nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα
Αθήνα 12.1.2016, 16:15

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα «Αντι-Διαφθορά ΑΠΘ» (Research Institute for Transpar−ency, Corruption and Financial Crime “ANTI-CORRUPTION ΑUTH”)» στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αποφάσισε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3525 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης για
τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλη−
μα “ΑΝΤΙ−ΔΙΑΦΘΟΡΑ Α.Π.Θ” (Research Institute for
Transpar−ency, Corruption and Financial Crime “ANTI−
CORRUPTION ΑUTH”)» στο Τμήμα Νομικής της Νομι−
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (ΑΠΘ) και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
16−7−1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24−11−1983)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της
παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/
10−6−2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21−9−1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ−
παίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/8−12−2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22−4−2005),
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ.Α΄/11−6−2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης (συνεδρίαση με αριθμό 89/7−9−2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 46/13−10−2015 και
50/15−12−2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει−
τουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24−6−2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι−
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23−7−2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη
Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα “ΑΝΤΙ−ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Α.Π.Θ” (Research Institute for Transparency, Corruption and
Financial Crime “ANTI−CORRUPTION ΑUTH”)» στο Τμήμα
Νομικής της Νομικής Σχολής.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 6/16−12−2015) για την ίδρυση του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη
Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα “ΑΝΤΙ−ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Α.Π.Θ” (Research Institute for Transparency, Corruption and
Financial Crime “ANTI−CORRUPTION ΑUTH”)» στο Τμήμα
Νομικής της Νομικής Σχολής.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22−12−2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη
Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα “ΑΝΤΙ−ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Α.Π.Θ” (Research Institute for Transparency, Corruption and
Financial Crime “ANTI−CORRUPTION ΑUTH”)» στο Τμήμα
Νομικής της Νομικής Σχολής. Proslipsis.gr
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού−
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο−
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Με−
λέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομι−
κό Έγκλημα “ΑΝΤΙ−ΔΙΑΦΘΟΡΑ Α.Π.Θ” (Research Institute
for Transparency, Corruption and Financial Crime “ANTI−
CORRUPTION ΑUTH”)» στο Τμήμα Νομικής της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης (ΑΠΘ) και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονι−
σμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εργαστή−
ριο με τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη
Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (Research Institute
for Transparency, Corruption and Financial Crime)». Το
εργαστήριο φέρει το ακρωνύμιο ΑΝΤΙ−ΔΙΑΦΘΟΡΑ Α.Π.Θ.,
στην αγγλική γλώσσα ANTI−CORRUPTION ΑUTH, και δι−
ατηρεί ιστοσελίδα προβολής των δραστηριοτήτων του
στον ιστοχώρο του ΑΠΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.anti−corruption.law.auth.gr.
Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ−
νητικές ανάγκες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της
Νομικής Σχολής τα οποία σχετίζονται με τα ειδικότερα
πεδία της διαφάνειας, της διαφθοράς και του οικονομι−
κού εγκλήματος, και ειδικότερα στα γνωστικά αντικεί−
μενα των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών,
του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του διεθνούς και
ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και του δικαίου της πλη−
ροφορικής. Μπορεί να εξυπηρετήσει επίσης ορισμένες
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά
αντικείμενα των οικονομικών, πολιτικών επιστημών, της
δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ των Τμημάτων της Σχο−
λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) όπως
και Τμημάτων θετικών επιστημών, στο μέτρο που συν−
δέονται με τα θεματικά πεδία του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο συνεχίζει, διευρύνει και προωθεί το
τριετές ερευνητικό έργο που εκτελέστηκε στη Νομική
Σχολή υπό τη δράση «Αριστεία Ι» (www.fcc.web.auth.gr)
και αξιοποιεί τα αποτελέσματά του, τα εργαλεία
έρευνας, τη βάση δεδομένων αυτού, καθώς και το
e−παρατηρητήριο για το οικονομικό έγκλημα και τη
διαφθορά στο δημόσιο τομέα που φιλοξενούνται ήδη
στον ιστοχώρο του ΑΠΘ.

Άρθρο 2 Proslipsis.gr
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα−
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3
Σκοπός−Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό τη διδασκαλία, την
έρευνα, την επιμόρφωση, την ενημέρωση, την εκπόνηση
μελετών, την παροχή γνωμοδοτήσεων καθώς και τη
διατύπωση νομοθετικών προτάσεων για μια αποτελε−
σματική και δικαιοκρατική αντιμετώπιση της διαφθοράς
και του οικονομικού εγκλήματος στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα, καθώς και για την εγκαθίδρυση και στή−
ριξη της διαφάνειας ως βασικού εργαλείου πρόληψης.
Ειδικότερα, αποστολή του εργαστηρίου αποτελούν:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος Νο−
μικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέμα−
τα διαφάνειας, διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος,
υπό το φως διακλαδικής προσέγγισης των επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων του.
2. Η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) κα−
θώς και η επιμόρφωση ειδικευμένων επιστημόνων στην
αποτελεσματική και δικαιοκρατική αντιμετώπιση της
διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, και στην
εγκαθίδρυση και στήριξη της διαφάνειας υπό το φως
της διακλαδικής προσέγγισης των γνωστικών αντικει−
μένων του εργαστηρίου.
3. Η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, και με
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
4. Η πρακτική άσκηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών
φοιτητών και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστι−
κών Λειτουργών.
5. Η ενίσχυση −μέσω ερευνών− μεταπτυχιακών φοιτη−
τών που εκπονούν διδακτορική διατριβή σε θέμα των
ειδικότερων επιστημονικών πεδίων του εργαστηρίου,
ιδίως με παροχή δυνατότητας χρήσης της βάσης δεδο−
μένων του εργαστηρίου, συμμετοχής στις επιστημονικές
συναντήσεις και εκδηλώσεις του εργαστηρίου και συμ−
μετοχής, κατά περίπτωση, σε εκπονούμενα ερευνητικά
προγράμματα.
6. Η διοργάνωση εικονικών δικών με συμμετοχή προ−
πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε αντικείμενα
ενδιαφέροντος του εργαστηρίου υπό το φως της δια−
κλαδικής τους προσέγγισης.
7. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών,
ακαδημαϊκά και κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες υπη−
ρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Διεθνείς
Οργανισμούς, εφόσον οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου.
8. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και η πρόσκληση Ελ−
λήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
9. Η δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποιεί, η
έκδοση σειράς μελετών του εργαστηρίου και ειδικού
περιοδικού (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) με πε−
ριεχόμενο που ανήκει στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου.
10. Η διάχυση της πληροφόρησης, και μέσω της ιστο−
σελίδας του εργαστηρίου και του e−παρατηρητηρίου
που ενημερώνει για τη σχετική νομοθεσία, νομολογία
καθώς και για τις έρευνες του εργαστηρίου και τα
αποτελέσματά τους, τις νομοθετικές προτάσεις του
εργαστηρίου κ.λπ.
11. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984).
12. Η εκπόνηση μελετών, η παροχή γνωμοδοτήσεων
και ο σχεδιασμός νομοθετικών προτάσεων για δημόσιες,
δικαστικές αρχές και φορείς σε θέματα που άπτονται
του γνωστικού του αντικειμένου σύμφωνα με την κείμε−
νη νομοθεσία και με βάση συμβάσεις που συνάπτονται
με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
13. Η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση ερευνητικών
δεδομένων σε σχετική ηλεκτρονική βάση δεδομένων
και η διάθεσή τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
μετά από σχετικό αίτημα και σύναψη σύμβασης με τον
ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
14. Η εν γένει ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξια−
κών έργων και μελετών με σκοπό την αποτελεσματικό−
τερη αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού
εγκλήματος και τη στήριξη της διαφάνειας μετά από
σύναψη συμβάσεων με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
15. Η ενημέρωση του κοινού, και ιδίως των επιμέρους
βαθμίδων της εκπαίδευσης, των δημοσίων φορέων, των
διάφορων επιμελητηρίων, των τραπεζών κ.λπ. για τα
οφέλη της διαφάνειας στη δράση τους καθώς και για
την αποτελεσματική και δικαιοκρατική αντιμετώπιση της
διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.
16. Η προκήρυξη βραβείων για εργασίες και μελέτες
νέων νομικών στα αντικείμενα των ενδιαφερόντων του
εργαστηρίου.
17. Kάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορφω−
τική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει στο
γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από
μέλη και συνεργάτες.
2. Μέλη μπορεί να είναι:
• Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, μέχρι έξι (6) από το γνωστικό
αντικείμενο των Ποινικών και Εγκληματολογικών επι−
στημών, μέχρι έξι (6) από το γνωστικό αντικείμενο του
Ιδιωτικού Δικαίου, και μέχρι τρεις (3) από κάθε ένα από
τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, του
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου, και του Δικαίου της
Πληροφορικής, που κατέχουν θέση με αντικείμενο το
οποίο εμπίπτει στα επιμέρους διδακτικά και ερευνητικά
πεδία του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
• Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει−
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
καθώς και μέλη του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού.
• Μέλη διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο με απόφαση του Τμήματος Νομικής.
3. Συνεργάτες μπορεί να είναι:
• Καθηγητές και Λέκτορες Τμημάτων της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) με τα
γνωστικά αντικείμενα των οικονομικών και πολιτικών
επιστημών, της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ όπως και
Σχολών ή Τμημάτων θετικών επιστημών του ΑΠΘ, των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέ−
χουν εμπίπτει στα επιμέρους διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού και εξειδι−
κευμένοι επιστήμονες.
• Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ/
Ερευνητικά κέντρα ή κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής
ή αλλοδαπής και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το
εργαστήριο.
• Ομότιμοι καθηγητές του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ για την
υποστήριξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων και του
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου.
• Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι
διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, που συμμετέχουν
στην εκτέλεση έργων, σε πρακτική άσκηση, καθώς και
σε εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο εργαστήριο.
• Υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν διδακτορικό
σε θέματα της επιστημονικής και ερευνητικής αρμοδι−
ότητας του εργαστηρίου. Το αυτό ισχύει και για τους
μεταδιδάκτορες που εκπονούν ερευνητικές μελέτες ή
επιστημονικό έργο σε θέματα της επιστημονικής και
ερευνητικής αρμοδιότητας του εργαστηρίου.
4. Είσοδος νέου προσωπικού στο εργαστήριο εγκρίνε−
ται με απόφαση της ΓΣ της Νομικής Σχολής μετά από
πρόταση του Διευθυντή του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του
Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ, ο οποίος εκλέγεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής,
σύμφωνα με τη διαδικασία που υπαγορεύεται από τις
κείμενες διατάξεις. Στη θέση του Διευθυντή ορίζεται
πρόσωπο με επιστημονικό έργο, ικανό μέρος του οποίου
τελεί σε άμεση σχέση με τα ερευνητικά και διδακτικά
αντικείμενα του εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με τη διαδικα−
σία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21−9−1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
τ.Α΄/6−9−2011).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου:
• Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό − μεταπτυχια−
κό) και ερευνητικό έργο των μελών ή των Ερευνητικών
Ομάδων του εργαστηρίου.
• Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό.
• Μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού και των
φοιτητών.
• Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό και τις υποδομές του
εργαστηρίου.
• Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των
εξόδων του εργαστηρίου.
• Αναθέτει τις αρμοδιότητες στους υπευθύνους για
την οικονομική διαχείριση, την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, τη διαχείριση των αναλωσίμων υλικών, τη
συντήρηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου και υπο−
γράφει κάθε έγγραφο που αφορά στη λειτουργία του.
• Εκπροσωπεί το εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του
Πανεπιστημίου και σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
• Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του
εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
• Εκπονεί σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ−
γίας του εργαστηρίου και κάθε αναγκαία τροποποίηση
αυτού που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
• Συντάσσει τον ετήσιο και τριετή απολογισμό του
Εργαστηρίου.
• Εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στον
πρώτο δεξιά του βορείου κλιμακοστασίου ημιυπόγειο
χώρο κάτω από τις αίθουσες διδασκαλίας του 1ου ορό−
φου του κτιρίου της Νομικής Σχολής και φιλοξενείται
σταθερά για τις επιστημονικές συναντήσεις των μελών
του και τις επιστημονικές του εκδηλώσεις σε χώρο του
Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
(Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη), καθώς και
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης (Φράγκων 2−4).
2. Μέχρι την απόκτηση ίδιου εξοπλισμού, οργάνων και
υλικού χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλι−
σμό του προσωπικού του.
3. Το εργαστήριο μπορεί να εκπαιδεύει με βάση τις
εγκαταστάσεις, τους χώρους φιλοξενίας του και την
υλικοτεχνική υποδομή του 150 φοιτητές και 150 επι−
μορφούμενους.
4. Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
ασφάλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανο−
νισμό λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και στους χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση του εξοπλισμού του, που
είναι απαραίτητος για τη διενέργεια των εκπαιδευτικών
του δραστηριοτήτων και των ερευνητικών του προ−
γραμμάτων.
Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου υπάρ−
χει πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του Εργαστηρίου κα−
θώς και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή
του.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει τη διεξαγωγή κάθε εργα−
σίας, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου και καθορίζει:
• τις προτεραιότητες στη χρήση της υλικοτεχνικής
υποδομής και των χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρ−
χει σχετική απόφαση,
• την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων
από βλάβες,
• την ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοι−
τητών/τριών, επισκεπτών
• τις μονάδες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με τις
οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το εργαστήριο για
την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών,
γνωμοδοτήσεων κ.λπ., και
• έχει γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουρ−
γία του εργαστηρίου.
3. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ορίζεται ένας υπεύ−
θυνος από τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
4. Η χρησιμοποίηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού
του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική εξουσιοδότηση
από τον Διευθυντή του. Κινητά όργανα και συσκευές
που παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέ−
φονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση
που είχαν παραδοθεί.
5. Σε περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς διδακτι−
κών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου,
με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, ορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης εξωτερι−
κού επιστημονικού προσωπικού, ειδικών επιστημόνων,
επισκεπτών καθηγητών, διδακτόρων, μεταπτυχιακών
και προπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
6. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΔΙΠ
ή σε άλλο πρόσωπο που ανήκει στο προσωπικό του
εργαστηρίου τη γραμματειακή υποστήριξη αυτού.

Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων, την εκπόνηση μελετών, γνωμοδοτήσεων
κ.λπ., την παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνι−
κούς, ιδιωτικούς φορείς και ιδιώτες.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984).
4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο−
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
5. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο−
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα
6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω−
τικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο, σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 10
Τίτλος−Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μελέ−
της για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό
Έγκλημα “ΑΝΤΙ−ΔΙΑΦΘΟΡΑ Α.Π.Θ” (Research Institute
for Transparency, Corruption and Financial Crime “ANTI−
CORRUPTION ΑUTH”)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό
του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφο−
νται στους χώρους της Σχολής που είναι εγκατεστημένο
το εργαστήριο.
2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και την προσθήκη του τίτλου
του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved