nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων

Αθήνα 28.3.2016, 23:55

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)» στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας
και Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)»
στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τε−
χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (ΑΠΘ) και καθορισμός του εσωτερικού κανο−
νισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/
16−7−1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/24−11−1983)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» και αντικαταστά¬θηκε με την περ. γ΄ της
παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/
10−6−2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
9134 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τΑ΄/21−9−1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/τΑ΄/6−9−2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 (258/τΑ΄/8−12−2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ΄/22−4−2005),
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τΑ΄/6−9−2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ.98/5−6−2013 (ΦΕΚ134/τΒ΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε−
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το
ΦΕΚ140/τ.Α΄/11−6−2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 107/14−10−2015).
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει−
τουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24−6−2015) και
5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι−
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23−7−2015).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρί−
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής
Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)» στο Τμήμα Κινη−
ματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.
7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συ−
νεδρίαση με αριθμό 6/16−12−2015) για την ίδρυση του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας και
Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)» στο
Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22−12−2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρί−
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής
Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)» στο Τμήμα Κινη−
ματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.
9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τε−
χνολογίας και Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων
(ΕΤΑΟΜ)» στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Κα−
λών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (ΑΠΘ) και τον καθορισμό του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Κα−
λών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας
και Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)».
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής Οπτικο−
ακουστικών Μέσων, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των
μαθημάτων που αφορούν: «Διεύθυνση Φωτογραφίας
Κινηματογράφου», «Montage και Επεξεργασία Εικόνας»,
«Ψηφιακές Μορφές Τέχνης (Animation, New media Art,
Video Art)», «Mixage & Sound Design Κινηματογράφου».

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα−
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
Άρθρο 3
Σκοπός−Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής Οπτικο−
ακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα−
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργα−
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και
αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο, όπως αυτά προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 1 και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη−
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ53/τΑ΄/27−4−1984): «Προϋ−
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής ορ−
γανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έρ−
γων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα−
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη και δημιουργία καλ−
λιτεχνικού έργου στο πεδίο των Οπτικοακουστικών
Ειδικότερα τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
κυρίως το Εργαστήριο «Τεχνολογίας και Αισθητικής
Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)» αφορούν τα ακό−
λουθα επιστημονικά αντικείμενα.
«Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου», «Montages
Επεξεργασία Εικόνας», «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
(Animation, New Media Art, Video Art)», «Mixage & Sound
Design Κινηματογράφου»,
• Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών,
• Εκπόνηση πτυχιακών και ερευνητικών εργασιών,
Οργάνωση προπτυχιακών μαθημάτων,
• Οργάνωση μεταπτυχιακών σε Μεταπτυχιακούς
κύκλους σπουδών στο τμήμα Κινηματογράφου και σε
συνεργαζόμενα τμήματα,
• Οργάνωση συνεδρίων σχετικών με τα επιστημονικά
αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται παραπάνω,
• Έκδοση περιοδικού με σχετικά θέματα,
• Οργάνωση Κινηματογραφικών προβολών,
• Οργάνωση Καλλιτεχνικών εκθέσεων − New media art,
• Οργάνωση ημερίδων και κύκλων επιμόρφωσης εκ−
παιδευτικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής Οπτικο−
ακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ)» απαρτίζεται από:
1. καθηγητές και λέκτορες, του Τμήματος Κινηματο−
γράφου που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
το γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος,
2. μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π),
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό
αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος,
3. επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες,
4. καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το εργαστήριο,
5. μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή−
φιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη−
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
• ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
• η υποβολή στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τε−
χνών, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Ερ−
γαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του,
• η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί−
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
• η εισήγηση στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τε−
χνών για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
• η υποβολή στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τε−
χνών του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,
καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται
με το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής Οπτικο−
ακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ),
• Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, που το γνωστικό του
αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του άρ−
θρου 1 του παρόντος, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα−
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του
επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με τη διαδικασία του
άρθρου 28 παρ.22 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/τΑ΄/21−9−1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 12 του
Ν.3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τΑ΄/6−9−2011).
Ειδικότερα, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου.
β) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό.
γ) Μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού και
των φοιτητών.
δ) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα
του Πανεπιστημίου.
ε) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο και
τριετές πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και
μεριμνά για την τήρηση του.
στ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των
εξόδων του Εργαστηρίου.
ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
η) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Κι−
νηματογράφου και της Σχολής Καλών Τεχνών τα κριτή−
ρια πρόσληψης εξωτερικού επιστημονικού προσωπικού
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες του Εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
θ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Εργα−
στηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο λειτουργεί και στεγάζεται στο κτίριο
του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, Ικονίου 1, Σταυ−
ρούπολη. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει δύο (2) χώρους
στον πρώτον όροφο του κτιρίου: ο πρώτος εμβαδού 225
τμ, προορίζεται για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, μπορεί
δε να καλύψει την παρουσία τουλάχιστον 80 φοιτητών, ο
δε δεύτερος 41τμ, θα αποτελέσει το χώρο montage και
επεξεργασίας εικόνας (color−correction)
Η υλικοτεχνική του υποδομή στηρίζεται στις μέχρι
τώρα προμήθειες του Τμήματος, με έμφαση στις κατευ−
θύνσεις Διεύθυνσης Φωτογραφίας και Montage Κινημα−
τογράφου, περιλαμβάνει δε δύο (2) ψηφιακές μηχανές
λήψης super−35mm (HD και 4K/RAW), μία (1) ανάλυσης 2.5
K/RAW και τρεις (3) super−16mm(HD/RAW). Επίσης ποι−
κίλα φωτιστικά σώματα (Tungsten/Fresnel−LED−Kinoflo),
συστήματα υποστή¬ριξης της κίνησης (Slider/Mini−jib),
οπτικά φίλτρα, κ.λπ. Το montage υποστηρίζεται από
τρία (3) Avid Adrenaline, ένα (1) i−mac, τρία (3) Avid DS
Nitris και έξι (6) Pc Dell.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία γίνε−
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ−
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και καθορί−
ζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέ−
λειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από
τυχόν βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο
στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές,
οι οποίοι έχουν ειδική εκπαίδευση στα όργανα αυτά
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίνονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρε−
σιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984) «Προϋ−
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής ορ−
γανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο−
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο−
δοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή−
μιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου
και εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου, εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος−Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τε−
χνολογίας και Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων
(ΕΤΑΟΜ)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί
με το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφο−
νται στους χώρους του Τμήματος Κινηματογράφου
της Σχολής Καλών Τεχνών που είναι εγκατεστημένο
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Κινηματο−
γράφου της Σχολής Καλών Τεχνών και την προσθήκη
του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved