nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αθήνα 14.7.2016, 22:42

Την ίδρυση Εργαστηρίου Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Energy & Environmental Policy) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20163637 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ενεργειακής και Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής (Energy & Environmental
Policy) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα-
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του
κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του
Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α'87), όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α' 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του
Ν. 3149/2003 «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α' 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης» (Α' 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του Ν.
4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119 τ.Α΄/ 28-5-2013) «Ίδρυση Σχο-
λών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α'98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρί-
αση 10-03-2016).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 23-06-2016).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπά-
νη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Ενεργειακής και Περιβαλλο-
ντικής Πολιτικής (Energy & Environmental Policy) στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του
Εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Ενερ-
γειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Energy &
Environmental Policy)», το οποίο δραστηριοποιείται
στη διεξαγωγή έρευνας, ειδικών μελετών και εκπαι-
δευτικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και
έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο
τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Ενεργειακής και Πε-
ριβαλλοντικής Πολιτικής (Energy & Environmental Policy
Laboratory) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και
έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, με-
λέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και
της Σχολής, Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών
Σπουδών αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότε-
ρα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι: σχεδιασμός
και αποτίμηση των επιπτώσεων ενεργειακών και περιβαλ-
λοντικών πολιτικών στη διεθνή πολιτική, την κοινωνία
και την οικονομία, θέματα ρύθμισης και ανταγωνισμού
σύγχρονων ενεργειακών αγορών, θέματα οικονομικής της
ενέργειας, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,
καθώς και ανάπτυξη και διαχείριση υπολογιστικών μο-
ντέλων προσομοίωσης ενεργειακών και περιβαλλοντικών
συστημάτων. Το εργαστήριο ενθαρρύνει την εκπόνηση
διεπιστημονικής έρευνας συνδυάζοντας οπτικές από
διαφορετικά επιστημονικά υπόβαθρα: διεθνείς σχέσεις,
οικονομική, πολιτική, νομική και μηχανική επιστήμη.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι-
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ-
μάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
που δραστηριοποιείται.
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Σχολής
Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο-
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματι-
κότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του
Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων του Τμήματος. Proslipsis.gr
• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυ-
τοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητι-
κών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επι-
στημονική ανάπτυξη των πεδίων της Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
• Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμ-
μάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
ή διοικητική άποψη.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι-
χειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο
ειδικών μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνερ-
γασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονι-
κή, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή
άλλη με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα
Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοι-
πούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί
τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε
πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής
προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.
• Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημο-
σίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών
κ.λπ.
• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμε-
τοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο-
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελ-
λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο
ερευνητικό προσωπικό.
• Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο-
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/
και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν
θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου, από εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς επιστήμονες
και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα-
στήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τή-
ρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί-
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που
παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι-
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδο-
νται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων καθώς και την εκπόνηση ειδικών μελετών, η
χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται
από φορείς του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, κ.α.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε-
μιναρίων, διαλέξεων
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,
i. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και
φυσικά πρόσωπα,
ii. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα,
v) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ-
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο πε-
ριουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων. Proslipsis.gr
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved