nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών και Επιστημονικών Υπολογισμών

Αθήνα 9.2.2016, 13:32

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών και Επιστημονικών Υπολογισμών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Καψάλης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5480 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μαθηματι−
κής Μοντελοποίησης Υλικών και Επιστημονικών Υπο−
λογισμών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημί−
ου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο
άρθρο 80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνε−
δρίαση 277/06.11.2015) και της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών (συνεδρίαση 119/22.10.2015).
5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1027/36/
22−12−2015.
6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί−
νων το παρακάτω εργαστήριο:
α) Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών
και Επιστημονικών Υπολογισμών το οποίο καλύπτει δι−
δακτικές και ερευνητικές ανάγκες με αντικείμενο την
ανάπτυξη−εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και υπο−
λογιστικών μεθόδων−επιστημονικών υπολογισμών για
τη μελέτη υλικών.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει σαν αποστολή: Την κάλυψη σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών
και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Επι−
στήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
Ειδικότερα το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αφο−
ρά στην:
Ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μεθοδολο−
γιών με στόχο τον προσδιορισμό ιδιοτήτων και συμπε−
ριφοράς υλικών καθώς επίσης και το σχεδιασμό νέων
υλικών. Μοντελοποίηση πολυμερικών και ευφυών υλικών
με χρήση θεωριών συνεχούς μέσου, θερμοελαστικότη−
τας και ομογενοποίησης με αριθμητικές επιλύσεις πεπε−
ρασμένων στοιχείων−διαφορών, συνοριακών στοιχείων
και χρήση ειδικών συναρτήσεων. Προβλήματα βέλτιστου
σχεδιασμού, μεταβολής φάσης, διάδοσης ρωγμών, εξαρ−
θρώσεων και πλαστικότητας. Ανάπτυξη μαθηματικών
μεθόδων και υπολογιστικών προσεγγίσεων για την
επίλυση προβλημάτων συζευγμένων πεδίων. Προβλή−
ματα σκέδασης ακουστικών κυμάτων και διάδοσης σε
ελαστικά μέσα με εφαρμογές στη Βιοϊατρική τεχνολο−
γία και μελέτη βιοϋλικών με θεωρίες γραμμικής και μη
γραμμικής ελαστικότητας με υπολογιστικές υλοποιή−
σεις πεπερασμένων−συνοριακών στοιχείων καθώς και
αναλυτικών μεθόδων με χρήση ειδικών συναρτήσεων.
Μελέτη μικροπορωδών υλικών, δενδριτικών πολυμερών
με χρήση μοριακών προσομοιώσεων Molecular−Brownian
Dynamics, Monte Carlo και μαγνητικών υλικών με χρήση
πεπερασμένων στοιχείων αλλά και ατομιστικών προ−
σομοιώσεων.
β) Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών δραστη−
ριοτήτων θα περιλαμβάνονται:
1. Εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε μαθηματι−
κές και υπολογιστικές μεθόδους στα πλαίσια συναφών
υποχρεωτικών και επιλογής προπτυχιακών μαθημάτων
που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών και διδάσκονται από
το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Εργαστηρίου.
2. Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε προχω−
ρημένες μαθηματικές και υπολογιστικές μεθόδους στα
πλαίσια συναφών υποχρεωτικών και επιλογής μεταπτυ−
χιακών μαθημάτων όπως αυτά περιγράφονται στους
οδηγούς σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης
των Υλικών καθώς και του Διατμηματικού Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο οποίο συμ−
μετέχει το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών
και διδάσκονται από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του
Εργαστηρίου.
3. Την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων με σκοπό
την υποστήριξη εκπαιδευτικών − ερευνητικών δραστη−
ριοτήτων.
4. Διεξαγωγή πρωτότυπης ερευνητικής δραστηριό−
τητας και συγγραφή − δημοσίευση πρωτότυπων επι−
στημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και
πρακτικά συνεδρίων − επιστημονικών συναντήσεων και
συμποσίων.
5. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχια−
κών − προπτυχιακών φοιτητών καθώς και υποψηφίων
Διδακτόρων.
6. Ανάπτυξη και επικαιροποίηση των επιστημονικών
δομών του εργαστηρίου που αποτελείται από ένα υπο−
λογιστικό σύστημα 72 επεξεργαστών συνολικής μνήμης
(RAM) 96GB για τη διεξαγωγή υπολογισμών καθώς και
έξι (6) ξεχωριστών σταθμών εργασίας για την υλοποί−
ηση των μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων που
διδάσκονται στα πλαίσια μαθημάτων ή αναπτύσσονται
από το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου.
7. Ανάπτυξη και επικαιροποίηση του λογισμικού που
χρησιμοποιείται από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του
Εργαστηρίου με έμφαση και υποστήριξη στο λογισμικό
ανοιχτού κώδικα.
8. Ανάπτυξη και υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων
όπως το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων των ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)
σχετιζόμενες με τη δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση πτυ−
χιούχων επιστημόνων και διπλωματούχων μηχανικών
στο πεδίο της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών.
Σε αυτές το Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης
και Επιστημονικών Υπολογισμών συμβάλει ενεργά μαζί
με τις υπόλοιπες δομές και Εργαστήρια του Τμήματος
Μηχανικών Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να είναι βασικό και ισότιμο
μέλος ενός γενικότερου δικτύου των Ελληνικών Πα−
νεπιστημίων που υποστηρίζουν τέτοιες πρωτοπόρες
εκπαιδευτικές δράσεις.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του
Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που η ειδικό−
τητα τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού Προσωπικού που τοποθετείται στο ερ−
γαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προ−
σωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχα−
νικών Επιστήμης Υλικών και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωση
του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση
των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συ−
νέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η
υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπι−
στημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο ερ−
γαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και
καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστη−
ρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων
και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
Και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
Χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) και την κείμενη νομοθεσία.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Μηχανι−
κών Επιστήμης Υλικών με τη διαδικασία του άρθρου 4
παρ. (1ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε−
θνείς οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ, κ.λπ.
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για
τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχομένων−εξερχομένων εγγράφων,
• βαθμολόγιο φοιτητών,
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμα να τη−
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 7 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved