nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μετάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας

Αθήνα 23.9.2016, 23:55

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μετάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ)- Laboratory for Translation and Commentary οn Latin Literature (LATLIT LAB)» στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 502 (8)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Με-
τάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λα-
τινικής Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ)- Laboratory for
Translation and Commentary οn Latin Literature
(LATLIT LAB)» στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 (258/τ.Α΄/8-12-2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις», Proslipsis.gr
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005),
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ.98/5-6-2013 (ΦΕΚ134/τ.Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση − συγκρότηση, μετονομα-
σία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το
ΦΕΚ140/τ.Α΄/11-6-2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 215/14-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
382/23-9-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μετάφρασης και Υπομνη-
ματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ)-
Laboratory for Translation and Commentary οn Latin
Literature (LATLIT LAB)» στο Τμήμα Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μετάφρασης και
Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας
(ΕΜΥΕΛ)- Laboratory for Translation and Commentary
οn Latin Literature (LATLIT LAB)» στο Τμήμα Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Μετάφρασης και Υπομνηματισμού
Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ)- Laboratory
for Translation and Commentary οn Latin Literature,
(LATLIT LAB)» στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Με-
τάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής
Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ) - Laboratory for Translation and
Commentary οn Latin Literature (LATLIT LAB)» στο Τμήμα
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον καθορισμό
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Μετάφρασης
και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας
(ΕΜΥΕΛ) - Laboratory for Translation and Commentary
οn Latin Literature (LATLIT LAB)», το οποίο εξυπηρετεί
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο
πεδίο της λατινικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα μέλη
του Τμήματος Φιλολογίας που θεραπεύουν τη Λατινική
Φιλολογία και διαθέτουν αποδεδειγμένο επιστημονι-
κό έργο στο αντικείμενο του υπομνηματισμού και της
μετάφρασης κειμένων της λατινικής γραμματείας, μπο-
ρούν να υποστηρίξουν ένα εργαστήριο με αυτόν τον
προσανατολισμό, το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την
υπάρχουσα παράδοση και θα τονώσει το ερευνητικό και
διδακτικό έργο του Τμήματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός- Τομείς Δραστηριότητας
Αποστολή του «Εργαστηρίου Μετάφρασης και Υπο-
μνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας Γραφής
(ΕΜΥΕΛ)-Laboratory for Translation and Commentary οn
Latin Literature (LATLIT LAB)» είναι:
α. Η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων της Φιλο-
σοφικής Σχολής, καθώς και άλλων Σχολών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα αντικείμενα
με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
β. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
γ. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους
και συναφείς στόχους.
δ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων, μαθημάτων, καθώς και η πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
ε. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές/Λέκτο-
ρες του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και η ειδικότητα
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 της παρούσης, από μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που το-
ποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
α. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγη-
τή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3685/2008,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α
του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011).
β. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στις διατάξεις της νομοθεσίας και επιπλέον:
- συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό – μεταπτυχια-
κό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου,
- καταρτίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου
και φροντίζει για την τήρηση του,
-εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του
Πανεπιστημίου,
-συντάσσει τον ετήσιο και τριετή απολογισμό του Ερ-
γαστηρίου τους οποίους υποβάλλει στο Τμήμα,
-μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, για την οικονομική διαχείριση των
πάσης φύσεως εσόδων του Εργαστηρίου και για την κα-
τανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
-εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό
εξοπλισμό, Proslipsis.gr
-υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργα-
στηρίου,
-σε περίπτωση κωλύματος ορίζει ως αναπληρωτή του
έναν από τα μέλη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Κανόνες Λειτουργίας
α. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και το
ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προ-
βλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουρ-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
β. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, τις προτεραιότητες στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
γ. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή του προσω-
πικού των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους,
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκο-
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από τυχόν βλάβες.
δ. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται
μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευ-
νητές, οι οποίοι έχουν ειδική εκπαίδευση στα όργανα
αυτά και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
ε. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδα-
κτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστη-
ρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρό-
ντος, η πρόσληψη διενεργείται με εισήγηση του διευθυντή
του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στην αίθ.
204 (νέο κτήριο Φιλοσοφικής) σε χώρους που παρα-
χωρούνται σ’ αυτό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι του Εργαστηρίου
είναι επίσης:
- το Σπουδαστήριο 201, στον οποίο εκτελούνται δρα-
στηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπερι-
λαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον
τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών
προγραμμάτων
- το γραφείο του Διευθυντή καθώς και κάθε άλλος
χώρος που διατίθεται ειδικά για τη λειτουργία του. Στον
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
δ. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις κείμενες
ισχύουσες διατάξεις.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
στ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, από δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, από νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομέ-
νων εγγράφων.
β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
δ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
ε. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
τη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Με-
τάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής
Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ)- Laboratory for Translation and
Commentary οn Latin Literature, (LATLIT LAB)» και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του.
Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved