nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Λαχανοκομίας

Αθήνα 16.10.2016, 20:44

Την ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Λαχανοκομίας, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2555 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Λαχανοκο-
μίας, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 ως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ.Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
3) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/τ.Α) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε
παρ. 24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011.
4) Τις διατάξεις του Π.δ. 91/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/Α/5.6.2013)
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννή-
σου - Μετονομασία Σχολής -Μετονομασία Τμημάτων -
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».
5) Τη με αριθ. 7/12-07-2016 (θέμα 1ο) απόφαση
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεω-
πόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολο-
γίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου,
με την ονομασία «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Λαχανο-
κομίας» σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα τα οποία και
καθορίζουν τη λειτουργία του:

Άρθρο 1
Ίδρυση Ιδρύεται Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Λαχανο-
κομίας (Laboratory of Applied Horticulture) στο Τμήμα
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπο-
νίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ
Πελοποννήσου. Το Εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα,
την ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και την εξειδι-
κευμένη εκπαίδευση βάσει του ρόλου και της αποστολής
του στο γνωστικό πεδίο της εφαρμοσμένης λαχανοκομί-
ας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο στο πλαίσιο της αποστολής του, έχει
ως σκοπό:
1. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την
προώθηση της έρευνας στο γνωστικό του πεδίο.
2. Την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο
επιστημονικό του πεδίο σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-
ακό επίπεδο. Proslipsis.gr
3. Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους
φορείς, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, στο γνωστικό
του πεδίο.
4. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
5. Τη διάδοση του γνωστικού αντικειμένου του μέσω
της διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης με άλλους φορείς
συνεδρίων, ημερίδων, και άλλων επιστημονικών ή πολι-
τιστικών εκδηλώσεων.
6. Την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και συμβου-
λευτικής, στο γνωστικό του πεδίο, σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοσίους φορείς,
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
7. Την διατήρηση, διάδοση και προώθηση των παρα-
δοσιακών ελληνικών φυτικών ειδών σε τοπικό αλλά και
σε εθνικό επίπεδο.
8. Την ανάπτυξη τεχνικών και καινοτομιών σε όλα τα
στάδια της παραγωγής και της μεταποιήσεως.
9. Την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
10. Την υποστήριξη παραγωγών ή ομάδων τους, σε
θέματα που αφορούν την τεχνική της καλλιέργειας, την
διάθεση των προϊόντων και την διαχείριση των μονάδων
παραγωγής τους.

Άρθρο 3
Αντικείμενο Έρευνας
Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στους
εξής τομείς:
1. Στη βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών τεχνικών
και στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών καλ-
λιέργειας.
2. Στη βελτιστοποίηση του ελέγχου του περιβάλλοντος
και των αυτοματισμών σε υπό κάλυψη καλλιέργειες.
3. Στη βελτιστοποίηση της μετασυλλεκτικής διαχειρί-
σεως και τυποποιήσεως τους.
4. Στην εφαρμογή εξελιγμένων υδροπονικών μεθόδων
καλλιέργειας στο πλαίσιο της γεωργίας ελεγχόμενου πε-
ριβάλλοντος.
5. Στη χρήση μεθόδων και αγρονομικών πρακτικών για
την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Λα-
χανοκομίας αποτελείται από μέλη του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου των οποί-
ων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
ή/και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα
ερευνητικά/γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου και
από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Επίσης, στο Εργαστήριο μπορούν να
συμμετέχουν/απασχολούνται μέλη ΔΕΠ/ΕΠ από Α.Ε.Ι.
της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Εξωτερικοί Συνεργάτες,
Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του
Εξωτερικού και Επιστήμονες από Ιδρύματα της Ελλάδας
και του Εξωτερικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση του Εργαστηρίου
Η διοίκηση του Εργαστηρίου ασκείται από το Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου, ο οποίος διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς/γνωστικά
αντικείμενα του εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου προέρχεται από τα
μέλη Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων και Διατροφής και ορίζεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος. 0 Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις
αρμοδιότητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, αθρ. 6 σε
συνδυασμό με το αρθρ. 80 και 81 κατά την μεταβατική
περίοδο, και συγκεκριμένα:
1. Συντονίζει το ερευνητικό, αναπτυξιακό και διδακτικό
έργο του Εργαστηρίου.
2. Μεριμνά για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων,
τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευτικές ή άλλες
δράσεις και τις συνεργασίες με τρίτους.
3. Εισηγείται στη Συνέλευση του οικείου Τμήματος τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου.
4. Μεριμνά για τη οικονομική διαχείριση του Εργα-
στηρίου.
5. Μεριμνά για την στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
6. Μεριμνά για την λειτουργία του εργαστηρίου, ως
προς τις υποδομές, υλικά και προμήθειες.
7. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του εργαστηρίου, εισερ-
χόμενα και εξερχόμενα και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
8. Υπογράφει πιστοποιητικά λειτουργίας-προδιαγρα-
φών και τεχνικών εκθέσεων προς τρίτους.
9. Είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα αφορά το
εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να
ανανεώνεται.
Η ανανέωση της θητείας ή ο ορισμός νέου Διευθυντή,
γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμή-
ματος με διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται από αυτή.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας
του Διευθυντή του Εργαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπι-
στωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Δρ. Αναστάσιος Ι. Κώτσιρας.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Το Εργαστήριο στεγάζεται σε εργαστηριακό χώρο
σε κτίριο στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και διαθέτει όλο
τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό καθώς και
εξοπλισμένες θερμοκηπιακές μονάδες. Στους χώρους
λειτουργίας τοποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Ερ-
γαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από το προ-
σωπικό που απασχολείται ή συνεργάζεται με αυτό στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προτεραιότητες
για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, καθορίζονται από το Διευθυντή στο
πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου.
Η χρήση των εν λόγω χώρων, εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού από το λοιπό προσωπικό των Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου είναι δυνατή, ύστερα από σχετική
έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν παρεμποδίζονται
οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι., πέραν όσων απαιτούνται για
την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσε-
ων του (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, τηλεφωνική σύνδεση,
καθαριότητα, κ.λπ.).
Το Εργαστήριο εκτελεί εργασίες, τεχνικής υποστήρι-
ξης υψηλού επιπέδου, έρευνα και καινοτομίες και δη-
μοσιεύει επιστημονικές εργασίες και τεχνικές εκθέσεις,
όπως αυτές ανατίθενται από φορείς ή προκηρυγμένα
προγράμματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου με ευθύνη του, μπορεί να
αναθέτει σε μέλος του προσωπικού του Εργαστηρίου
την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ερ-
γαστηρίου. Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Τα έργα που αναλαμβάνει ή από δωρεές ή επιχο-
ρηγήσεις.
2. Τα έσοδα από την διάθεση νέων προϊόντων και από
την παροχή υπηρεσιών, κατ’ αναλογία με τις διατάξεις
του Π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
3. Τα κονδύλια που προέρχονται από την εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομιών.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά
προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Έσοδα από τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας
των αποτελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Διαχείριση Εσόδων
Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται έχει ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με τον
Οδηγό Χρηματοδότησης του και την κείμενη νομοθεσία.
Τα έσοδα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για τη βελ-
τίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του, τις αμοιβές,
την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του προσωπικού του,
την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις του Εργαστηρίου
καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που συμβάλλει στην ανά-
πτυξη του Εργαστηρίου και την προώθηση των αναπτυ-
ξιακών του στόχων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) το οποίο
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται
απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Για οιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία
και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργανο
είναι η Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα,19 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved