nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων

Αθήνα 17.10.2016, 15:26

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, (ΧηΤεΠοΧ)» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2305 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χη-
μείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων,
(ΧηΤεΠοΧ)» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερι-
κού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/
16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/Α/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/Α/8-12-2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις», Proslipsis.gr
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) όπως αυτός
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ134/Α/
5-6-2013) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφο-
ρά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονο-
μασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», (διόρθωση σφάλματος
ΦΕΚ 140/Α/11-6-2013).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 220/20-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με
αριθμό 609/12-10-2015 και 611/19-10-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμε-
ρών και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ)» στο Τμήμα Χημείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πο-
λυμερών και Χρωμάτων, (ΧηΤεΠοΧ)» στο Τμήμα Χημείας
της Σχολής Θετικών Επιστημών.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμε-
ρών και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ)» στο Τμήμα Χημείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χη-
μείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, (Χη-
ΤεΠοΧ)» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομη-
χανικής Χημείας (ΧΤΒΧ) του Τμήμα Χημείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
(ΧηΤεΠοΧ)».
Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των πολυμε-
ρών και των χρωμάτων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται μετά επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών
και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος
και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α/27-4-1984): «Προϋποθέσεις
παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού
αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Την ανάπτυξη δραστηριότητας ή/και τη σύνδεση
με τομείς της κοινωνίας (δήμοι, ερευνητικά κέντρα), της
διοίκησης, της οικονομίας (βιομηχανίες, βιοτεχνίες), κλπ.
11. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως
το «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και
Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ)» αφορούν τα ακόλουθα επιστη-
μονικά αντικείμενα:
• Χημεία πολυμερών: Αντιδράσεις πολυμερισμού, σύν-
θεση και χαρακτηρισμός (θερμικές, φυσικοχημικές και
μηχανικές ιδιότητες) πολυμερών.
• Τεχνολογία πολυμερών: Εφαρμογές και ανακύκλωση
πολυμερών, τροποποίηση και βελτίωση ιδιοτήτων των
πολυμερών με χρήση προσθέτων.
• Μηχανική αντιδράσεων πολυμερισμού (ανάπτυξη
θεωρητικών κινητικών μοντέλων προσομοίωσης αντι-
δράσεων πολυμερισμού)
• Χημεία και τεχνολογία Ινών και βαφικη (σύνθεση χα-
ρακτηρισμός και ιδιότητες χρωμάτων και προσθέτων
βαφής. Βαφική υφασμάτων)
• Οργανική Χημική Τεχνολογία (ενεργειακές πρώτες
ύλες, καύσιμα, λιπαντικά, τασενεργά, καλλυντικά και
απορρυπαντικά)
12. Αποστολή στην εκπαίδευση:
Από το εργαστήριο καλύπτονται τα παρακάτω μαθή-
ματα διδασκαλίας:
• Α. σε προπτυχιακό επίπεδο (α' κύκλος σπουδών)
- Μακρομοριακή Χημεία, Τεχνολογία Πολυμερών, Τε-
χνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών, Οργα-
νική Χημική Τεχνολογία, Βιομηχανική Οργανική Χημεία,
Χημεία και Τεχνολογία του χρώματος.
• Β. σε μεταπτυχιακό επίπεδο (β' κύκλος σπουδών)
- Μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής πολυμερών, Τάξεις
Πολυμερών-Βιοπολυμερή, Μέθοδοι χαρακτηρισμού πο-
λυμερών, Τεχνολογία πολυμερικων υλικών, Σύνθετα και
νανοσυνθετα υλικά, Ίνες και Τεχνολογία βαφικής.
- Πολυμερικά Υλικά και Διεργασίες Παραγωγής Υλικών
13. Αποστολή στην έρευνα:
Μεταξύ των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστη-
ρίου περιλαμβάνονται:
• Σύνθεση και χαρακτηρισμός σύνθετων και νανοσύ-
θετων υλικών πολυμερικής μήτρας.
• Σύνθεση και χαρακτηρισμός (βιο)πολυμερών με φυ-
σικές πρώτες ύλες.
• Βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή.
• Σύνθετα οδοντιατρικά υλικά πολυμερικής μήτρας.
• Θερμικές ιδιότητες πολυμερών.
• Πολυμερή και φάρμακα.
• Μίγματα πολυμερών.
• Προσομοίωση αντιδράσεων πολυμερισμού.
• Χημική ανακύκλωση πολυμερών.
• Σύνθεση και χαρακτηρισμός αζωχρωμάτων.
• Τεχνολογία Βαφικής. Βαφή και μελέτη ιδιοτήτων φυ-
σικών και συνθετικών ινών.
• Εφαρμογή της υπερδιήθησης στην σύνθεση νέων
χρωμάτων.
• Βαφή ανακυκλωμένου και μη παρθένου χαρτιού.
• Συμβατική και ψηφιακή τύπωση φυσικών και συνθε-
τικών υφασμάτων.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών
και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ)» στελεχώνεται από Καθηγητές
και Λέκτορες του Τμήματος Χημείας, μέλη του Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και
από διοικητικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, που
τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και των οποίων η επιστημονική ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τον
Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/21-9-1992), όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5α
του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/ με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρηση του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ν. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε αίθου-
σες του 7ου, 8ου και 9ου ορόφου του Νέου Χημείου.
Η υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου περιλαμ-
βάνει μια σειρά από συσκευές αντιδράσεων πολυμε-
ρισμού (αντιδραστήρες), όργανα μέτρησης ιδιοτήτων
των πολυμερών (διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης,
DSC, θερμοσταθμικός αναλυτής, TGA, Χρωματογραφία
GPC, Δυναμομηχανικό αναλυτή, DMA, όργανο μέτρησης
μηχανικών ιδιοτήτων, Instron, Περιθλασίμετρο ακτινών
Χ, XRD, όργανα μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων πολυ-
μερών, κ.α.), συσκευές βαφικής και φωτοπολυμερισμού,
όργανα μέτρησης φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών (φα-
σματοφωτόμετρο FTIR, υγρή χρωματογραφία, HPLC,
ιξωδόμετρα, πεχάμετρα, μετρητή πυκνότητας, κλπ),
ζυγούς ακριβείας, όργανα μέτρησης χαρακτηριστικών
του χρώματος, κλπ. Proslipsis.gr
Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρ-
χει πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του-
Α.Π.Θ.
1. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ' αρχήν
από το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχο-
λούνται ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκα-
ταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Κάθε
εργασία, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου των μελών του, καθορίζεται εντός του
πλαισίου της αποστολής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χη-
μείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων (Χη-
ΤεΠοΧ)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με
το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Ερ-
γαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved