nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών

Αθήνα 16.10.2016, 20:49

Την ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1208 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πολι-
τισμικών και Οπτικών Σπουδών» στο Τμήμα Δη-
μοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δη-
μόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/
22-4-2005),
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ.Α/11-6-2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
26/13-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 319/28-9-2015). Proslipsis.gr
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο:« Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπου-
δών» στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πολιτισμικών και
Οπτικών Σπουδών» στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέ-
σων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπου-
δών» στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πο-
λιτισμικών και Οπτικών Σπουδών» στο Τμήμα Δημοσι-
ογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζι-
κής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Πολιτισμι-
κών και Οπτικών Σπουδών».
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του σύγχρο-
νου δημοφιλούς πολιτισμού (έντυπα, οπτικά, ακουστικά,
οπτικο-ακουστικά και ψηφιακά-διαδικτυακά μέσα), της
λειτουργίας και της πολιτικής των πολιτισμικών οργανι-
σμών, της πολιτισμικής επικοινωνίας, κατανάλωσης και
πρόσληψης, των σύγχρονων μορφών και ειδών οπτι-
κής επικοινωνίας (φωτογραφία, εμπορική και πολιτική
διαφήμιση, τηλεόραση, κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ,
φωτοδημοσιογραφία, πολυμέσα και διαδικτυακές πλατ-
φόρμες).

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών»
έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστη-
ρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, θερινών
σχολείων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους
επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τΑ΄/27-4-1984):
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς».
5. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
6. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
7. Τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων ή δο-
μών Δια Βίου Εκπαίδευσης για αποφοίτους δημοσιογρα-
φίας, επικοινωνίας και γενικότερα, των ανθρωπιστικών
και κοινωνικών επιστημών, για επαγγελματίες των μέσων
επικοινωνίας και των εργαζόμενους σε πολιτιστικούς
οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του μη κερ-
δοσκοπικού τομέα.
8. Τη δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχειακών συλλο-
γών (υλικών ή ψηφιακών) για την υποστήριξη των εκπαι-
δευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.
9. Την ανάπτυξη πρότυπων και καινοτομικών υπηρε-
σιών/προϊόντων και προτάσεων στους τομείς της πολι-
τισμικής έρευνας, ανάλυσης και πολιτικής, του πολιτισμι-
κού/οπτικού γραμματισμού στην εκπαίδευση.
10. Τη συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς πολιτισμι-
κούς οργανισμούς και φορείς, καθώς και με μη κυβερ-
νητικές πολιτισμικές οργανώσεις, με στόχο την σύνδεση
της εκπαίδευσης/έρευνας, της κοινωνίας και της πολιτι-
σμικής ανάπτυξης.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το εργα-
στήριο είναι:
• μορφές και είδη του σύγχρονου δημοφιλούς πολιτι-
σμού, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί στα έντυπα, οπτικά,
ακουστικά, οπτικο-ακουστικά και ψηφιακά-διαδικτυακά
μέσα,
• σύγχρονες διαδικασίες και συνθήκες παραγωγής και
διανομής των πολιτισμικών αγαθών, καθώς και οι τρόποι
κατανάλωσης και πρόσληψής τους (πολιτισμικές πρακτι-
κές, συμπεριφορές, χρήσεις και προτιμήσεις),
• μορφές και είδη της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας
(φωτοδημοσιογραφία, ντοκιμαντέρ, διαφήμιση, τηλε-
όραση, κινηματογράφος, οπτικά αρχεία, διαδικτυακές
πλατφόρμες, πολυμεσικές και εκθεσιακές πρακτικές
κ.λπ.) εστιάζοντας στις κοινωνικές, πολιτικές, αισθητικές
και γενικότερα πολιτισμικές διαστάσεις και λειτουργίες
της.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών»
στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες, μέλη του
λοιπού διδακτικού - εργαστηριακου προσωπικού, καθώς
και μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές
των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα
διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα
του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από
το Τμήμα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ.22 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν.3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ.5α του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
vii. η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε ειδικό
χώρο που βρίσκεται στον 6ο όροφο του κτηρίου του
Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοι-
νωνίας στην οδό Εγνατίας 46, Θεσσαλονίκη στο οποίο
εγκαθίσταται ο αναγκαίος εξοπλισμός.
Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου υπάρ-
χει πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του Εργαστηρίου καθώς
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
ασφάλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμε-
νες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
του Α.Π.Θ.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
η συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν
στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζο-
μένων καθώς και στην προστασία των υλικών και εγκα-
ταστάσεών του από βλάβες.

Άρθρο 8
Έσοδα-Πόροι
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από: Την υλοποίηση
ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την
εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημό-
σιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
1. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α/27-4-1984).
3. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
5. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Πο-
λιτισμικών και Οπτικών Σπουδών» και αναγράφεται σε
κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved