nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία

Αθήνα 16.10.2016, 21:16

Την ίδρυση Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 898 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο για
τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην
Εκπαίδευση και στην Κοινωνία, (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)»
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
11. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
(ΦΕΚ 173/τ. Α΄/24-11 -1983) «Δομή και λειτουργία των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικα-
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13
του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ. Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργα-
νισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ. Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ. Α΄/11-6-2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Παιδαγωγι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2/13-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγω-
γικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 15Τ10/9-10-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: ««Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης
και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία,
(Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο για τη Μελέτη της
Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην
Κοινωνία, (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης
και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία,
(Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής. Proslipsis.gr
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο για τη
Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση
και στην Κοινωνία, (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)» στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον
καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γρα-
φής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία, (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)».
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
• Σχολικός γραμματισμός
• Πρώτη ανάγνωση και γραφή
• Λογοτεχνική εκπαίδευση
• Θεωρία της Λογοτεχνίας
• Νεοελληνική και παιδική λογοτεχνία
• Οπτικός γραμματισμός
• Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της
Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία, (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.)»
έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσης.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
6. Την ανάληψη συμβουλευτικών και αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας σε θέματα που άπτονται των γνω-
στικών αντικειμένων του εργαστηρίου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, δημοσίευση
και διάθεση ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμά-
των σχετικών με το γραμματισμό, την ανάγνωση και τη
γραφή.
8. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
9. Την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικές μονά-
δες, εκπαιδευτικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
και της περιφέρειας, παιδικές βιβλιοθήκες και εκδοτι-
κούς οίκους για την προώθηση της ανάγνωσης και της
γραφής.
10. Την καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικών δι-
ατριβών σχετικών με τα επιστημονικά αντικείμενα του
εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης
και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία,
(Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)» στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτο-
ρες καθώς και από μέλη του επιστημονικού δυναμικού
(π.χ. εξωτερικοί συνεργάτες, μεταπτυχιακοί φοιτητές,
υποψήφιοι διδάκτορες) των οποίων η επιστημονική
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια μπορεί να ανήκει στις
βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπλη-
ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011).
Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του Εργαστηρίου ασκεί
τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρηση του,
- η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό και
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη διε-
ξαγωγή του έργου του και συγκεκριμένα στο κτηριακό
συγκρότημα της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας (οδός
Αρχαιολογικού Μουσείου 29, Θεσσαλονίκη), στις αίθου-
σες 2 και 3 του ισογείου του νεοκλασικού κτηρίου.
Στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται οι
προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια συντονίζει κάθε ερ-
γασία, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασισθεί και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία
του. Επίσης, καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμο-
ποίηση της Υλικοτεχνικής υποδομής και των χώρων, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Η χρησιμοποίηση της Υλικοτεχνικής υποδομής του
εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές που έχουν γνώση χρήσης της και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή/τη Διευθύντρια. Η
Υλικοτεχνική υποδομή (κινητές συσκευές ή όργανα),
που παραδίδεται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέ-
φεται μετά τη χρησιμοποίηση της στην κατάσταση που
είχε παραδοθεί. Proslipsis.gr
4. Με εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας στα
αρμόδια όργανα του Τμήματος, ορίζονται τα κριτήρια
πρόσληψης εξωτερικού επιστημονικού προσωπικού,
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βαθμολόγιο φοιτητών
β. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε-
νων εγγράφων.
γ. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
δ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
ε. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
στ. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων
ζ. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται κάθε
άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο για τη
Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευ-
ση και στην Κοινωνία, (Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ.)» και αναγράφεται
σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο του. Ο τίτλος
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή/της Διευθύ-
ντριας του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved