nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία

Αθήνα 18.10.2016, 12:49

Την ίδρυση Εργαστήριου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ)» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5757 π.έ. (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημι-
κής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ)»
στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τΑ΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις», Proslipsis.gr
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομα-
σία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ
140/τ.Α΄/11-6-2013).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 220/20-10-2015).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με
αριθμό 609/12-10-2015 και 611/19-10-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουρ-
γία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με
αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χη-
μεία (ΧΕΤΠΕ)» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης,
Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ)» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χη-
μεία (ΧΕΤΠΕ)» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημι-
κής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ)» στο Τμήμα
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και τον καθορι-
σμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Χημικής
Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ)».
Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Χημικής Εκ-
παίδευσης και της Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών στη Χημεία.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία
(ΧΕΤΠΕ)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά αντικείμενα
συναφή με τη Χημική Εκπαίδευση και την Εφαρμογή Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία.
3. Την εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων στα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
6. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋπο-
θέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
8. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
9. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
10. Την έκδοση περιοδικών.
11. Τη δημιουργία βιβλιοθήκης και το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη εποπτικού υλικού.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία
(ΧΕΤΠΕ)» στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες του
Τμήματος Χημείας, μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και διοικητικό και λοιπό
επιστημονικό προσωπικό, που τοποθετούνται στο ερ-
γαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις και των οποίων η
επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευ-
νητικά και επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από το
Τμήμα Χημείας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
vii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε αίθουσα
του 1ου ορόφου του Παλαιού Χημείου, όπου εγκαθίστα-
νται τα όργανα και o τεχνικός εξοπλισμός του εργαστηρί-
ου. Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρ-
χει πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Α.Π.Θ..
1. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκα-
ταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Κάθε
εργασία, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου των μελών του, καθορίζεται εντός του
πλαισίου της αποστολής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χημι-
κής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ)» και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήμα-
τος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved