nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Διοίκησης

Αθήνα 28.3.2016, 23:55

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διοίκησης» στο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Πετράκος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 3444/16/ΓΠ (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Διοί−
κησης» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχο−
λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστη−
μών (Συνέλευση αριθ. 6/17−2−2016) και της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 166/3−3−2016).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εργαστήριο με την επωνυμία
«Εργαστήριο Διοίκησης». Το Εργαστήριο δημιουργείται
για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών
και τις ερευνητικές δραστηριότητες του προσωπικού του
Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης, της
Στρατηγικής, της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
καθώς και της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Το
Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την
ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και
έρευνας στα παραπάνω πεδία. Απευθύνεται στους φοι−
τητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων ΑΕΙ, σε
εργαζόμενους και ανέργους, καθώς και σε οργανισμούς
(ιδιωτικού, δημόσιου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα).

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή την παροχή του κα−
τάλληλου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για την κάλυψη
διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο και την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας
στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης.
Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει:
α) την συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά
Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων,
β) την συνεργασία με Δημόσιους Φορείς, Οργανισμούς,
Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτο−
διοίκησης και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς
φορείς και ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση
της λειτουργίας τους και της αποτελεσματικότητάς
τους και την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και
γνώσεων,
γ) την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι−
εύσεων και εκδόσεων,
δ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Ν. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου
Τμήματος (TOE) με συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η
ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνω−
στικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγ−
ματος καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό,
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σε
αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος (TOE), διαθέτει διοικητικά
και οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώ−
σεις και εμπειρία στη Διοίκηση, σε επίπεδο εκπαίδευσης,
έρευνας αλλά και πρακτικής εφαρμογής. Ορίζεται με
τη διαδικασία της παραγράφου 22 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ−
ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, ο καθορισμός και
η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης
των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και
τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες η
μέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 2ο όροφο
του νέου κτιρίου του TOE (Πρώην Καπνεργοστάσιο Μα−
τσάγγου), σε χώρο εμβαδού 56 τ.μ.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση του
εξοπλισμού και των υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του εργαστη−
ρίου από φθορές και βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή. Κι−
νητός εξοπλισμός και υλικά που παραδίδονται για την
διεξαγωγή ερευνών κι εργασιών, επιστρέφεται μετά τη
χρήση τους στην κατάσταση που είχαν παραληφθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου−
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):
• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας/εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved