nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης

Αθήνα 28.3.2016, 23:56

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Πετράκος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 3446/16/ΓΠ (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Δί−
γλωσσης Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ει−
δικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22 γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδι−
κής Αγωγής (Συνέλευση Τμήματος 39η/3−2−2016) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
166/3−3−2016).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το «Εργαστήριο Δίγλωσσης
Εκπαίδευσης», με σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτι−
κών και ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο
της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Αποστολή
Αποστολή του Εργαστηρίου αποτελεί:
1. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προπτυχια−
κών και μεταπτυχιακών φοιτητών Α΄ και Β΄ κύκλου στα
επιστημονικά πεδία της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης και
Αγωγής, της Πολυγλωσσίας και της διδασκαλίας της
ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
2. Η αξιολόγηση και ο σχεδιασμός προγραμμάτων πα−
ρέμβασης σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές και
εν γένει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών
του Εργαστηρίου.
3. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκα−
λία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ τόσο στον γενικό πληθυσμό
όσο και σε ομιλητές με δυσκολίες εκμάθησης ξένης/
δεύτερης γλώσσας.
4. Η προώθηση της διεπιστημονικής διδασκαλίας και
έρευνας της Γλώσσας σε μονόγλωσσους και δίγλωσ−
σους/πολύγλωσσους μαθητές στη Γενική, Ειδική και
Τεχνική/Επαγγελματική εκπαίδευση.
5. Η κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό
προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγω−
γής Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα,
κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής
και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστη−
μονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμο−
νίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
6. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και
επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
7. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής, Ει−
δικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η
ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα που
άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων
του Εργαστηρίου.
8. Συμμετοχή σε προγράμματα πληθυσμιακών ομάδων
με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά.
9. Η ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων
και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτι−
κών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται
τους στόχους του Εργαστηρίου.
10. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο Π.δ. 159 (ΦΕΚ Α΄ 53/27.04.1984).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος Ειδικής Αγωγής και άλλα μέλη ΔΕΠ του Π.Θ.,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθε−
τούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων
4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3(β) του
Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβά−
νονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό−με−
ταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η
κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για
τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα
για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβο−
λή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του,
ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου
και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας. Το ωράριο εργασίας του προσω−
πικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3δ του
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα.
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στους χώρους
του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο κτήριο III του του παραλι−
ακού συγκροτήματος Παπαστράτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί−
σια διδακτικού και ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου, την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασί−
ας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργα−
στηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση,
στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το
χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων
τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες
διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας
και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, βι−
ντεοκασετών και οργάνων
• Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved