nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας

Αθήνα 5.9.2016, 19:31

Την ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ονομασία «Μικρο-οικονομετρική Ανάλυση της Αγοράς Εργασίας (Micro-econometric Analysis of Labour Market-MALM)», αποφάσισε η πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1219/22212 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με την
ονομασία «Μικρο-οικονομετρική Ανάλυση της
Αγοράς Εργασίας (Micro-econometric Analysis
of Labour Market-MALM)» και καθορισμός του
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173), και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ.1 εδ.γ' του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), και
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
δ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
(Συνεδρίαση Γ.Σ. 6/7-1-2016).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (Συνεδρίαση 93/13.7.2016).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο με την ονο-
μασία «Μικρο-οικονομετρική Ανάλυση της Αγοράς
Εργασίας (Micro-econometric Analysis of Labour
Market-MALM)», το οποίο καλύπτει διδακτικές και
ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχια-
κών και μεταπτυχιακών σπουδών). Το Εργαστήριο θα
έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστη-
μονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν τα ερευνη-
τικά και διδακτικά ενδιαφέροντα που εμπίπτουν στο
γνωστικό του αντικείμενο όπως των Οικονομικών της
Εργασίας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Ευημερί-
ας και της Δημογραφίας.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικεί-
μενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και τη διεξα-
γωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ζητήμα-
τα που περιλαμβάνουν την προσφορά εργασίας, τη
ζήτηση εργασίας, τις ροές στην αγορά εργασίας, τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τους μισθούς, τη μετα-
νάστευση, την εκπαιδευτική επιλογή και πολιτική, τη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων και το μέγεθος αυτών
καθώς και την ανάλυση της ατομικής κατάστασης της
υγείας.
Η υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί με τη χρήση βάσεων δεδομένων με μι-
κρο-στοιχεία και την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων
οικονομετρικής ανάλυσης.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο θα αναπτύξει συνερ-
γασίες με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα
και ιδιωτικές εταιρίες με σκοπό να συμβάλλει στη μελέ-
τη και στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικονομικού
ενδιαφέροντος.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγ-
ματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι-
στημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα
στο Π.δ.159/1984 (Α΄53) «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
Το Εργαστήριο θα συμβάλλει στην περιφερειακή
επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω της
εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση δημόσιων
πολιτικών και την προσομοίωση των επιπτώσεων των
αποφάσεων πολιτικής σε επιχειρησιακό, ατομικό και
περιφερειακό επίπεδο. Το εργαστήριο θα αναπτύξει
βάσεις δεδομένων με στοιχεία από εμπλεκόμενους
φορείς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και άλλων
σχετικών προγραμμάτων αλλά και πληροφοριών που
στοιχειοθετούν την ανάγκη ανάπτυξης επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας σε διάφορους τομείς της οι-
κονομίας.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και
στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που η επιστημο-
νική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημο-
νικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.ΕΠ.)
και μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους
διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά
ενδιαφέροντα καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημο-
νικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το
έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Πατρών που ορίζεται με τη
δια δικασία του άρθρου 28 παρ.22 του Ν. 2083/1992,
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, ασκεί τις αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
και επί πλέον:
α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών, το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου και
μεριμνά για την υλοποίηση τους.
β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών
και του εξοπλισμού.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο.
δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι-
οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Μεριμνά για:
- την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-
γάνων του Εργαστηρίου και του Τμήματος και για την
παροχή εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού
έργου.
- την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
- τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό.
- την ορθή χρήση του τεχνικού εξοπλισμού και των
βάσεων δεδομένων από το προσωπικό του Εργαστηρίου
ή από ερευνητές που κάνουν χρήση αυτών.
Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Πα-
νεπιστημίου Πατρών είναι δυνατή η πρόσληψη και
απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων, εντεταλ-
μένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με τις διδακτι-
κές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες
του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν
να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και ερευ-
νητικά προγράμματα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών συ-
μπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με
τον τεχνικό τους εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη δι-
ενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λει-
τουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Πατρών. Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης το
γραφείο του Διευθυντή του Εργαστηρίου, τα γραφεία της
γραμματείας του εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλος χώ-
ρος που ειδικά διατίθεται για την εγκατάσταση του Εργα-
στηρίου ή ενοικιάζεται για την διεξαγωγή του έργου του.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
Το Εργαστήριο θα αναπτύξει και θα συντηρεί ιστοσελίδα
με στόχο την πλήρη και αποτελεσματική παρουσίαση των
δραστηριοτήτων του.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση του εξοπλισμού και χώρων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και βάσεων δεδομένων που ανήκουν σ' αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην προστασία
του τεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του
ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή. Το Εργαστήριο
αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη
βάσεων δεδομένων, που μπορούν να χρησιμοποιούν
εξατομικευμένα τα μέλη του Εργαστηρίου και παρέχει
δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές τόσο από άλλους
ερευνητές όσο και από φοιτητές του Πανεπιστημίου
Πατρών. Ο τεχνικός εξοπλισμός και οι βάσεις δεδομένων
που παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέ-
φονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση
που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε το-
μείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.δ. 407/1980
(Α΄112) και 2 παρ.1 εδ. δ΄ του Ν.1674/1986 (Α΄203).

Άρθρο 6
Έσοδα-Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ.3, του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι-
στήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του
Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
7. Το Εργαστήριο δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού.
- Βαθμολόγια φοιτητών.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Μικρο-οικονομετρι-
κή Ανάλυση της Αγοράς Εργασίας (Micro-econometric
Analysis of Labour Market-MALM)», και αναγράφεται σε
κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
της όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και την προσθήκη
του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 3 Αυγούστου 2016

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved