nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής και Εφαρμογών της

Αθήνα 5.8.2016, 19:11

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Εφαρμογών της» στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 14089 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Πυρηνικής Φυσικής και Εφαρμογών της» στη
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Φυσικών
Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η παράγραφος αυτή τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 14
παρ. 40 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78),
την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 1268/1982, με τις δια-
τάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. (γ) του
Ν. 2083/1992. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 που
προστέθηκε στο άρθρο 80, παρ. 24 του Ν. 4009/2011.
4. Τις αποφάσεις της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών και Φυσικών Επιστημών (Γενική Συνέλευση της
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε./Συνεδρίαση 28/1/2014) και της Συγκλήτου
του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 17/3/2014).
5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
6. Την απόφαση της 2ης/2016 συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου της 12/4/2016 (Θέμα 10.4).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Πυρηνικής Φυσικής και Εφαρμογών της» στη Σχο-
λή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Φυσικών Επιστημών
(Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του Ε.Μ.Π ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. το «Εργαστήριο Πυρηνικής
Φυσικής και Εφαρμογών της» για την εξυπηρέτηση
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών σε γνωστικά
αντικείμενα ως εξής:
Πειραματική μελέτη και θεωρητική ανάλυση πυρηνι-
κών αντιδράσεων και πυρηνικής δομής. Φυσική νετρο-
νίων. Μέθοδοι Monte Carlo και προσομοιώσεις. Εφαρμο-
γές στην ενέργεια, την τεχνολογία, τη μελέτη υλικών, την
ιατρική, την αρχαιομετρία και το περιβάλλον. Ανάπτυξη
και μελέτη επιταχυντικών και ανιχνευτικών διατάξεων.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπου-
δών της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. και των υπολοίπων Σχολών του ΕΜΠ
καθώς και των ερευνητικών αναγκών της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη-
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπά και αλλοδαπά, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων, και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
5. Τη στέγαση και ενίσχυση της δράσης επιστημονικών
ομάδων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενό του.

Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Στο εργαστήριο εντάσσονται ως «μόνιμα μέλη», τα
μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε, των
οποίων το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο είναι
σχετικό με εκείνο του Εργαστηρίου, ύστερα από αίτη-
σή τους, εισήγηση του Τομέα και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. Proslipsis.gr
Η ένταξη ενός μέλους ΔΕΠ στο Εργαστήριο συνεπά-
γεται όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περι-
γράφονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος.
Στο προσωπικό του Εργαστηρίου μπορούν να ανή-
κουν επίσης τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π. που εντάσσονται
σε αυτό μετά από αίτησή τους στο Διευθυντή του Εργα-
στηρίου και απόφαση του Τομέα Φυσικής καθώς και το
προσωπικό το οποίο διατίθεται από τις Γραμματείες των
Σχολών για την εξυπηρέτηση των Εργαστηρίων, ύστερα
από απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.
2. Μέλη του Εργαστηρίου:
Μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που
ανήκουν στο Εργαστήριο καθώς επίσης μέλη Ε.Τ.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π., και το λοιπό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
που έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο.
Μη μόνιμα μέλη είναι μέλη ΔΕΠ (εκτός Τομέα Φυσικής)
και μεταδιδάκτορες που εργάζονται σε συναφείς ερευνη-
τικές περιοχές με τον ερευνητικό προσανατολισμό του
Εργαστηρίου, οι ερευνητές-υποψήφιοι διδάκτορες που
εκπονούν διατριβή υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του
Εργαστηρίου σε συναφείς ερευνητικές περιοχές με τον
ερευνητικό προσανατολισμό του Εργαστηρίου καθώς
και εξωτερικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου.
Εξωτερικός συνεργάτης αποκτά την ιδιότητα μη μόνι-
μου μέλους του Εργαστηρίου εφόσον συνεργάζεται με
το Εργαστήριο σε συνεχή βάση, σε εγκεκριμένο από τα
αρμόδια όργανα του Ιδρύματος έργο ή εργασία.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του
ΕΜΠ που ορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και πλην
των άλλων.
• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Ερ-
γαστηρίου.
• Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.
• Εισηγείται στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. για τους υπολό-
γους αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και
των χώρων εργασίας.
• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
• Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΜΠ και σε
χώρους που περιγράφονται στη συνέχεια και οι οποίοι
έχουν παραχωρηθεί σε αυτό για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Οι χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι
σε χώρους στον Β’ όροφο και το Υπόγειο του κτιρίου
Φυσικής, της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
3. Ο κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου υπάγε-
ται στον κανονισμό λειτουργίας του Ε.Μ.Π. Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, ερευνητικής, εκπαιδευτικής ή άλλης, που
γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Ο Διευθυντής έχει
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο
προσωπικό του ή σε άλλα άτομα με εξουσιοδότηση
του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Με απόφαση του Δι-
ευθυντή ορίζονται οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου καθώς και η ανά-
θεση της ευθύνης της γραμματειακής υποστήριξης του
Εργαστηρίου, η οποία μπορεί να ανατίθεται σε μέλος
του Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π. που έχει τοπο-
θετηθεί στο Εργαστήριο ή σε άλλο άτομο-συνεργάτη
του Εργαστηρίου.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο, τις διδακτι-
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι- Έσοδα
Οι οικονομικοί πόροι/έσοδα του Εργαστηρίου προ-
έρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. ΄Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/1984. «Προϋποθέσεις
παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστή-
ρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς»
(ΦΕΚ 53Α').
γ. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, διεθνείς ορ-
γανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς/επιχειρήσεις,
προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή/και το Εργα-
στήριο, για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δε
διατίθενται με όρους που αντιβαίνουν στον σκοπό του
Εργαστηρίου και στο Ν. 1268/1982.
δ. Πιστώσεις που ήδη χορηγούνται από τη Σύγκλη-
το του Ε.Μ.Π. για τις ερευνητικές δραστηριότητες της
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία και αρχεία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου του ΕΜΠ τηρούνται
αρχεία σε έντυπη ή /και ηλεκτρονική μορφή, που αφο-
ρούν στις δραστηριότητες και στις παρεχόμενες υπηρε-
σίες του Εργαστηρίου. Τα βιβλία και τα αρχεία αυτά είναι:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
μελετών.
• Κατάλογος υλικών και εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
• Αρχείο προσωπικού.
• Αρχείο συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων
ερευνητικών και εκπαιδευτικών - εκδηλώσεων που πραγ-
ματοποιεί το Εργαστήριο.
• Αρχείο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που υλοποιεί το Εργαστήριο.
• Αρχείο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλί-
ων ή αρχείων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved