nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Εργαστηρίου Ηλεκτρο-μηχανολογικών Μελετών και Κατασκευών

Αθήνα 16.10.2016, 21:12

Την ίδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρο-μηχανολογικών Μελετών και Κατασκευών (Mechanical Engineering Design - Development - Optimization Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο "OPTI - Lab" στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3172 (1)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Μελετών και Κατασκευών»
("Mechanical Engineering Design - Development -
Optimization Laboratory") υπό το διακριτικό τίτ-
λο "OPTI - Lab" στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011/Β') «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.3794/2009
(ΦΕΚ 156/4.9.2009/Α') «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014
(ΦΕΚ 258/8.12.2014/Α') «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ' αριθμ. 102/2013 Π.δ. (ΦΕΚ 136/Α') «Μετονο-
μασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας -
Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχο-
λών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/Α').
5. Την υπ' αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 593/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία δια-
πιστώθηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου του
Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με τετρα-
ετή θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ).
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Σερρών (ΦΕΚ 207/5.9.2002/Β').
7. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Σερρών, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014/Β').
8. Το υπ'αριθμ. 9/19.5.2016 πρακτικό της Γενικής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.
9. Το υπ' αριθμ. 10/9.6.2016 πρακτικό της Διεύθυνσης
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.
10. Την αριθμ. 271/23/16.6.2016 απόφαση Συνέλευσης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. α) την ίδρυση Εργαστηρίου «Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Μελετών και Κατασκευών» (Mechanical Engineering
Design - Development - Optimization Laboratotry) υπό
το διακριτικό τίτλο "OPTI - Lab" στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
β) την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Εργαστηρίου «Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών
και Κατασκευών» (Mechanical Engineering Design -
Development -Optimization Laboratotry) υπό το δια-
κριτικό τίτλο "OPTI-Lab".
γ) τον ορισμό του Αναστασίου Μωυσιάδη, Καθηγητή
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως Διευθυντή του Εργαστη-
ρίου με τριετή θητεία που θα αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της απόφασης ίδρυσης του Εργαστηρίου και θα
μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
δ) τον ορισμό των ακόλουθων μελών Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-
κών Τ.Ε. ως Ερευνητική Ομάδα (Ε.Ο.Ε.) του Εργαστηρίου:
(α) Αναστάσιος Μωυσιάδης, Καθηγητής, (β) Δημήτριος
Χασάπης, Καθηγητής, (γ) Αθανάσιος Κατσανεβάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, (δ) Δημήτριος Σοφιαλίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, (ε) Κωνσταντίνος Κλεϊδης, Επί-
κουρος Καθηγητής, (στ) Νικόλαος Μοσχίδης, Καθηγητής
Εφαρμογών
Ειδικότερα κατ'άρθρο:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Άρθρο 1
«Ίδρυση του Εργαστηρίου»
Ιδρύεται το Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανολογικών Με-
λετών και Κατασκευών (Mechanical Engineering Design -
Development - Optimization) στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών TE της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας υπό τον διακριτικό τίτλο
«OPTI-Lab».

Άρθρο 2
«Σκοπός του Εργαστηρίου»
1. Το Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών
και Κατασκευών έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και
προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών TE και στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σε θέματα
που αφορούν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
την κοινωνική οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία,
το σχεδιασμό νέων προϊόντων ή την εξέλιξη υφιστά-
μενων κατασκευών με σκοπό τη βελτιστοποίηση τους,
τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, την
υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη
των αναγκαίων εργαλείων ελέγχου, τη χρήση πληροφο-
ριακών συστημάτων και λογισμικού που επιτρέπουν τη
βελτιστοποίηση κατασκευών καθώς και την ανάπτυξη
μεθόδων μελέτης και έρευνας. Επίσης συμβάλλει και
βοηθά στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
μελών του Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) στον το-
μέα της έρευνας, τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών
πυρήνων, τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας
στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών, την υποβοήθηση της
ανάπτυξης του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και
την υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής
αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
2. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανολογικών
Μελετών και Κατασκευών έχει ως σκοπό:
α) Τη διεξαγωγή έρευνας στα αντικείμενα του εργα-
στηρίου.
β) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα
αντικείμενα του εργαστηρίου.
γ) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευ-
νας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
δ) Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαι-
δευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής
και της αλλοδαπής με κοινούς ή παρεμφερείς στόχους.
ε) Τη συμμετοχή και το συντονισμό των σχετικών με τα
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου ερευνητικών
προγραμμάτων και τη λειτουργική διασύνδεση τους από
επιστημονική και διοικητική άποψη.
στ) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και
με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια, επιχειρήσεις
και βιομηχανίες στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών, προώ-
θησης της έρευνας, επίλυσης προβλημάτων κατασκευ-
ών, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της υποβολής προ-
τάσεων και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων,
σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου.
ζ) Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου
τομέα είτε σε ιδιωτικούς φορείς για την επίλυση προ-
βλημάτων σχετικών με ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
και κατασκευές. Την εκπόνηση μελετών για την αντοχή
νέων κατασκευών είτε τροποποιήσεων σε υπάρχουσες
κατασκευές για τη λήψη πιστοποίησης από τους αρμό-
διους φορείς.
η) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημο-
σιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
θ) Τον επιστημονικό έλεγχο νέων ιδεών για επίλυση
διάφορων καθημερινών προβλημάτων και τη δημιουρ-
γία φακέλου για την πιστοποίηση τους από τον Οργανι-
σμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) είτε από αντίστοι-
χους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
ι) Τη συνεργασία με νέους επιστήμονες για τη βελτι-
στοποίηση και την προώθηση νέων καινοτόμων ιδεών
τους, ιδιαίτερα για αποφοίτους του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας αλλά και αποφοίτους άλλων Ιδρυμάτων.

Άρθρο 3
«Προσωπικό Εργαστηρίου»
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημο-
νικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα αντικείμενα
που υποστηρίζει, όπως αυτά προσδιορίζονται στους
σκοπούς του.
2. Συγκροτείται Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου (ΕΟΕ),
στην οποία συμμετέχουν μέλη ΕΠ του Τμήματος συνα-
φούς ειδίκευσης με τα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρί-
ου. Η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου συγκροτείται με
εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου και εγκρίνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχα-
νικών TE του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Επιπροσθέτως, μπορεί να αξιοποιεί ως Επιστημο-
νικούς Συνεργάτες μέλη Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών TE, μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. από άλλα Τμήματα
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλα Ιδρύματα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και
νέους ερευνητές. Proslipsis.gr
4. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ-
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μετά από τη σύμφωνη γνώμη του
ενδιαφερόμενου και ύστερα από εισήγηση του Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου και από απόφαση της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών. Με την ίδια διαδικασία μπο-
ρούν επίσης να απασχοληθούν και άλλοι επιστήμονες
που ασχολούνται με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.

Άρθρο 4
«Διοίκηση και Λειτουργία του Εργαστηρίου»
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή του,
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών TE και στην περίπτωση που
δεν υπάρχει Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Αναπληρωτής
Καθηγητής.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται από την Ερευ-
νητική Ομάδα Εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, επικυ-
ρώνεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε-
δονίας και στη συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Η
θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανε-
ωθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες
και τη λειτουργία του Εργαστηρίου συζητούνται στην
Ερευνητική Ομάδα, μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
Η λειτουργία και η διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Ερευνητικής Ομάδας διέπονται από τους κανόνες λει-
τουργίας των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος. Κατά
τη συζήτηση τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταγρά-
φονται συνοπτικά οι απόψεις των μελών της Ερευνητικής
Ομάδας του Εργαστηρίου και κυρίως οι αποφάσεις που
λαμβάνονται. Για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται
ως υπεύθυνος ένα από τα μέλη ΕΟΕ, μετά από πρόταση
του Διευθυντή.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος της Ερευνητι-
κής Ομάδας του Εργαστηρίου ή συνεργάτης παραβιάζει
τον κανονισμό και δεν ανταποκρίνεται σε συστάσεις του
Διευθυντή ή της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου,
διακόπτεται η συνεργασία του με το Εργαστήριο, ύστερα
από απόφαση της Ερευνητικής Ομάδας και τυχόν έργο
που υλοποιεί ανατίθεται σε άλλο μέλος Ε.Π. ή συνεργάτη.
5. Τα θέματα που αφορούν συμβάσεις με φορείς και
επιχειρήσεις, ερευνητικά προγράμματα και συγχρημα-
τοδοτούμενα προγράμματα φορέων και επιχειρήσεων,
μετά από εισήγηση του Διευθυντή στην Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου εγκρίνονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος και από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρι-
κής Μακεδονίας και κοινοποιούνται στη συνέχεια στην
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
6. Τα θέματα που αφορούν την αξιοποίηση Επιστημο-
νικών Συνεργατών από το Τ.Ε.Ι. ή άλλα Ιδρύματα, καθώς
και την αξιοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών και έχουν σχέση με τις ειδικότητες, τα προσό-
ντα, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο συγκεκριμέ-
νων έργων που αναλαμβάνουν, αποφασίζονται από την
Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου. Στις περιπτώσεις
διαχείρισης ερευνητικών και συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κάθε
φορά, από τον οδηγό εφαρμογής διαδικασίες αναθέ-
σεων έργου. Proslipsis.gr
7. Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνε-
ται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας
(ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Ο Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση των απο-
φάσεων, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του
Εργαστηρίου από όλα τα μέλη και τους συνεργάτες.
Ειδικότερα ο Διευθυντής Εργαστηρίου έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου,
καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2
του παρόντος.
β) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο-
δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανά-
λογο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι υπεύ-
θυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ
συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.
δ) Μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διάχυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται και των γε-
νικότερων δράσεων του Εργαστηρίου.
ε) Μεριμνά για τη δημιουργία και την τήρηση της ιστο-
σελίδας του Εργαστηρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει
το ιδρυτικό πλαίσιο (ΦΕΚ), τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας, το προσωπικό και τους συνεργάτες του Ερ-
γαστηρίου και πληροφορίες των δραστηριοτήτων του.
στ) Υποβάλλει ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτή-
των του Εργαστηρίου στην Συνέλευση του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών TE και σύντομο προγραμμα-
τισμό για τις δραστηριότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 5
«Συνεργασίες»
Στα πλαίσια λειτουργίας του Εργαστηρίου προβλέπε-
ται η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με φορείς του
Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, Οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
και άλλους Κοινωνικούς και Επιστημονικούς Φορείς και
Κοινωφελή Ιδρύματα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
«Εγκαταστάσεις - Λειτουργία»
1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι το
υφιστάμενο Εργαστήριο Ανυψωτικών και Μεταφορικών
Μηχανών - Στοιχείων Μηχανών και Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Εγκαταστάσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου Ζ' όπου
στεγάζονται τα βαρέα εργαστήρια του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών TE του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο χώρο της εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες ή φθορές.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και λοιπός εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμο-
ποίηση τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειρα-
ματικών εργασιών τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή και σε συνεργασία με
άλλους καθηγητές ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου μετά από έγκριση από το Διευθυντή του. Για
την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές, οι
οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια
ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο
σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησι-
μοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το Εργαστή-
ριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής
της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της
δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 7
«Έσοδα Εργαστηρίου»
1. Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το Εργαστήριο.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και αποτελεσμάτων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς
του.
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
2. Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δα-
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά εξο-
πλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση
των χώρων του εργαστηρίου.
3. Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνε-
ται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας
(ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το Εργαστήριο μπορεί, εφόσον τα οικονομικά του
το επιτρέπουν, να βοηθά νέους επιστήμονες στην πραγ-
ματοποίηση καινοτόμων ιδεών τους με τη μορφή υπο-
τροφιών.

Άρθρο 8
«Τηρούμενα βιβλία»
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο Πρακτικών.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων και προ-
γραμματισμού.
• Αρχείο των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως εκθέσεις, δημοσιεύσεις, ημερίδες,
συνέδρια κ.λπ.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή
στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 9
«Αξιολόγηση»
Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου, με βάση τη διαδικασία που ορίζει η MO.ΔΙ.Π.
του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου συντάσ-
σει και υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης με τον απολο-
γισμό του έργου του Εργαστηρίου στη Συνέλευση του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών TE και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Άρθρο 10
«Έγκριση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας» Proslipsis.gr
1. Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο
οποίος προτείνεται από το Διευθυντή του Εργαστηρίου
στην Ερευνητική Ομάδα, εγκρίνεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών TE και επικυρώ-
νεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε τροπο-
ποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Η ίδρυση του Εργαστηρίου ισχύει από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved