου 96
του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
3. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995, «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογι−
κών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συνεδρίαση 206/21−06−2013).
5. Τις αποφάσεις που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων στις Συνεδρίες της αριθμ. 996/
17−7−2013 και αριθμ. 1025/34/15−10−2015.
6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τε−
χνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εργαστήριο
με τίτλο «Εργαστήριο Ζωολογίας», το οποίο καλύπτει
την άρτια και εποπτική διδασκαλία και τις ερευνητικές
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας, της
ποικιλότητας Ζωικών Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της
Υδροβιολογίας, των Υδατοκαλλιεργειών και της Ποιό−
τητας των Υδάτινων Οικοσυστημάτων. Το εργαστήριο
εκτός της συμβολής του στη διδασκαλία και την έρευνα
επιδιώκει να συμβάλει θετικά στη σχέση του Πανεπι−
στημίου με την κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με ακαδημαϊκά ιδρύ−
ματα, κέντρα ερευνών, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο
πεδίο της Ζωολογίας, της ποικιλότητας Ζωικών Ορ−
γανισμών, της Ιχθυολογίας, της Υδροβιολογίας, των
Υδατοκαλλιεργειών και της Ποιότητας των Υδάτινων
Οικοσυστημάτων εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συ−
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, εργα−
στηρίων (workshops), ημερίδων σεμιναρίων, συμποσίων,
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων. Στα
αντικείμενα που δραστηριοποιείται το εργαστήριο. Την
πραγματοποίηση έργου, δημοσιεύσεων και εκδόσεων
και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων
επιστημόνων στα αντικείμενα του εργαστηρίου.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται αποκλειστικά από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή−
ματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων με αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό
και ερευνητικό έργο που εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα και στο επιστημονικό αντι−
κείμενο του εν λόγω εργαστηρίου.
Επίσης, προβλέπεται η στελέχωση του και με άλλα
μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, το εργαστήριο στε−
λεχώνεται ή μπορεί να στελεχωθεί από μέλη Ειδικού
Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) και
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
καθώς και από μέλη του λοιπού διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία
των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). Τέλος
το εργαστήριο μπορεί να συνεργάζεται επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους σε αντικείμενα σχετικά με τις
δραστηριότητές του.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Βιολο−
γικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων που έχουν στελεχώσει το εργαστήριο και που
ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος για τον ορισμό των υπεύθυνων στα αναλώ−
σιμα υλικά, τον κινητό εξοπλισμό, και η υπογραφή κάθε
εγγράφου. Επίσης η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτή−
των, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων και σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί
ή που θα παραχωρηθούν σε αυτό για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στους
χώρους του εργαστηρίου περιλαμβάνονται φοιτητικά
εργαστήρια, δωμάτια άσκησης ερευνητικών δραστη−
ριοτήτων, αποθηκευτικοί χώροι, δωμάτια εκτροφής
υδρόβιων οργανισμών. Στους χώρους εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο χώρο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη−
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά
σκεύη και όργανα τα οποία παραδίδονται για τη διε−
ξαγωγή εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρήση τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και επιστημο−
νικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρα 18 του Ν. 1268/1982
και 5 του Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδαφ. δ του
Ν. 1697/1986 (Α΄ 203)].
6. Το εργαστήριο θα εξοπλιστεί έτσι και θα του πα−
ραδοθεί ο κατάλληλος χώρος, ώστε να έχει τη δυ−
νατότητα να φιλοξενεί ειδικά σεμινάρια στο πλαίσιο
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του
Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159 2083/1992 (Α΄ 159).
4. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Βιολο−
γικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εγ−
χώριους ή διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για
τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών,
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών
στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βι−
βλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό−
κολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις
ειδικές διατάξεις.
3. Αρχεία μετρήσεων, αναλύσεων από έρευνες και
ερευνητικά προγράμματα.
4. Όλα τα σχετικά με τις διπλωματικές εργασίες προ−
πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
5. Όλα τα σχετικά με τις διδακτορικές διατριβές με−
ταπτυχιακών φοιτητών.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 2 Νοεμβρίου 2015

O Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved