nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Θεωρητικής και Πειραματικής Γλωσσολογίας

Αθήνα 19.7.2016, 18:01

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο :«Θεωρητικής και Πειραματικής Γλωσσολογίας - Τυπική Ανάπτυξη και Διαταραχές» στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 10449 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου: «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» στο Τμήμα Λογοθεραπείας της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Καθορισμός του Εσω-
τερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 έως και 4 του Ν. 3794 (Φ.Ε.Κ. 156/Α’/
4-12-2009).
2. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258/Α’/
8-12-2014).
3. Την παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ.
195/Α’/6-9-2011).
4. Το Π.δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132/Α’/5-6-2013).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Δυ-
τικής Ελλάδας (αρ. συνεδρίασης 02/28-01-2016 Θέμα 4ο).
6. Το φάκελο του Εργαστηρίου «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙ-
ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» όπως εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας στην αριθμ. 03/11-02-2016.
7. Την εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελ-
λάδας για την ίδρυση Εργαστηρίου «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ». Proslipsis.gr
8. Το γεγονός όχι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο
προϋπολογισμός του Ιδρύματος, αποφασίζει:
α. την Ίδρυση του Εργαστηρίου «Θεωρητικής και
πειραματικής γλωσσολογίας - τυπική ανάπτυξη και δι-
αταραχές» στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας,
β. την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, τα
αντικείμενα έρευνας του και τους σκοπούς του, σύμφωνα
με τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,
εργαστήριο με την ονομασία:
«Θεωρητικής και πειραματικής γλωσσολογίας - τυπική
ανάπτυξη και διαταραχές»
Ο διεθνής τίτλος του Εργαστηρίου είναι:
Theoretical and experimental linguistics- typical acquisition
and impairments
και η διεθνής συντομογραφία του: lingstructure
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, τη μετα-
φορά και διάδοση της γνώσης και της τεχνογνωσίας,
καθώς και τις ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνω-
στικά αντικείμενα:
• ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
• ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
• ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
• ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο «Θεωρητικής και πειραματικής γλωσ-
σολογίας - τυπική ανάπτυξη και διαταραχές» του Τμή-
ματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή
την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και την ανάπτυξη και
προώθηση της έρευνας στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στα
αντικείμενα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του πα-
ρόντος. Επίσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη της συνεργα-
σίας μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού
(Ε.Π.) στον τομέα της έρευνας, τη δημιουργία σταθερών
ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση εμπειρίας και
τεχνογνωσίας στα πλαίσια ομάδων ερευνητών, την υπο-
βοήθηση της ανάπτυξης των Κέντρων Τεχνολογικής
Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) και την υποστήριξη διαδικασιών αξιο-
λόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης
εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή-
ματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργα-
στηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του
παρόντος, καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν στο χώρο
των επαγγελματικών και επιστημονικών προσανατολι-
σμών του Τμήματος. Proslipsis.gr
2. Την δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε-
χνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε-
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για
την μεθοδολογική και επιστημονικό-τεχνική καλλιέργεια
των πεδίων που είναι σχετικά με τη φύση του εργαστη-
ρίου. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου
θα βασιστεί και θα αναπτυχθεί στα υπάρχοντα ερευνη-
τικά αποτελέσματα που αφορούν κυρίως τους τομείς
γλωσσικής κατάκτησης, των γλωσσικών διαταραχών,
της θεωρητικής (συγκριτικής) σύνταξης. Θα δοθεί επίσης
έμφαση στη σχέση όλων των παραπάνω με τις γνωστικές
και επιτελεστικές λειτουργίες.
5. Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαι-
δευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ-
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημο-
σιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
8. Την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή την διάθεση ερευ-
νητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
9. Την παροχή προγραμμάτων Δια βίου εκπαίδευσης
σε ενήλικες στα πλαίσια της Σχολής Δια Βίου Μάθησης
του άρθρου 12 του Ν. 4009 (ή του Ι.Δ.Β.Ε. μέχρι την ίδρυ-
ση της Σχολής Δια Βίου Μάθησης), όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία και στα γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται
στο άρθρο 1 του Παρόντος.
Το έργο που εκτελείται από το συγκεκριμένο εργαστή-
ριο υποστηρίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες του Δη-
μοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους
κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή
ιδρύματα.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας με γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν να εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και από μέλη του Ειδι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Επίσης,
στο Εργαστήριο απασχολούνται Εξωτερικοί Συνεργάτες,
Ερευνητές και προσκεκλημένοι Καθηγητές από ΑΕΙ και
Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου
lingstructure, για την διεκπεραίωση των ερευνητικών
έργων. Είναι, τέλος, δυνατόν για τις ανάγκες του εργα-
στηρίου να απασχολούνται Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι,
Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και
άλλοι επιστήμονες με απόφαση της Συντονιστικής Επι-
τροπής.

Άρθρο 4
Διοίκηση του Εργαστηρίου - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργα-
στηρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Π.) της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου
γνωστικού αντικειμένου (Γλωσσολογίας) του Τμήματος
Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Πρώτη Διευ-
θύντρια του Εργαστηρίου ορίζεται η Καθηγήτρια Αρχό-
ντω Τερζή, με τριετή θητεία.
2. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, αρθρ. 6, σε
συνδυασμό με το αρθρ. 80 και 81 κατά τη μεταβατική πε-
ρίοδο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής:
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού και με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των
χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωση του με το ανα-
γκαίο προσωπικό, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων του, για την προμήθεια αναλώσι-
μων υλικών, πάγιου εξοπλισμού και γενικά η ευθύνη για
την ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, σε χώρο στον Β’ όροφο του κτιρίου
Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε
μη εργάσιμες ημέρες όταν αυτό απαιτείται από τις ανά-
γκες μεταπτυχιακών σπουδών η/και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει
μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων
σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της αρτι-
μέλειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από
βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος ή του Ιδρύματος,είναι δυνατή η πρόσληψη
εντεταλμένων διδασκαλίας, πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συ-
νεργατών, ειδικών επιστημόνων, μεταπτυχιακών η/και
μεταδιδακτορικών ερευνητών και φοιτητών σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου για τις ερευνητικές του
δραστηριότητες προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
γ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας για τους σκο-
πούς του οικείου εργαστηρίου.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Η διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου γίνεται από
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Τ.Ε.Ι, Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου lingstructure τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο ει-
σερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βαθμολόγιο
φοιτητών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελος οι-
κονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονι-
κών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο ερευνητι-
κών προγραμμάτων και Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα 18 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved