nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Υπολογιστική Βιοϊατρική

Αθήνα 22.8.2016, 22:58

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Υπολογιστική Βιοϊατρική» (Computational Biomedicine) στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20164482 (2)
Ίδρυση εργαστηρίου " Υπολογιστική Βιοϊατρική
(Computational Biomedicine)" στο Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και καθορισμός του Εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του
Ν.1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 87), όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν.
1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 173) και την παρ. 22γ
του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική βιβλιοθήκη
της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης» (Α' 159)
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α' 258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α', 28-05-2013) «Ίδρυση Σχο-
λών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 22/04/2016)
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 23/6/2016)
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπά-
νη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου "Υπολογιστική Βιοϊατρική
(Computational Biomedicine)" στο Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κα-
θορισμός του Εσωτερικού κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο-
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊ-
ατρικής (Computational Biomedicine), το οποίο εξυπηρε-
τεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα
γνωστικά αντικείμενα:
• Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία
• Επεξεργασία Βιοσημάτων
• Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
• Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικά Δεδομένα
• Τεχνολογίες Βιοαισθητήρων
• Μεταφορά και Αποθήκευση Βιοσημάτων στο Διαδί-
κτυο Αντικειμένων (Internet of Things)
• Δημιουργία περιβαλλόντων για την ανεξάρτητη δια-
βίωση (assistive environments)
• Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs)
• Βιοπληροφορική

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών Συ-
στημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη-
μίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δρα-
στηριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον οι
επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί-
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι-
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπό-
μενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Υπολογιστικής Βιοϊατρικής.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή-
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι-
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή-
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακου-με-
ταπτυχιακου) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρί-
ου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ-
γραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι-
νακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει απο-
φασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμο-
ποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργα-
να και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδί-
δονται για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και
διδακτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό
ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ψηφια-
κών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία.
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο πε-
ριουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδι-
κών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχο-
μένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του Ερ-
γαστηρίου κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς ρυθμίζεται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved