nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας και Στρατηγικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αθήνα 22.8.2016, 23:55

Την ίδρυση εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας και Στρατηγικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 7163 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομί-
ας του ΤΕΙ Αθήνας και καθορισμός του Εσωτερι-
κού Κανονισμού Λειτουργίας του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2) τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
3) τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ.
24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011,
4) τις διατάξεις του Π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) «Με-
τονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημά-
των - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του
ΤΕΙ Αθήνας»,
5) το υπ’ αρ. 28/08-10-2014 απόσπασμα πρακτικού της
Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 16), με
το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίων στις Σχολές
του ΤΕΙ Αθήνας,
6) το υπ’ αρ. 16/14-07-2016 απόσπασμα πρακτικού της
Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 17), με
το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας του ΤΕΙ Αθήνας,
7) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τε-
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας Ερ-
γαστήριο Επιχειρηματικότητας και Στρατηγικής Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Διαχείριση Ανθρωπίνων
πόρων, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική
Ανάλυση, Λογιστική, Λύσεις Τραπεζικών Προβλημάτων
Δανεισμού και Καταθέσεων, Αξιολόγηση Επενδύσεων,
Διοίκηση Παραγωγής, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και
Μάρκετινγκ. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Αποστολή
Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε Εργαστή-
ριο στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους κάθε εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομη-
χανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώ-
θηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα
που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κάθε
Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημα-
ϊκή δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδι-
ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Κάθε Εργαστήριο στελεχώνεται από τέσσερις (4)
τουλάχιστον καθηγητές και υπηρετούντες καθηγητές
εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατόχους διδακτορικού
διπλώματος οι οποίοι συγκροτούν τη βασική Ερευνητική
ομάδα του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημονικό
έργο σχετίζεται και με τα αντικείμενα που υποστηρίζει
κάθε Εργαστήριο όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος.
2. Την βασική ερευνητική ομάδα κάθε Εργαστηρίου
μπορεί να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος, που έχουν οποιασδήποτε μορφής
σχέση εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνά-
φεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στο
άρθρο 1 του παρόντος. Proslipsis.gr
3. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του Ερ-
γαστηρίου με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια ως συνεργα-
ζόμενοι ερευνητές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και
καθηγητές άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων
του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και ομότιμοι
καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
4. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ-
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) μετά από αίτημα του ενδιαφερό-
μενου και ύστερα από απόφαση της οικείας Σχολής με
την σύμφωνη γνώμη της βασικής ερευνητικής ομάδας
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή
του, που είναι Καθηγητής της οικείας Σχολής, στην οποία
ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτεραιότητα από τις βαθ-
μίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι
μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρί-
ου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την ολο-
μέλεια των μελών της βασικής ερευνητικής ομάδας του
ερευνητικού Εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώ-
νεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η θητεία του
Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια
μόνο θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλεπόμενες
διαδικασίες.
2. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου έχει
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου,
καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον αριθμό
1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετήσιο
απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή, και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο-
δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανά-
λογο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι υπεύ-
θυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ
συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις - Λειτουργία
1. Κάθε Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών προγραμμά-
των. Στο χώρο της εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 2. Ο Διευθυντής ενημερώ-
νεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται
στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Στο κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει-
ραματικών εργασιών τα μέλη της βασικής ερευνητικής
ομάδας του εργαστηρίου αποκλειστικά και σε συνεργα-
σία με άλλους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή ερευνητές,
εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πει-
ραματικής εργασίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι
μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από
σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της
εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή
μη οργάνων τα οποία διαθέτει το Εργαστήριο, οι διατά-
ξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειρα-
ματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης
που απαιτείται.
6. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Εργαστήριο πρέπει
να μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστο-
λής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που
διεξάγεται και των γενικότερων δράσεων του.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη-
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληρο-
φορίες των δραστηριοτήτων του.

Άρθρο 6
Έσοδα
α) Τα έσοδα κάθε Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που συμμετέχει το Εργαστήριο.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2
του παρόντος.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τους σκοπούς του
Εργαστηρίου.
β) Τα έσοδα των Εργαστηρίων διατίθενται για τις δα-
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας των, την αγορά εξο-
πλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση
των χώρων των εργαστηρίων και για υποτροφίες προς
φοιτητές.
γ) Η διαχείριση των εσόδων των Εργαστηρίων του
ΤΕΙ Αθήνας γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυ-
λίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο αποδίδεται προς
το ΤΕΙ Αθήνας μέρος των εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρ-
μογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ.
679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826
Β').

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης -εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, μικρο-
εξοπλισμού, υλικών επίπλων κ.λπ.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί-
γραφα τιμολογίου, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων -εξόδων με διαρκή ενημέρωση
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Αρχείο μεταβολών προσωπικού Proslipsis.gr
- Αρχείο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η
οποία περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πε-
ριοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, διοργανώ-
σεις ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων
όπως και συμμετοχές του προσωπικού των εργαστηρίων
σε επιστημονικά επίπεδα.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απα-
ραίτητο.

Άρθρο 8
Εγκατάσταση
Κάθε Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους
οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την
αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών
εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για την διε-
νέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεω-
ρούνται επίσης το γραφείο του Διευθυντή, καθώς και
κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για την λειτουργία
τους. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση
Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορίζει η
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου του Εργαστηρί-
ου στον Διευθυντή της οικείας Σχολής και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 25 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved