nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής

Αθήνα 11.12.2015, 18:36

Την ίδρυση Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (Manufacturing Technology and Production Systems Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «MT−Lab» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής (Manufacturing Technology
& Production Systems Laboratory) υπό το διακριτικό
τίτλο «MT−Lab» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6−9−2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθμ. Π.δ. 102/2013 (Φ.Ε.Κ. 136/5−6−2013 τ.Α΄)
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας
Συγχώνευση − Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχο−
λών του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/2013 Π.δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄).
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος Σερρών (Φ.Ε.Κ. 207/5−9−2002, τ.Β΄).
4. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Σερρών όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31−12−2014 τ.Β΄). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/4−9−2009 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστη−
μιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ.
258/8−12−2014 τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 2705/Ε5/9−1−2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 593,τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31−12−2012) με την οποία διαπιστώ−
θηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου του Κων−
σταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με τετραετή
θητεία από 1−1−2013 (ΑΔΑ: BEIE9−MYO).
8. Το υπ’ αριθμ. 2/7−5−2015 απόσπασμα πρακτικού της
Επιτροπής για την Ίδρυση Εργαστηρίων, που ορίστηκε
με την υπ’ αριθμ. 818/1−4−2015 απόφαση του Προέδρου
του Ιδρύματος.
9. Το υπ’ αριθμ. 19/13−10−2015 απόσπασμα πρακτικού
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι−
κών Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Το υπ’ αριθμ. 14/14−10−2015 απόσπασμα πρακτικού
της Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την υπ’ αριθμ. 416/49/15−10−2015 απόφαση της Συ−
νέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας.
12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
α) Την Ίδρυση του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τε−
χνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (Manufacturing
Technology & Production Systems Laboratory) υπό τον
διακριτικό τίτλο «MT−Lab» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη−
χανικών Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
β) Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργα−
στηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων
Παραγωγής
γ) Τον ορισμό του Κων/νου Δαυΐδ, Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε,
ως Διευθυντή του Εργαστηρίου με τριετή θητεία η οποία
ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Ειδικότερα κατ’ άρθρο:

Άρθρο 1 «Ίδρυση»
Ιδρύεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τε−
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής
Μακεδονίας και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημά−
των Παραγωγής (Manufacturing Technology & Production
Systems Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «MT−Lab».
Το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συ−
στημάτων Παραγωγής εξυπηρετεί τις ερευνητικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμε−
να της Μηχανουργικής Τεχνολογίας και των Συστημάτων
Παραγωγής με έμφαση στη μορφοποίηση μηχανολογι−
κών προϊόντων και στη βελτιστοποίηση αυτών μέσω σύγ−
χρονων τεχνολογικών μεθόδων. Επιπρόσθετα έμφαση
δίνεται στην αυτοματοποίηση συστημάτων παραγωγής,
στον έλεγχο της ποιότητας, των χαρακτηριστικών και
των μηχανικών ιδιοτήτων μηχανολογικών προϊόντων,
καθώς και παραγωγικών διαδικασιών με τη βοήθεια κα−
τάλληλων μετροτεχνικών συστημάτων. Συγκεκριμένα τα
γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις δραστηριό−
τητες του Εργαστηρίου αφορούν τα εξής: Τρισδιάστατη
μοντελοποίηση και προσομοίωση σε θέματα τεχνολογι−
ών σχεδιασμού μηχανολογικών προϊόντων και κατασκευ−
ών με χρήση συστημάτων CAD/CAM/CAE, Διαμορφωτι−
κές Τεχνολογίες, Μηχανουργικές Κατεργασίες, Ψηφιακά
καθοδηγούμενες Εργαλειομηχανές CNC, Αντίστροφη
Μηχανική, Τρισδιάστατη Ψηφιακή Τομογραφία, θέματα
Εμβιομηχανικής και Νανοτεχνολογίας υπό το πρίσμα
των τεχνολογιών παραγωγής και αξιολόγησης των μη−
χανικών ιδιοτήτων, Μηχανικές δοκιμές και χαρακτηρι−
σμός υλικών, Παραγωγή και χαρακτηρισμός ιδιοτήτων
και μηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών, Ανάλυση
ταλαντώσεων και δυναμικής συμπεριφοράς μηχανών,
Διαγνωστικός και μετρολογικός έλεγχος μηχανολογικών
διατάξεων, Ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα των ερευ−
νητικών δραστηριοτήτων, των μελετητικών και τεχνο−
λογικών υπηρεσιών του Εργαστηρίου είναι:
Εκπόνηση πληροφοριών κατεργασίας ψηφιακά καθο−
δηγούμενων εργαλειομηχανών CNC. Εκπόνηση πληρο−
φοριών ψηφιακής καθοδήγησης βιομηχανικών βραχιό−
νων (Βιομηχανικά ρομπότ). Σχεδιομελέτη και κατασκευή
μηχανολογικών προϊόντων μέσω συστημάτων CAD/
CAM/CAE. Σχεδιομελέτη βιομηχανικών αυτοματισμών.
Σχεδιομελέτη και κατασκευή δοκιμαστηρίων μελέτης
αντοχής μηχανολογικών εξαρτημάτων. Μελέτη στατικής
και δυναμικής αντοχής μηχανολογικών εξαρτημάτων και
διατάξεων μέσω υπολογισμών με χρήση της μεθόδου
των πεπερασμένων στοιχείων (FΕΜ). Μέτρηση διαφόρων
γεωμετρικών και επιφανειακών μεγεθών. Χαρακτηρισμός
επιφανειών. Εφαρμογές αντίστροφης μηχανικής για τη
δημιουργία νέου μηχανολογικού προϊόντος. Δημιουργία
πρωτοτύπων με τη μέθοδο ταχείας πρωτοτυποποίησης
(Rapid Prototyping, Rapid Tooling). Διεξαγωγή δυναμικής
ζυγοστάθμισης υπό συνθήκες λειτουργίας. Μετρήσεις
ελέγχου ταλαντωτικής συμπεριφοράς βιομηχανικών κα−
τασκευών και μηχανών. Έλεγχος ακριβείας εργαλειομη−
χανών και ευθυγράμμισης μηχανολογικών διατάξεων με
χρησιμοποίηση ακτίνων Laser. Μη καταστροφικοί έλεγ−
χοι (Τρισδιάστατη Ψηφιακή Τομογραφία CT, υπερηχο−
γραφία, μέτρηση βάθους ρωγμών, πάχους επικαλύψεων
κ.λπ.). Διεξαγωγή μηχανικών δοκιμών για τη μελέτη της
αντοχής υλικών (Εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, στρέψης
κ.λπ.). Εκπόνηση μεταλλογραφικών ελέγχων υλικών και
μελέτης των μηχανικών τους ιδιοτήτων.

Άρθρο 2 «Σκοπός − Αποστολή»
Το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συ−
στημάτων Παραγωγής έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και
προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα−
νικών Τ.Ε και στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σε θέματα
που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
στην έρευνα και στην καινοτομία, στη βελτίωση της
βιομηχανικής παραγωγής, στο σχεδιασμό καινοτόμων
προϊόντων, στην αξιολόγηση και επίλυση βιομηχανικών
προβλημάτων παραγωγής, στη βελτιστοποίηση των χα−
ρακτηριστικών και των ιδιοτήτων μηχανολογικών προϊό−
ντων, της λειτουργίας μηχανολογικών διατάξεων, καθώς
και του εκσυγχρονισμού παραγωγικών διαδικασιών μέσω
της υιοθέτησης σύγχρονων και προηγμένων τεχνολογι−
κών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναλαμ−
βάνει την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων σε σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτι−
κούς φορείς. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊ−
όντων, εργαλείων, συστημάτων και λογισμικού στο πεδίο
των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει. Παράλληλα
προωθεί τη συνεργασία των μελών του Επιστημονικού
Προσωπικού του με άλλους φορείς έρευνας και τεχνο−
λογίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών
πυρήνων, καθώς και τη συγκέντρωση εμπειρίας και τε−
χνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών. Εμμέσως,
διά των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο υποβοη−
θά την ανάπτυξη του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας
(ΚΤΕ) του T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας και υποστηρίζει
την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολο−
γίας και Συστημάτων Παραγωγής έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για το Εργαστή−
ριο στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχα−
νίες στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για την προώθηση
της έρευνας, της επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων,
της ανάπτυξης εφαρμογών, της μεταφοράς τεχνογνωσί−
ας, ή την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται
των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
5. Την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών σε γνωστικά
πεδία συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των
αντικειμένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 3 «Προσωπικό»
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και των οποίων το επι−
στημονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστι−
κά αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος.
2. Συγκροτείται η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου
(ΕΟΕ) από μέλη ΕΠ του Τμήματος συναφούς ειδίκευσης
με τα επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου. Η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου συ−
γκροτείται με εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου
και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανο−
λόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου δύναται
να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, που έχουν οποιαδήποτε μορφής σχέση
εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των
οποίων το ερευνητικό έργο ή η ειδικότητα έχει άμεση
συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφο−
νται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Στο προσωπικό του Εργαστήριου και στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του, μπορούν να ενταχθούν ως Επι−
στημονικοί Συνεργάτες μέλη ΕΠ του Τμήματος, μέλη ΕΠ ή
ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
ή άλλα Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και
αλλοδαπής, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι ερευνητές,
καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
5. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ−
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνι−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Δι−
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μετά από τη σύμφωνη
γνώμη του ενδιαφερόμενου και ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή και απόφαση της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριό−
τητες του Εργαστηρίου, στην περίπτωση που αυτή είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν
εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4 «Διοίκηση − Αρμοδιότητες»
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του,
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μη−
χανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονί−
ας και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Καθηγητής πρώ−
της βαθμίδας Αναπληρωτής Καθηγητής. Ο Διευθυντής
είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται από την Ερευ−
νητική Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και η εκλογή του,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα−
τος και της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από
τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και στη
συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και ανανεώνεται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Ο Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση των απο−
φάσεων, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του
Εργαστηρίου από όλα τα μέλη και τους συνεργάτες.
Ειδικότερα ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρί−
ου, καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο στα επιστημονικά αντικείμενα
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσ−
διορίζονται στον άρθρο 1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετή−
σιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο−
δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανά−
λογο προσωπικό και για την οικονομική διαχείριση των
εσόδων του Εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
στη δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου,
ενώ συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας
με άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδι−
ους θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.

Άρθρο 5 «Εγκαταστάσεις − Λειτουργία»
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ’ αυτό από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού υλι−
κοτεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διε−
νέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών
έργων. Στο χώρο της εγκατάστασης του Εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων, του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου
από βλάβες και φθορές.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή σε
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται για την διεξα−
γωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση
τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειρα−
ματικών εργασιών τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή και σε συνεργασία
με άλλους καθηγητές ή ερευνητές, εφόσον το αντικεί−
μενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου και μετά από σχετική έγκριση του
Διευθυντή. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρί−
ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
διαθέτει το Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Με ευθύνη του Διευθυντή, το Εργαστήριο πρέπει να
μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά του Εργαστηρίου στο πλαί−
σιο της αποστολής του, όπως αυτή περιγράφεται στο
άρθρο 2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διε−
ξάγεται και των γενικότερων δράσεων του Εργαστηρίου.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη−
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πλη−
ροφορίες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 «Έσοδα»
α) Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με τη συμμε−
τοχή του Εργαστηρίου.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
αποτελεσμάτων και προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς
του Εργαστηρίου.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου.
β) Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δα−
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά
εξοπλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφω−
ση των χώρων του Εργαστηρίου και για υποτροφίες
προς φοιτητές.
γ) Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 7 «Τηρούμενα Βιβλία»
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
2. Βιβλίο Πρακτικών.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, οργά−
νων, λογισμικών, υλικών, επίπλων κ.λπ..
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί−
γραφα τιμολογίων, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων – εξόδων με διαρκή ενημέρωση.
5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, ετήσιων εκθέ−
σεων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιστημονι−
κές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια αναγνω−
ρισμένου κύρους, διοργανώσεις ημερίδων, συνεδρίων ή
εκπαιδευτικών διαλέξεων, όπως και στοιχεία που αφο−
ρούν στη συμμετοχή του προσωπικού του Εργαστηρίου
σε κάθε είδους επιστημονική δραστηριότητα.
7. Αρχείο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτη−
το ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8 «Χώρος Εγκατάστασης»
Χώρος του Εργαστηρίου είναι εκείνος στον οποίο
εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή
του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστά−
σεων με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των
ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του. Στο χώρο
του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται το γραφείο του
Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθε−
ται για τη λειτουργία του. Ο χώρος εγκατάστασης του
Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστη−
μάτων Παραγωγής είναι το υφιστάμενο Εργαστήριο
Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Εργαλειομηχανών στο
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, όπου στεγάζονται τα Ερ−
γαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε..

Άρθρο 9 «Αξιολόγηση»
Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου του, με βάση τη διαδικασία που ορίζει η
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
συντάσσει και υποβάλλει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στον Διευθυ−
ντή της οικείας Σχολής, έκθεση αξιολόγησης του έργου
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας»
Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
του Εργαστηρίου, ο οποίος προτείνεται από τον Διευ−
θυντή του Εργαστηρίου, εγκρίνεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και επικυ−
ρώνεται από τη Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών και τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα−
κεδονίας. Με την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε
τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11 «Έναρξη Ισχύος»
Η ίδρυση του Εργαστηρίου ισχύει από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 25 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved