nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης

Αθήνα 16.10.2016, 21:12

Την ίδρυση Εργαστηρίου Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 897 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ψη-
φιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων
Μάθησης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-
γίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/
24-11 -1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την περ.
γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/
τ. Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημό-
σιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ. Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Proslipsis.gr
δ) Του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ. Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το
ΦΕΚ 140/τ. Α΄/11-6-2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Παιδαγωγι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2/13-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγω-
γικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 15Τ10/9-10-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015). Proslipsis.gr
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδια-
σμού Εργαλείων Μάθησης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχε-
διασμού Εργαλείων Μάθησης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδια-
σμού Εργαλείων Μάθησης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ψη-
φιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης»
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο:
«Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ερ-
γαλείων Μάθησης».
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα εκπαίδευσης
των φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Εργαλείων Μάθησης» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος
και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Να συμβάλλει ώστε να μπορέσουν τα Αναλυτικά
Προγράμματα των αντικειμένων που θεραπεύει, του-
λάχιστον των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να
ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία.
3. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσης.
4. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση επι-
στημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρό-
σκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους
επιστημόνων.
6. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 ((ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984):
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς». Proslipsis.gr
7. Την παροχή συμβουλευτικής σε θέματα που άπτο-
νται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
8. Τη συλλογή, επεξεργασία, ενημέρωση, αποθήκευση
και διάθεση ψηφιακών δεδομένων.
9. Την κατασκευή, επεξεργασία, αποθήκευση και δι-
άθεση νέων εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων ή την
τροποποίηση/βελτίωση παλαιοτέρων κατόπιν σχετικής
αδείας, στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμί-
δων εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλης επιστημονικής
κοινότητας.
10. Την παροχή συμβουλευτικής με σκοπό την ικανο-
ποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
11. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών και ενη-
μερωτικού δελτίου σχετικά με τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου και αντίστοιχων εργαστηρίων, κέντρων και
επιστημονικών κοινοτήτων/οργανισμών της αλλοδαπής
και ημεδαπής.
12. Την ανάπτυξη δραστηριότητας ή/και τη σύνδεση
με φιλεκπαιδευτικούς τομείς της κοινωνίας (πολιτιστι-
κούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους, μουσεία, κ.λπ.), το-
μείς της δημόσιας διοίκησης (υπουργεία, περιφέρειες
διοίκησης και εκπαίδευσης, τοπικούς φορείς κ.λπ.) και
της οικονομίας (ΜΚΟ, Κοινωφελή Ιδρύματα, κ.λπ.).
13. Την συμβουλευτική παρέμβαση προς τα αρμόδια
όργανα της Πολιτείας για τη λήψη αποφάσεων σχετι-
κών με την βελτίωση/παρέμβαση/αναδιατύπωση και
εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων των
σχολικών αντικειμένων των επιστημών που θεραπεύει
κυρίως σε θέματα που αφορούν την προώθηση/βελτί-
ωση της παρουσίας ψηφιακών εφαρμογών στα σχολικά
εκπαιδευτικά προγράμματα.
14. Τη δραστηριοποίηση σε τομείς που σχετίζονται με
καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στα
ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Φυσική, Μαθηματι-
κά, Γεωγραφία, Αστρονομία, Οικολογία, Χημεία, Βιολογία.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Εργαλείων Μάθησης» στελεχώνεται από Καθηγητές και
Λέκτορες, και Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από επιστημονικό προσωπικό (π.χ.
εξωτερικούς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς φοιτητές,
υποψήφιους διδάκτορες), του οποίου η επιστημονική
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/
21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 12 του Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ. Α΄/6-9-2011).
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
-ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού- σεμινάρια- workshops) και ερευνητικού
έργου του Εργαστηρίου
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρηση του,
- η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
«Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ερ-
γαλείων Μάθησης» και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι-
στημίου για τη διεξαγωγή του έργου του. Ο χώρος εγκα-
τάστασης του βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης στον 4ο όροφο
του Κτιρίου του Αμφιθεάτρου στην πρώην Παιδαγωγική
Ακαδημία (οδός Αρχ. Μουσείου 29, Θεσσαλονίκη). Ο χώ-
ρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και περιλαμβάνει
αίθουσα σεμιναρίων/διδασκαλίας, αίθουσα συναντήσε-
ων/συσκέψεων και γραφεία, βιβλιοθήκες κ.λπ. Επιπλέον
διαθέτει υπολογιστές, εκτυπωτές και ασύρματο δίκτυο.
Επίσης στο Εργαστήριο εφαρμόζονται οι προβλεπό-
μενοι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως ορίζονται
από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής/Διευθύντρια συντονίζει κάθε εργασία,
η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί
και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης,
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση της
Υλικοτεχνικής υποδομής και των χώρων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Η χρησιμοποίηση της Υλικοτεχνικής υποδομής του
εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές που έχουν γνώση χρήσης της και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή/Διευθύντρια. Η Υλι-
κοτεχνική υποδομή (κινητές συσκευές ή όργανα), που
παραδίδεται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφεται
μετά τη χρησιμοποίηση της στην κατάσταση που είχε
παραδοθεί.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας στα
αρμόδια όργανα του Τμήματος, ορίζονται τα κριτήρια
πρόσληψης εξωτερικού επιστημονικού προσωπικού,
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων της ημεδαπής και αλλο-
δαπής είτε αυτόνομα είτε ως συνεργάτης και την εκπό-
νηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους,
κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί στο εργαστήριο
για τους σκοπούς που εξυπηρετεί το εργαστήριο (πώ-
ληση, ενοικίαση, αδειοδότηση ορισμένου χρόνου, χρο-
νομίσθωση). Proslipsis.gr
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Τα Συνέδρια, θερινά σχολεία και εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια δια ζώσης και εξ αποστάσεως.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βαθμολόγιο φοιτητών
β. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε-
νων εγγράφων
γ. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
δ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
ε. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
στ. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων
η. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται κάθε
άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ψηφια-
κής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης» και
αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Ανάλογο έντυπο με τον τίτλο του εργαστηρίου υπάρ-
χει και στην αγγλική γλώσσα για χρήση στην ξενόγλωσση
αλληλογραφία του.
3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος/Σχολής και
την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved