nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Ανθοκομίας

Αθήνα 14.7.2016, 09:12

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Ανθοκομίας, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1412 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανθοκομίας, του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο-
φής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 ως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ.Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ.Α’) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ. 24
στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 91/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/Α’/
5-6-2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία
Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρ-
τήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».
5. Το με αριθμ. πρωτ. 1412/01-06-2016 έγγραφο του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (5/25-05-2016 θέμα 4ο
απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων).
6. Τη με αριθμ. 7/9-6-2016 (θέμα 5ο) απόφαση της Συ-
νέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή-
ριο Ανθοκομίας», στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, σύμφωνα
με τα παρακάτω άρθρα τα οποία και καθορίζουν τη λει-
τουργία του:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Εργαστήριο Ανθοκομίας (Floriculture
Laboratory) στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχο-
λής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, το οποίο εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες: α) έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Ανθο-
κομίας, β) παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης, γ) πα-
ροχής υπηρεσιών και διάθεσης προϊόντων, δ) ανάπτυξης
νέων προϊόντων και καινοτομιών. Το γνωστικό πεδίο του
Εργαστηρίου αφορά στη μελέτη των καλλωπιστικών και
των αρωματικών φυτών κατά την καλλιέργεια αλλά και
στη διαχείρισή τους μετασυλλεκτικά. Η χρήση του νω-
πού φυτικού υλικού όπως τα άνθη, τα φυλλώματα και τα
γλαστρικά φυτά αφορά στη δημιουργία συνθέσεων για
τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων (floral design) ή/και
στη διαμόρφωση εσωτερικών κήπων (indoor gardens).

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο στο πλαίσιο της αποστολής του, έχει
ως σκοπό:
1. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την
προώθηση της έρευνας στο γνωστικό του πεδίο.
2. Την υποστήριξη και την παροχή εκπαίδευσης στα
αντικείμενα της Ανθοκομίας και της Ανθοδετικής, σε
προπτυχιακό ή/και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού
(π.χ. άνεργοι), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε δημόσιους
φορείς, σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
3. Την υποστήριξη εκπαιδευτικής και δημιουργικής
απασχόλησης για ενήλικα ή/και ανήλικα άτομα με σωμα-
τική και πνευματική στέρηση, με μαθησιακές δυσκολίες
ή άλλες διαταραχές.
4. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλι-
κού, βιβλίων, περιοδικών ή σημειώσεων, παρουσιάσεων
και τεχνικών δελτίων που αφορούν στο αντικείμενο της
Ανθοκομίας, της Ανθοδετικής, των συνθέσεων, των κή-
πων εσωτερικών χώρων και των κάθετων κήπων (indoor
and vertical gardens).
5. Τη διάδοση του γνωστικού αντικειμένου μέσω της
διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης με άλλους φορείς της
Ελλάδας και του εξωτερικού συνεδρίων, ημερίδων, σε-
μιναρίων, κύκλων σπουδών, επιδείξεων και άλλων επι-
στημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
6. Την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση προϊόντων
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
ή σε δημόσιους φορείς.
7. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύ-
ναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή με φορείς
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 3
Αντικείμενο Έρευνας και Εφαρμογών
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται Ερευνητι-
κά και Πρακτικά το Εργαστήριο αφορούν:
1. Τη βελτιστοποίηση της καλλιεργητικής διαδικασίας
και την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών καλλιέρ-
γειας σε καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά. Πιο συγκε-
κριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται σε θέματα θρέψης,
πολλαπλασιασμού, φυτοπροστασίας, αυτοματισμού των
μονάδων καλλιέργειας, μετασυλλεκτικής διαχείρισης και
τυποποίησης.
2. Τη μελέτη της βιολογίας, της καλλιέργειας, του πολ-
λαπλασιασμού και της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς
φυτών της Ελληνικής και της Μεσογειακής χλωρίδας.
3. Την ανάπτυξη καινοτομιών και καινοτόμων προϊ-
όντων.
4. Εφαρμογές στο γνωστικό αντικείμενο της Ανθοδε-
τικής και των ανθο-συνθέσεων.
5. Εφαρμογές στη διαμόρφωση εσωτερικών κήπων
και κάθετων φυτεύσεων.

Άρθρο 4
Προσωπικό και αρμοδιότητες
Α. Προσωπικό του Εργαστηρίου:
Αποτελείται από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) του οικείου Τμήματος της Σχολής Τεχνολογίας Γεω-
πονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ή του
Ιδρύματος με γνωστικά αντικείμενα ή ερευνητικά ενδια-
φέροντα που σχετίζονται με την αποστολή και τα γνωστι-
κά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος, από μέλη
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡΔΙΠ),
καθώς και μέλη Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) του ΤΕΙ
Πελοποννήσου που τοποθετούνται σε αντίστοιχες θέσεις
με διαδικασίες που υπάγονται στις κείμενες διατάξεις και
στους εσωτερικούς κανονισμούς του Ιδρύματος. Μέλη
ΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Ανθο-
κομίας και Ανθοδετικής ύστερα από αίτησή τους και
ταυτόχρονη εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου
και της Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου (ΣΕΕ).
Η συμμετοχή των μελών εγκρίνεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος.
Β. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι μέλος ΕΠ της
βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του
οικείου Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος και με διαδικασίες οι οποίες καθορί-
ζονται από αυτή.
Ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό,
αρθρ. 6 σε συνδυασμό με το αρθρ. 80 και 81 κατά την
μεταβατική περίοδο και σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν. 3794/2009 και συγκεκριμένα:
α. Συντονίζει το εκπαιδευτικό, το αναπτυξιακό και το
ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
β. Μεριμνά και αιτιολογεί για τη στελέχωση του Εργα-
στηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, για τις υποδομές, για
την αγορά υλικών και αναλώσιμων, για τις προμήθειες
και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
γ. Μεριμνά για τη οικονομική διαχείριση του Εργαστηρίου.
δ. Υπογράφει ως εκπρόσωπος του Εργαστηρίου όλα
τα εξερχόμενα έγγραφα και τις συμβάσεις του Εργαστη-
ρίου με τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
ε. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα συλλογικά όργανα
του ΤΕΙ Πελοποννήσου και προς τρίτους.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να
ανανεωθεί. Η ανανέωση της θητείας ή ο ορισμός νέου Δι-
ευθυντή γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου
Τμήματος. Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση
της θητείας του Διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτι-
κή πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ο Ανα-
πληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει στα καθήκοντά του
τον Διευθυντή όταν ο δεύτερος αδυνατεί να τα ασκήσει
λόγω απουσίας, ασθένειας κ.λπ.
Ως πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο
Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Πετρόπουλος.
Γ. Συντονιστική Επιτροπή του Εργαστηρίου (ΣΕΕ):
Αποτελείται από 4 μέλη ήτοι: τον Διευθυντή, τον Ανα-
πληρωτή Διευθυντή και άλλα δύο μέλη. Το τρίτο και το
τέταρτο μέλος της ΣΕΕ, πέραν του Διευθυντή και του
Αναπληρωτή Διευθυντή που είναι υποχρεωτικά μέλη
ΕΠ, μπορεί να είναι ΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΡΔΙΠ ή ΔΠ. Τα μέλη της
ΣΕΕ ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου
Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευ-
θυντή. Η ΣΕΕ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Διαμορφώνει το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης
του Εργαστηρίου.
β. Εκφράζει γνώμη και συμμετέχει στην κατάρτιση
και την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, για τη
συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευτικές ή άλλες
δράσεις και για τις συνεργασίες με τρίτους.
γ. Εισηγείται στον Διευθυντή για τη στελέχωση με το
αναγκαίο προσωπικό, για την αγορά υλικών και εργαλεί-
ων και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστη-
ρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
δ. Επιβλέπει την διαχείριση των οικονομικών του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής είναι
τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Συ-
νέλευσης του οικείου Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του Διευθυντή.
Δ. Διοικητικό Προσωπικό και Γραμματειακή υποστήριξη:
Η διοικητική και γραμματειακή οργάνωση του Εργα-
στηρίου υποστηρίζεται από το Διοικητικό προσωπικό
(ΔΠ). Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του ΔΠ αφορούν:
α. Την οργάνωση των εσόδων που προκύπτουν από
τις δράσεις του Εργαστηρίου.
β. Την αρχειοθέτηση και διεκπεραίωση των εγγραφών,
των συνδρομών και κάθε είδους πληρωμών από τρίτους
προς το Εργαστήριο.
γ. Τη συγκέντρωση των τιμολογίων, την προώθηση και
διεκπεραίωση των πληρωμών για οφειλές του Εργαστη-
ρίου προς τρίτους.
δ. Τη διάχυση των πληροφοριών που προκύπτουν από
τις δράσεις του Εργαστηρίου και χρησιμοποιούνται για
τη διαφήμιση του έργου του (π.χ. δελτία τύπου, συνε-
ντεύξεις, άρθρα στον τύπο κ.λπ.).
ε. Τη δημιουργία, τη διατήρηση και την αρχειοθέτηση
φακέλων με τις δράσεις, τις συμμετοχές σε προγράμμα-
τα, σε έργα κ.λπ.
στ. Την τηλεφωνική υποστήριξη για την επικοινωνία
του Εργαστηρίου.
Τα προσόντα, οι αρμοδιότητες, η διαδικασία επιλογής, ο
τρόπος συνεργασίας, η χρονική διάρκεια της συνεργασίας,
η αμοιβή καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται
με αυτή την κατηγορία εσωτερικών συνεργατών καθο-
ρίζονται, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των
εσωτερικών κανονισμών του Ιδρύματος μετά από αιτιο-
λογημένη εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου και
με την έκφραση γνώμης από τη ΣΕΕ. Η εισήγηση των πα-
ραπάνω εγκρίνεται από την ΕΔΕΛ του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
Ε. Εξωτερικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Επιστήμονες
Εξωτερικοί συνεργάτες, Ειδικοί Επιστήμονες ή μέλη Ε.Π.
ή Δ.Ε.Π. άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα μπορούν να
προσλαμβάνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα για την
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες δεν μπορούν
να εξυπηρετηθούν από τα μέλη του Εργαστηρίου ή από τα
μέλη του Ιδρύματος. Η διαδικασία επιλογής και αμοιβής
των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και θα βασίζε-
ται στην αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή. Για τους
εξωτερικούς συνεργάτες, οι δαπάνες που προκύπτουν από
την άσκηση των καθηκόντων τους στο Εργαστήριο, δεν θα
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Πελοποννήσου
και θα καλύπτονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ερ-
γαστηρίου. Οι δαπάνες που θα αφορούν στην άσκηση των
καθηκόντων των Εξωτερικών Συνεργατών θα εγκρίνονται
από την ΕΔΕΛ του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο θα στεγάζεται σε αίθουσα των κτιρί-
ων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και θα χρησιμοποιεί βασικό
εξοπλισμό (Η/Υ, προτζέκτορα, πάγκους και καρέκλες).
2. Δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια και ο πολλαπλα-
σιασμός των καλλωπιστικών και των αρωματικών φυτών
θα πραγματοποιούνται σε θερμοκήπιο του Ιδρύματος.
3. Το Εργαστήριο δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του ΤΕΙ Πελοποννήσου με αγορές σε εξοπλισμό,
αναλώσιμα υλικά ή εργαλεία. Ωστόσο, θα χρησιμοποιεί
όσων απαιτούνται για την εξασφάλιση της λειτουργικό-
τητας των εγκαταστάσεών του όπως η ηλεκτροδότηση,
η ύδρευση, η τηλεφωνική σύνδεση, η καθαριότητα και
η φύλαξη.

Άρθρο 6
Οικονομικοί Πόροι - Έσοδα
Οι οικονομικοί πόροι και τα έσοδα του Εργαστηρίου
θα προέρχονται από:
1. Τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα εκπαιδευ-
τικά, ερευνητικά ή αλλά προγράμματα ή έργα.
2. Τα δίδακτρα των εγγραφών για τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια, τους κύκλους σπουδών ή από τη διεξαγωγή
ομαδικών ή/και ατομικών, βραχείας διάρκειας, προγραμ-
μάτων ή συναντήσεων (workshops).
3. Τη συμμετοχή του σε Δια Βίου μάθησης επιδοτού-
μενα προγράμματα και προγράμματα επιμόρφωσης φυ-
σικών προσώπων, ειδικών ομάδων, επαγγελματιών κλπ.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε δημόσιους φορείς, σε
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
5. Τη διάθεση προϊόντων που παρασκευάζονται στο
Εργαστήριο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε εθνικούς
ή διεθνείς οργανισμούς.
6. Τις χορηγίες από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, ιδιωτικές
επιχειρήσεις κ.λπ.
7. Την εμπορία/πώληση φυτικού υλικού που θα πα-
ράγει.
8. Την εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιο-
κτησίας από αποτελέσματα ή καινοτομίες ερευνητικών
ή αναπτυξιακών έργων.

Άρθρο 7
Διαχείριση Οικονομικών
1. Η διαχείριση των οικονομικών του Εργαστηρίου
γίνεται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Τα έσοδα του Εργαστηρίου, μετά από την αφαίρεση
της παρακράτησης των νόμιμων εσόδων υπέρ του ΕΛΚΕ,
θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του
για αμοιβές, για την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του
προσωπικού, για την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις
του, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που συμβάλλει
στην ανάπτυξη και στην προώθηση των αναπτυξιακών
του στόχων.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου θα τηρείται κάθε βι-
βλίο ή στοιχείο (σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή)
το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 9
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργανο
είναι η Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 21 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved