nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας

Αθήνα 16.10.2016, 20:46

Την ίδρυση Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας τστο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε ο Πρπρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1209 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ει-
ρηνευτικής Δημοσιογραφίας» στο Τμήμα Δημο-
σιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α/
16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/24-11-1983)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της
παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α/
10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 (258/τ.Α/8-12-2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/
22-4-2005),
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ.Α/11-6-2013. Proslipsis.gr
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
26/13-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 319/28-9-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας»
στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επι-
κοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογρα-
φίας» στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας»
στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επι-
κοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ειρη-
νευτικής Δημοσιογραφίας» στο Τμήμα Δημοσιογραφί-
ας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζι-
κής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ειρηνευτικής
Δημοσιογραφίας» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στo γνωστικό αντικείμενο της
ειρηνευτικής δημοσιογραφίας και ειδικότερα:
• στο ρόλο των νέων και των παραδοσιακών μέσων
επικοινωνίας στην οικοδόμηση της ειρήνης
• στο ρόλο των μέσων επικοινωνίας στην πρόληψη και
διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων
• στη χρήση των μέσων επικοινωνίας για την προαγω-
γή του διαλόγου και την εξάλειψη του λόγου μίσους, των
διακρίσεων, της βίας, της μισαλλοδοξίας
• στην «ευθύνη μετάδοσης» που φέρουν τα μέσα ενη-
μέρωσης και
• στη χρήση των μέσων επικοινωνίας ως εργαλείου
στην εκπαίδευση.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας» έχει
ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος
και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου
όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
και την υλοποίηση έργων σε συνεργασία με επαγγελμα-
τίες των μέσων επικοινωνίας.
4. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα κα-
θώς και διεθνείς οργανισμούς, εθνικές και διεθνείς Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις στο επιστημονικό πεδίο του
εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
6. Τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και
εργαστηρίων για φοιτητές δημοσιογραφίας, δημοσι-
ογράφους και επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας
και συμμετέχοντες σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές
αποστολές.
7. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων, εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών,
θεατρικών παραστάσεων, δράσεων στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την πραγμα-
τοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τις
διατάξεις στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ53/τ.Α/27-4-1984):
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς».
9. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού
αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
11. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
12. Την έκδοση περιοδικών.
13. Τη δημιουργία βιβλιοθήκης και το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη εποπτικού υλικού.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας» στε-
λεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες, διδάκτορες και
υποψήφιους διδάκτορες, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των οποίων η
επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευ-
νητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
Με το Εργαστήριο συνεργάζονται μέλη (καθηγητές/λέ-
κτορες, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) άλλων Τμημάτων του ΑΠ ή άλλων
Ιδρυμάτων, ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στις δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από
το Τμήμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ.22 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν.3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ.5α του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
vii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε αίθουσα στο πρώτο
ορόφου του κτιρίου όπου στεγάζεται το Τμήμα Δημοσιο-
γραφίας και ΜΜΕ (Εγνατίας 46, Θεσσαλονίκη) στην οποία
εγκαθίσταται και ο αναγκαίος εξοπλισμός. Στους χώρους
εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει πινακίδα με τον
ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς και τον τίτλο και
το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
του Α.Π.Θ.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολείται η
συνεργάζεται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκατα-
στάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες.

Άρθρο 8
Έσοδα- Πόροι
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων Proslipsis.gr
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ειρη-
νευτικής Δημοσιογραφίας» και αναγράφεται σε κάθε
έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved