nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Κέντρο Δυναμικής Μακροοικονομικής

Αθήνα 20.9.2016, 06:08

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Δυναμικής Μακροοικονομικής» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Πράξης 272 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Δυναμικής
Μακροοικονομικής» στο Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του».
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
Ν. 4386/2016.
2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου. Proslipsis.gr
3. Την από 16-6-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο Δυ-
ναμικής Μακροοικονομικής» θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, της Σχο-
λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστή-
ριο με τίτλο «Κέντρο Δυναμικής Μακροοικονομικής»
που εντάσσεται στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας και
το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο Δυναμική Μακροοικονομία και ειδικότερα σε
θέματα που άπτονται των Δυναμικών Μαθηματικών και
της εφαρμογής τους στην δημιουργία δυναμικών μακρο-
οικονομικών υποδειγμάτων.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
• Την υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος, των μεταδιδακτορικών και των υπο-
ψηφίων διδακτόρων που ασχολούνται με ζητήματα Δυ-
ναμικής Μακροοικονομικής αλλά και Μακροοικονομικής
γενικότερα.
• Την ερευνητική συνεργασία του Τμήματος με άλλα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, την εκπόνηση επιστημονικών μελετών από
μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς ερευνητές, την ανάληψη και
υλοποίηση ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων, που
αφορούν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής και τέλος την διοργάνωση
επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμπο-
σίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,
σχετικά με θέματα που άπτονται του επιστημονικού αντι-
κειμένου του εργαστηρίου.
• Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέ-
κτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν σχετίζεται
με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο ερ-
γαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ. Α’) και του άρθρου 13 παρ.
3β του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ. Α΄) αντίστοιχα.
Αρχικά, στο εργαστήριο εντάσσονται οι:
Αργείτης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας
Πολιτικής Οικονομίας
Δότσης Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής, Τομέας Οικο-
νομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Κατσίκης Βασίλης, επίκουρος καθηγητής, Τομέας Μα-
θηματικών και Πληροφορικής
Κωτσιος Στέλιος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Τομέας
Μαθηματικών και Πληροφορικής
Λεβεντίδης Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας
Μαθηματικών και Πληροφορικής

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται με τη διαδικασία
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ. Α’) όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του ερευνητι-
κού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμμα-
τος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομι-
κή διαχείριση η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η υπογραφή κάθε εγγράφου που
διακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους
που παραχωρούνται σ’ αυτό για τη διενέργεια των ερευ-
νητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του,
καθώς και στην προστασία των εγκαταστάσεων του ερ-
γαστηρίου από βλάβες.
4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές δραστηριότητες
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Χορηγίες.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος,
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ-
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών,
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγράφων,
5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved