nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Μοντελοποίησης

Αθήνα 24.3.2016, 00:44

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Μοντελοποίησης, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Δημήτριος Βελισσαρίου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 499 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Μοντε−
λοποίησης, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογί−
ας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 ως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Proslipsis.gr
3) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο−
μία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ.
24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011.
4) Τις διατάξεις του Π.δ. 91/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/5−6−2013)
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννή−
σου − Μετονομασία Σχολής − Μετονομασία Τμημάτων −
Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτήματος και
Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».
5) Τη με αριθμ. 2/10−02−2016 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
6) Τη με αριθμ. 2/17−02−2016 απόφαση της Συνέλευσης
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχο−
λής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εργαστήριο με
την ονομασία «Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και
Μοντελοποίησης» − η αντίστοιχη ονομασία στην Αγγλική
Γλώσσα είναι «Data Analysis and Modeling Laboratory»
(Dat.A.Mode.L.) − το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευ−
νας, ανάπτυξης, καινοτομιών και εξειδικευμένης εκπαί−
δευσης στα πλαίσια του ρόλου και της αποστολής του,
στα γνωστικά αντικείμενα της Ανάλυσης Δεδομένων,
της Μοντελοποίησης (Μαθηματικής και Υπολογιστικής)
και της Υπολογιστικής Επιστήμης τόσο σε περιφερειακό,
όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Σκοπός − Αποστολή
Το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Μοντελοποί−
ησης στα πλαίσια της αποστολής του, έχει ως σκοπό:
1. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του Εργαστηρίου
σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ενίσχυση μέσω της συ−
νεργασίας αυτής.
2. Την ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών σε μετα−
πτυχιακές διατριβές, σε εξειδικευμένες εργαστηριακές
ασκήσεις και μελέτες, επιστημονικές διατριβές στα επι−
στημονικά πεδία που υπηρετεί.
3. Την ανάπτυξη (δι)επιστημονικής έρευνας, κατά το
Ν. 4310/2014, που προσφέρεται τόσο από το Τ.Ε.Ι. Πελο−
ποννήσου, όσο και σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι.
4. Την προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας σε ευρύ
φάσμα εφαρμογών της Ανάλυσης Δεδομένων και της
Μοντελοποίησης μέσω του επιστημονικού του δυνα−
μικού και μέσω συνεργασιών με άλλες επιστημονικές
ομάδες, τόσο του Ιδρύματος, όσο και άλλων ΑΕΙ και
Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
5. Την ανάπτυξη υψηλής στάθμης εκπαιδευτικών πρω−
τοβουλιών και καινοτομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
τόσο του Νόμου πλαισίου, όσο και του Ν. 4310/2014.
6. Τη συμμετοχή και οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων,
Θερινών Σχολείων και, Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.
7. Το σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και την πα−
ροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
8. Την ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συ−
νεργασίας μεταξύ φορέων του ευρύτερου Δημόσιου
τομέα και παροχή υπηρεσιών, Κοινωνικών Εταίρων και
ιδιωτικών φορέων, συνεργατικών σχηματισμών, βιομη−
χανικών και Τεχνολογικών Ενώσεων του εσωτερικού και
εξωτερικού για ανάπτυξη Καινοτομιών. Proslipsis.gr
9. Την προώθηση των διαφόρων μορφών έρευνας
όπως περιγράφεται στο αρθρ. 96 του Ν. 4310/2014.
10. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτο−
δύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

Άρθρο 3
Αντικείμενο Έρευνας
Οι επιστημονικοί τομείς/γνωστικά αντικείμενα στους
οποίους δραστηριοποιείται το Εργαστήριο Ανάλυσης
Δεδομένων και Μοντελοποίησης είναι ενδεικτικά οι εξής:
1. Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων που προέρχονται,
κυρίως, από φυσικά ή/και τεχνητά συστήματα.
2. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων φυσικών, βιολο−
γικών ή τεχνητών συστημάτων.
3. Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων φυσικών, βιο−
λογικών ή τεχνητών συστημάτων.
4. Εφαρμογές μεθόδων Μηχανικής Μάθησης και Τε−
χνητής Νοημοσύνης στην μοντελοποίηση συστημάτων.
5. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνητών Μηχανικής Μάθη−
σης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
6. Εξομοίωση Συστημάτων.
7. Αναγνώριση Συστημάτων.
8. Ανάλυση και Έλεγχος Συστημάτων.
9. Επεξεργασία Σήματος.
10. Αναγνώριση Προτύπων.
11. Εξαγωγή Γνώσης από Δεδομένα.
12. Υπολογιστική Επιστήμη
13. Ανάλυση/Ελεγχος και Πρόβλεψη Χρονοσειρών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων
και Μοντελοποίησης αποτελείται από μέλη του Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
ή/και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα
ερευνητικά/γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου και
από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Επίσης, στο Εργαστήριο μπορούν να
συμμετέχουν/απασχολούνται μέλη ΔΕΠ/ΕΠ από Α.Ε.Ι. της
Ελλάδας και του Εξωτερικού, Εξωτερικοί Συνεργάτες,
Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του
Εξωτερικού και Επιστήμονες από Ιδρύματα της Ελλάδας
και του Εξωτερικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση του Εργαστηρίου
Η διοίκηση του Εργαστηρίου ασκείται από το Διευθυ−
ντή του Εργαστηρίου, ο οποίος διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς/γνωστικά
αντικείμενα του εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Ερ−
γαστηρίου προέρχεται από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεω−
πονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσω−
τερικό κανονισμό, αρθρ. 6 σε συνδυασμό με το αρθρ. 80
και 81 κατά την μεταβατική περίοδο, και συγκεκριμένα:
1. Συντονίζει το ερευνητικό, αναπτυξιακό και διδακτικό
έργο του εργαστηρίου.
2. Μεριμνά για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων,
τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευτικές ή άλ−
λες δράσεις και τις συνεργασίες με τρίτους.
3. Εισηγείται στη Συνέλευση του οικείου Τμήματος
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου.
4. Μεριμνά για τη οικονομική διαχείριση του Εργα−
στηρίου. Proslipsis.gr
5. Μεριμνά για την στελέχωση του Εργαστηρίου με
το αναγκαίο προσωπικό.
6. Μεριμνά για την λειτουργία του εργαστηρίου, ως
προς τις υποδομές, υλικά και προμήθειες.
7. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του εργαστηρίου, ει−
σερχόμενα και εξερχόμενα και γενικά είναι υπεύθυνος
για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
8. Υπογράφει πιστοποιητικά λειτουργίας−προδιαγρα−
φών και τεχνικών εκθέσεων προς τρίτους.
9. Είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα αφορά το
εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να
ανανεώνεται.
Η ανανέωση της θητείας ή ο ορισμός νέου Διευθυντή,
γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμή−
ματος με διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται από αυτή.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητεί−
ας του Διευθυντή του Εργαστηρίου εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πελοπον−
νήσου.
Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο Κα−
θηγητής Δρ. Ευστράτιος Φ. Γεωργόπουλος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία
Το Εργαστήριο στεγάζεται σε εργαστηριακό χώρο σε
κτίριο στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Ερ−
γαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από το προ−
σωπικό που απασχολείται ή συνεργάζεται με αυτό στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προτεραιότητες
για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, καθορίζονται από το Διευθυντή στο
πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου.
Η χρήση των εν λόγω χώρων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού από το λοιπό προσωπικό των Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου είναι δυνατή, ύστερα από σχετική
έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν παρεμποδίζονται
οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι., πέραν όσων απαιτούνται για
την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκατα−
στάσεων του (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, τηλεφωνική
σύνδεση, καθαριότητα, κ.λπ.).
Το Εργαστήριο εκτελεί εργασίες, τεχνικής υποστήρι−
ξης υψηλού επιπέδου, έρευνα και καινοτομίες και δη−
μοσιεύει επιστημονικές εργασίες και τεχνικές εκθέσεις,
όπως αυτές ανατίθενται από φορείς ή προκηρυγμένα
προγράμματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου με ευθύνη του, μπορεί
να αναθέτει σε μέλος του προσωπικού του εργαστη−
ρίου την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Τα έργα που αναλαμβάνει ή από δωρεές ή επιχο−
ρηγήσεις.
2. Τα έσοδα από την διάθεση νέων προϊόντων και από
την παροχή υπηρεσιών, κατ’ αναλογία με τις διατάξεις
του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
3. Τα κονδύλια που προέρχονται από την εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομιών.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Oι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Έσοδα από την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησί−
ας των αποτελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Άρθρο 8
Διαχείριση Εσόδων
Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται έχει ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με τον Οδη−
γό Χρηματοδότησης του και την κείμενη νομοθεσία.
Τα έσοδα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για τη
βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του, τις
αμοιβές, την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του προ−
σωπικού του, την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις
του Εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που
συμβάλλει στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου και την
προώθηση των αναπτυξιακών του στόχων, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή)
το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουρ−
γία και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργανο
είναι η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved