nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Αθήνα 26.11.2015, 09:17

Την ίδρυση Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
, ενέκρινε η Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2088/27783 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 173 Α΄),
το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄
της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βι−
βλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α΄) και του άρθρου 4 του ν. 2083/92.
β) Του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), και
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών (Συνεδρίαση Γ.Σ. 10/9.6.2015).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (Συνεδρίαση 70/29−10−2015).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο−
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση − Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης του Πανεπιστημίου Πατρών το Εργαστήριο με την
ονομασία «Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας», το οποίο θα έχει ως βασι−
κό σκοπό την σε εθνικό και διεθνές επίπεδο διεξαγωγή
διεπιστημονικής έρευνας, σε θέματα που αφορούν την
αποτελεσματική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπο−
λογιστών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την
παραγωγή και την αξιολόγηση λογισμικού για την εκπαί−
δευση, την παραγωγή λογισμικού εκπαίδευσης ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων, την εκπαιδευτική ρομποτική και
τη διδακτική της πληροφορικής.

Άρθρο 2
Σκοπός –Αντικείμενο εργασιών – Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας από−
φασης.
β. Την κάλυψη υπαρχόντων κενών και ελλείψεων στο
σχεδιασμό οργάνωση και συμπλήρωση της έρευνας για
τη χρήση των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικα−
σία στη χώρα μας.
γ. Την ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του εργαστη−
ρίου και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
των άλλων εργαστηρίων του Τμήματος και του Πανε−
πιστημίου γενικότερα.
δ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
ε. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία
έχουν ως στόχο την έρευνα για την ενσωμάτωση των
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη με−
ταφορά τεχνογνωσίας.
ε. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλή−
νων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
στ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Πατρών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντι−
κείμενα του εργαστηρίου ή η επιστημονική ενασχόλησή
τους εμπίπτει στα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέρο−
ντα του εργαστηρίου. Επίσης, από μεταδιδακτορικούς
ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς
φοιτητές με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά
ενδιαφέροντα καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού
επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, το
έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες του εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου μεριμνά εν γένει για
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου,
ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του
Ν. 1268/1982, και επί πλέον:
(α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Π.Τ.Δ.Ε. το πρόγραμμα λειτουργίας για τις ερευνητικές
και διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου και
μεριμνά για την υλοποίησή τους.
(β) Εισηγείται τους υπευθύνους αναλωσίμων υλικών
και του εξοπλισμού.
(γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί−
ζεται με το εργαστήριο.
(δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων στη Γ.Σ. του Τμήματος.
(ε) Μεριμνά επίσης, για:
• Την υλοποίηση των αποφάσεων συλλογικών οργά−
νων του Τμήματος και για την παροχή ερευνητικού και
διδακτικού έργου.
• Την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε
έσοδο του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
• Τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο
προσωπικό.
• Την ορθή χρήση των οργάνων, των υλικών και του
κινητού εξοπλισμού από το προσωπικό του εργαστηρίου
ή από ερευνητές που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει
ήδη παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για
τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα για (α) την
τοποθέτηση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για την εκπόνηση ερευνητικών δρα−
στηριοτήτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων,
καθώς και (β) τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή−
σεων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία του εξοπλισμού
και των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των συσκευών αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητός εξοπλισμός, ο οποίος παραδίδεται για τη διεξα−
γωγή εργασιών, επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχε παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα όργανα
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα − Πόροι
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄).
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι−
στήμιο Πατρών για το εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου ή του
Πανεπιστημίου Πατρών.
στ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ−
γράφων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, εξοπλισμού, πε−
ριοδικών και οργάνων.
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
• Βαθμολόγια φοιτητών.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ηλε−
κτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
(ΕΗΥΕΤ)», και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με
το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του Τμήματος / Σχολής που είναι εγκατεστη−
μένο το εργαστήριο.
2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με εκείνη του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και την προσθήκη του
τίτλου καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Νοεμβρίου 2015

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved