nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Αθήνα 27.9.2016, 23:54

Την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου με τίτλο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του Εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310 τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.δ. 87/1973
(Φ.Ε.Κ. 159 τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (Φ.Ε.Κ. 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983,
τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-
γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013),
καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
3. Το υπ’ αριθμόν Π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση Τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ.
195/τ.Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ'αυτού Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
(υπ’ αριθμόν 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013),
4. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρθρου
5 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ.Α΄),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258/τ. Α΄/8.12.2014), με τις οποίες προστίθεται στο άρθρο
80 του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄ παράγραφος 25, σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την έκδοση των
Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του
Πρύτανη ή του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος»,
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α), σύμφωνα με
την οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία
υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό
του ιδρύματος», Proslipsis.gr
7. την υπ’ αρ. 6/18-02-2016 Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 82/
18-02-2016 τΥΟΔΔ) «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης»,
8. την υπ’αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη διορισμού του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
9. την υπ’ αρ. 15/02-03-2016 Απόφαση (Φ.Ε.Κ.617/
08-03-2016 τ.Β΄) «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμός της
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη»,
10. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, κατά την 527η/23-03-2016 συνεδρία-
ση της και την ορθή επανάληψη στις 18-04-2016, σχετικά
με την ίδρυση και θεσμοθέτηση του εργαστηρίου με
τίτλο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Διδακτική των
Φυσικών Επιστημών» της Σχολής Επιστημών Αγωγής και
την έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού,
11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επι-
στημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην από
31-03-2016 συνεδρίαση της και την ορθή επανάληψη
στις 18-04-2016, σχετικά με την ίδρυση του εργαστηρίου
με τίτλο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών» της Σχολής Επιστημών Αγωγής
και την έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού,
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την 351η/21-04-2016 συνεδρίαση της, σχετι-
κά με την ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου με
τίτλο «Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Διδακτική των
Φυσικών Επιστημών» της Σχολής Επιστημών Αγωγής και
την έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού,
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατά-
ξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφα-
σίζουμε:
Ιδρύουμε το Εργαστήριο με τίτλο «Πληροφορική στην
Εκπαίδευση και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» της
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης
και εγκρίνουμε τον Εσωτερικό του Κανονισμό, ο οποίος
έχει ως εξής:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Ιδρυση-αντικείμενο
Ιδρύεται στο Π.Τ.Π.Ε. της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Κρήτης το ακόλουθο ερευνη τικό-
εκπαιδευτικό Εργαστήριο:
Εργαστήριο Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδα-
κτικής των Φυσικών Επιστημών (Ε.Π.Ε.ΔΙ.Φ.Ε.), το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές - εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Πληροφορι-
κής και των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριμένα, το Εργαστήριο έχει τους εξής σκοπούς:
Ι) Να μελετά σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο
και να προωθεί τη σχετική έρευνα για:
• την ευαισθητοποίηση στο διεπιστημονικό πεδίο της
εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση μέσω της ανάπτυ-
ξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά δραστη-
ριοτήτων σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών,
• την κατανόηση εννοιών που αφορούν στις Φυσικές
Επιστήμες στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία,
• την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στην προ-
σχολική και την πρώτη σχολική ηλικία,
• το μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχο-
μένου από το χώρο των Φυσικών Επιστημών για την
προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία,
• τη συμβολή στη δημιουργία αναπτυξιακά κατάλλη-
λου εκπαιδευτικού λογισμικού για την προσχολική και
την πρώτη σχολική ηλικία το οποίο θα αξιοποιεί τις δυ-
νατότητες των έξυπνων φορητών συσκευών (ταμπλέτες).
II) Να προωθεί τη συνεργασία με φορείς, ιδρύματα και
ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που ασχο-
λούνται με θέματα συναφή προς τους στόχους του Ερ-
γαστηρίου, όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 2 του
Εσωτερικού Κανονισμού.

Άρθρο 2
Αποστολή
Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης, επιμόρφωσης, και μετεκπαίδευσης φοιτητών,
εκπαιδευτικών, επαγγελματιών και άλλων ομάδων του
πληθυσμού, όπως μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα,
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, κ.ά.
γ) Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
δ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ε) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσε-
ων και εκδόσεων.
στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα
στο Π.δ. 159/1984 (Α' 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από ι) μέλη του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή άλλων Πανεπι-
στημίων, ιι) μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης ή άλλων Πανεπιστημίων και ιιι) μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ή άλλων Πανεπιστημίων και ιν) από λοιπό επιστημονικό
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό, με τη διαδικασία
του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

Άρθρο 4
Διοίκηση - αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ-
παίδευσης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακου-μεταπτυχιακου) και ερευνητι-
κού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμμα-
τος λειτουργίας του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την
τήρηση του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων
του Εργαστηρίου, η μέριμνα για τη στελέχωση του με
το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική
διαχείριση των εσόδων του, η υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηρι-
οτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε έγγρα-
φου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση
Χώροι του Εργαστηρίου είναι εκείνοι στους οποίους
εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή
του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστά-
σεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των
ερευνητικών, των επιμορφωτικών και άλλων επιστη-
μονικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Χώροι
θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και
κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία του,
όπως η αίθουσα Νέων Τεχνολογιών, το γραφείο Διδα-
κτικών Ασκήσεων, η αίθουσα Μεταπτυχιακών Φοιτητών,
οι αίθουσες σεμιναρίων και διδασκαλίας του Π.Τ.Π.Ε. με
την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό τους.

Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ωράριο ερ-
γασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέ-
πεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερι-
κό κανονισμό λειτουργίας του (άρθρο 5 παρ. 3δ του
Ν. 2083/1992).
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασισθεί από το Τμήμα, και καθορίζει μέσα στο πλαί-
σιο της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες του Εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι δυ-
νατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν
εισηγήσεως του διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του
τμήματος.
6. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραμα-
τικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου αποκλει-
στικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας
είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές,
οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέ-
ρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της,
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το
Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός
της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων. Proslipsis.gr
β. Την πώληση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.
γ. Την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και
μετεκπαίδευσης στα επιστημονικά αντικείμενα του. δ.
Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). ε. Τις ειδικές εισφορές και
χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες στο Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
Βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλο-
γος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,
αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης
αλληλογραφίας καθώς και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο
που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Σφραγίδα-Τίτλος
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Πληρο-
φορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών»
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του σφραγίδα στρογγυλή με τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στο κέντρο: το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρήτης,
(β) Σε εξωτερικό κύκλο: «Ε.Π.Ε.ΔΙ.Φ.Ε. »
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα "ICT and Science Education Lab" χρησιμοποιεί το
Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία και τα
έγγραφα του.
Στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένη και ασκεί
τις δραστηριότητες του το Εργαστήριο, υπάρχουν πι-
νακίδες, στις οποίες αναγράφεται ο ακριβής τίτλος του
Εργαστηρίου και ο τίτλος και το ονοματεπώνυμο του
Διευθυντή του. Επίσης, η ίδια ως άνω επωνυμία αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση
αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Ακολουθεί σχετική συζήτηση, μετά την ολοκλήρωση
της οποίας, τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Επιστη-
μών Αγωγής εγκρίνουν ομόφωνα την ίδρυση εργαστη-
ρίου «Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής
των Φυσικών Επιστημών» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης». Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 19 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved