nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μηχανικής Συνθέτων και Ευφυών Υλικών

Αθήνα 9.2.2016, 13:45

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικής Συνθέτων και Ευφυών Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Καψάλης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5461 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικής
Συνθέτων και Ευφυών Υλικών» στο Τμήμα Μηχανι−
κών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 277/06.11.2015)
και της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
(συνεδρίαση 119/22.10.2015).
5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθ. 1027/36/
22−12−2015.
6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί−
νων το παρακάτω εργαστήριο:
α) Εργαστήριο Μηχανικής Συνθέτων και Ευφυών
Υλικών το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες με αντικείμενο την πειραματική μελέτη των
σύνθετων υλικών καθώς και μελέτη της μηχανικής τους
συμπεριφοράς με καταστροφικές και μη καταστροφικές
μεθόδους καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου
και ενεργοποίησης καθώς και τεχνολογίες ενσωμάτω−
σης τους σε προηγμένα σύνθετα υλικά/κατασκευές με
στόχο τη βελτιστοποίηση του συστήματος: Κατασκευή −
Απόκριση −Δομική Ακεραιότητα.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει σαν αποστολή: α) Την κάλυψη
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυ−
χιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό
επίπεδο, καθώς και σε προγράμματα διά βίου μάθησης,
του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχο−
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του
Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο
1 του παρόντος. Ειδικότερα το ερευνητικό έργο του
εργαστηρίου αφορά:
Τη μελέτη της απόκρισης προηγμένων συνθέτων
υλικών σε μηχανικά, θερμικά και περιβαλλοντολογικά
φορτία και τη μοντελοποίηση της, το σχεδιασμό και την
παρασκευή καινοτόμων υβριδικών και ιεραρχικών προ−
ηγμένων συνθέτων υλικών με ενίσχυση σε πολλαπλές
κλίμακες (νάνο−μίκρο−μάκρο), την μελέτη και χαρτογρά−
φηση της δομής, της διεπιφάνειας και των εσωτερικών
πεδίων τάσης με προηγμένες φασματογραφικές μεθό−
δους, τη μελέτη νανο−ενισχυμένων ή/και πολύ−λειτουργι−
κών συνθέτων υλικών, την υλοποίηση ευφυών υλικών και
δομών, τη μελέτη της ανθεκτικότητας συνθέτων υλικών,
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών μη καταστροφικού
ελέγχου βάσει θερμικών, ακουστικών, ηλεκτρικών με−
θόδων, τα αυτοϊάσιμα υλικά, τα περιβαλλοντικά φιλικά
υλικά, το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής προηγμένων
συνθέτων υλικών με στόχο την ανάκτηση ενέργειας στο
λειτουργικό περιβάλλον, τον έλεγχο υγιούς λειτουργίας.
β) Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών δραστη−
ριοτήτων θα περιλαμβάνονται:
1. Η εκπόνηση διπλωματικών καθώς και μεταπτυχια−
κών/διδακτορικών διατριβών.
2. Η έκδοση ειδικών επιστημολογικών μονογραφιών.
3. Οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, επιστημονι−
κές εκδόσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
4. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω της συμμετοχής σε
σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες, τη χρήση ψηφιακών
μέσων και MME.
5. Η οργάνωση συνεδρίων/ σεμιναρίων/ ημερίδων/ θε−
ρινών σχολείων με σχετικά αντικείμενα.
6. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά,
ευρωπαϊκά, διεθνή) για την προσέγγιση ανεξάρτητης
χρηματοδότησης.
7. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και τεχνολογίας στην
εγχώρια και διεθνή βιομηχανία.
8. Οι πραγματογνωμοσύνες σχετικές με αναλύσεις
αστοχίας, ανθεκτικότητα απόκριση προηγμένων υλικών.
9. Η δημιουργία τεχνοβλαστών σε τεχνολογίες αιχμής.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του
Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που η ειδικό−
τητα τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού Προσωπικού που τοποθετείται στο ερ−
γαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προ−
σωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχα−
νικών Επιστήμης Υλικών και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωση
του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση
των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συ−
νέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η
υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπι−
στημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων.Proslipsis.gr
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργα−
στήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορί−
ζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστηρίου, την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
Χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) και την κείμενη νομοθεσία.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Μηχανι−
κών Επιστήμης Υλικών με τη διαδικασία του άρθρου 4
παρ. (1ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε−
θνείς οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ, κ.λπ.
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για
τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχομένων − εξερχόμενων εγγράφων,
• βαθμολόγιο φοιτητών,
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμα να τη−
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 7 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved