nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων

Αθήνα 14.12.2015, 3:39

Την ίδρυση Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων» στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ενέκρινε η Πρύτανις του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2921 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων και
Βάσεων Δεδομένων» στο Τμήμα Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων» (Α΄/87) όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄/173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικα−
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄/141).
• Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄/159),
• Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων»,
• Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).
• Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξε−
ων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ−
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄/154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄/38).
• Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄/247).
• Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄/48).
• Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄/31).
• To Π.δ. 79, ΦΕΚ 119/Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
• Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 ΦΕΚ
258/Α΄/8−12−14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και−
νοτομία και άλλες διατάξεις».
• Την από 11/9/2015 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληρο−
φορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Την από 7/10/2015 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας
και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Την από 10/11/2015 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανε−
πιστημίου το εργαστήριο «Πληροφοριακών Συστημά−
των και Βάσεων Δεδομένων» (Information Systems and
Databases) υπό τον διακριτικό τίτλο “ISD”, το οποίο
εξυπηρετεί βασικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανά−
γκες του Τμήματος. Οι επιστημονικές περιοχές που το
εργαστήριο κυρίως καλύπτει αφορούν στις ακόλουθες
επιστημονικές περιοχές: ανάλυση και σχεδιασμό πληρο−
φοριακών συστημάτων, αξιολόγηση καινοτόμων εφαρ−
μογών πληροφορικής, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρο−
νικό επιχειρείν, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συστήματα
βάσεων δεδομένων, συστήματα datawarehousing και
datamining, συστήματα datastreammanagement, συστή−
ματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, διαχείριση
δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό, συστήματα υπολογι−
στικού νέφους, δίκτυο−κεντρικά πληροφοριακά συστή−
ματα και συναφή επιστημονικά αντικείμενα.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Πληροφορικής καθώς και των άλλων τμημάτων
του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
• Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
• Την εκπόνηση επιστημονικών μελετών συναφών με
το αντικείμενο του εργαστηρίου.
• Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου θα αποτελείται από
καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πληροφορικής
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μετα−διδακτορικούς
ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς
το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και
από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ)
του Ν. 2083/1992 (Α΄/159) και 13 παρ. 3 (β) του Ν. 2817/2000
(Α΄/78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
• Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου που
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
• Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του
εγγράφου, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμή−
ματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,
καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται
με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής μεριμνά για
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
• Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του ερ−
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή – μέλος
του εργαστηρίου – ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπλη−
ρωτής διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από τον
Νόμο διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−λειτουργία
• Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ’ αυτό από το Πανεπιστήμιο για την
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και την υλοποίηση των ερευ−
νητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτε−
ρικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου.
• Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
• Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμο−
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
• Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί−
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυ−
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
• Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του τμήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύ−
ουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
• Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
• Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).
• Τις πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Πλη−
ροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία
του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄/159) ή του
άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
Μητρώο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογι−
σμικού, μητρώο δανεισμού εξοπλισμού, φάκελος οικονο−
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρω−
τόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και
κάθε άλλο μητρώο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 19 Νοεμβρίου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved