nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης και Επεξεργασίας Σημάτων

Αθήνα 19.7.2016, 15:38

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης και Επεξεργασίας Σημάτων» («High Performance Intelligent Computing and Signal Processing - HICASP») στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 14250 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης και
Επεξεργασίας Σημάτων» («High Performance
Intelligent Computing and Signal Processing -
HICASP») στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Σχο-
λής θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α' 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α' 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24 και
του άρθρου 60 του Ν.4386/2016. Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης» (Α΄159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α' 247).
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Σχο-
λής θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(συνεδρίαση αριθμ. 344/9-3-2016) και της Κοσμητείας
της Σχολής θετικών Επιστημών (συνεδρίαση αριθμ.
125/21-4-2016).
5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1031/40/16-6-2016.
6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών και Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το παρακάτω
εργαστήριο:
Εργαστήριο Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης
και Επεξεργασίας Σημάτων το οποίο καλύπτει διδακτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Μοντελο-
ποίησης, Βελτιστοποίησης, Προσομοίωσης, Νευρωνικών
Δικτύων, Αναγνώρισης Προτύπων και Επεξεργασίας Εικόνας.

Άρθρο 2
Αποστολή Proslipsis.gr
Το εργαστήριο έχει σαν αποστολή: α) Την κάλυψη των
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπε-
δο, καθώς και σε προγράμματα διά βίου μάθησης, του
Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλλων Τμημάτων του
Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδι-
ορίζονται στο Άρθρο 1 του παρόντος.
Ειδικότερα το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αφο-
ρά στην ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών στα πε-
δία της Μοντελοποίησης, Βελτιστοποίησης, Προσομοί-
ωσης, Νευρωνικών Δικτύων, Αναγνώρισης Προτύπων
και Επεξεργασίας Εικόνας.
β) Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων θα περιλαμβάνονται:
1. Η επιστημονική συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα
και Ακαδημαϊκά, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκτέλεση κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι εμπίπτουν σε εκείνους του Εργαστηρίου.
2. Η κοινοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
όπως επίσης και γενικά των επιστημονικών δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου υπό μορφή δημοσιεύσεων ή/
και ανακοινώσεων στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή
σε επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή.
3. Η οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρί-
ων, Ημερίδων, Διαλέξεων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και
απόψεων.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του
Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων που η ειδικότητά τους σχετίζε-
ται με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
Προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992
(Α' 159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που
τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α' 78). Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.
22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη-
ρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή
του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση
των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέ-
λευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για
τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογρα-
φή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή
λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπι-
στημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό
για την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο ερ-
γαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και
καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστη-
ρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση του εξο-
πλισμού που ανήκει σε αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία εξοπλι-
σμού και εγκαταστάσεων από βλάβες. Proslipsis.gr
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές που έχουν αντίστοιχη εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση. Εξοπλισμός που παραδίδεται για τη διε-
ξαγωγή εργασιών επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίησή
του, στην κατάσταση που είχε παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 του
Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α' 53) και την κείμενη νομοθεσία.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε) του
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ, κ.λπ.
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων,
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμα να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 29 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved