nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονομασία εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Αθήνα 16.11.2016, 05:40

Σε Εργαστήριο «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» μετονομάζεται το Εργαστήριο «Καινοτομίας, Ανάπτυξης, Μεταφοράς και Διαχείρισης Γνώσης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση του Ιδρύματος.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1402/27517 (2)
Μετονομασία του Εργαστηρίου «Καινοτομίας,
Ανάπτυξης, Μεταφοράς και Διαχείρισης Γνώ-
σης» σε Εργαστήριο «Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση
στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα»,
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχο-
λής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών και τροποποίηση του
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α’ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α’ 173), και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με
την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α’ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ.1 εδ.γ’ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α’ 159).
γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
δ) Το άρθρο 60 του Ν. 4386/11.5.2016 (ΦΕΚ 83 Α’).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
(συνεδρίαση: ΓΣ 18/3-6-2015).
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 98/28.9.2016).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία
Μετονομάζεται το Εργαστήριο «Καινοτομίας, Ανάπτυ-
ξης, Μεταφοράς και Διαχείρισης Γνώσης» σε «Εργαστήριο
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Εμπορί-
ου με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικό-
τητα» με γνωστικό αντικείμενο την Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τροποποιείται ο
εσωτερικός του κανονισμός καταργώντας τις αντίστοιχες
διατάξεις της αριθμ. 14439/Β1/8.2.2005 υπουργικής από-
φασης του ΦΕΚ 238/23-2-2005 τ.Β’ του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή
Το εργαστήριο «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση στην Καινοτομία
και την Επιχειρηματικότητα» καλύπτει τις ερευνητικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα επιστημονικά πεδία
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με την
Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα. Μεταξύ των θε-
μάτων που θα καλύπτει το προτεινόμενο εργαστήριο εί-
ναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η Επιχειρηματικότητα,
το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Μάρκετινγκ, η Καινοτομία
στα Προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) και στην Αλυσίδα
Αξίας, η Έρευνα Αγοράς, η Θεωρία Αποφάσεων, η Θεω-
ρία Επιλογής, η Ασφάλεια (Security) και η Ιδιωτικότητα
(Privacy) στο Διαδίκτυο. Η λειτουργία του προτεινόμενου
εργαστηρίου θα δημιουργήσει σημαντικές ερευνητικές
συνέργειες μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος αλλά
και μεταξύ των καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος.
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευ-
νας στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Την ανάπτυξη υποδομών (σε υπολογιστές, εξειδικευ-
μένο λογισμικό και σε βιβλία/περιοδικά προκειμένου να
εξυπηρετούνται οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά-
γκες του εργαστηρίου).
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α’ 53) «Προϋποθέσεις παρο-
χής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, που το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά,
επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο
των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανά-
γκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν.2083/1992, όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3685/2008.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
και επί πλέον:
α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, το πρόγραμμα λει-
τουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή
τους.
β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών
και του εξοπλισμού στο Τμήμα.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το εργαστήριο.
δ)Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-
γάνων του Τμήματος και για την παροχή εκπαιδευτι-
κού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου
• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις
• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό
• την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ-
σωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν
ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.
Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα-
χωρούνται σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του, και
ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητι-
κών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.δ. 407/1980
(Α’ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ’ του Ν. 1674/1986 (Α’ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι-
στήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του
Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
- Βαθμολόγια φοιτητών
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο νέος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση
στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα», και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφο-
νται στους χώρους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 7 Οκτωβρίου 2016

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved