nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας

Αθήνα 16.11.2016, 05:53

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας - Laboratory of History, Policy, Diplomacy and Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)» στο Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 21689 π.έ. (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγρα-
φίας της Εκκλησίας- Laboratory of History,
Policy, Diplomacy and Geography of the Church,
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοι-
νωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-
τουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α’/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α’/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α’/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του Ν. 4386/2016 (83/τ.Α’/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του Ν.4310/2014
(258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α’/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ
140/τ.Α’/11-6-2013).
4. Την με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκλύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κλ.π. Εργαστηρίων, Κλι-
νικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας
κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδριάσεις με αριθμό 563/18-5-2016).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Θεολογικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση με αριθμό 216/25-5-2016).
7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλω-
ματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of
History, Policy, Diplomacy and Geography of the Church,
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.
9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 8/5-7-2016) για την ίδρυση του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλω-
ματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of
History, Policy, Diplomacy and Geography of the Church,
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλω-
ματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of
History, Policy, Diplomacy and Geography of the Church,
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.
11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστο-
ρίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκ-
κλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy and
Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεο-
λογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο με τίτλο: «Εργα-
στήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας
της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy
and Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)»το οποίο
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα:
α) Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας.
β) Εκκλησιαστική Ιστορία.
γ) Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και
λοιπών Ορθόδοξων Εκκλησιών.
δ) Ιστορία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων.
ε) Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας,
κατά την ερευνητική προοπτική της Πολιτικής Φιλοσο-
φίας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και
Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy,
Diplomacy and Geography of the Church, (EUSEBIUS
LAB)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστη-
ρίου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση επιστημόνων στα γνωστικά αντι-
κείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται
από το Νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
6. Η σύνταξη εκθέσεων και την παροχή γνωμοδοτή-
σεων (σε δικαστήρια, εκκλησιαστικούς φορείς κτλ.) σε
θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Την επιστημονική συνεργασία και έρευνα με Ορ-
θόδοξες Εκκλησίες, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές και
Ενορίες, με αναγνωρισμένες χριστιανικές ομολογίες και
δόγματα, καθώς και με άλλες θρησκείες.
Επιπλέον, τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου,
των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα, με ΜΚΟ, με αστικές
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, με κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και οργανώσεις της Ελλάδας και του
εξωτερικού, σε θέματα που αφορούν στα αντικείμενα
του Εργαστηρίου.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το
«Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεω-
γραφίας της Εκκλησίας /, Laboratory of History, Policy,
Diplomacy and Geography of the Church (EUSEBIUS
LAB)» είναι οι ακόλουθοι:
α. Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας.
β. Εκκλησιαστική Ιστορία.
γ. Εκκλησιαστική Ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών.
δ. Εκκλησιαστική Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
ε. Εκκλησιαστική Ιστορία των Πατριαρχείων Αλεξαν-
δρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων.
στ. Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος.
ζ. Εκκλησιαστική Ιστορία της Κύπρου.
η. Εκκλησιαστική Ιστορία των λοιπών Ορθοδόξων
Εκκλησιών.
θ. Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου
Ελληνισμού.
ι. Σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και Διε-
θνών Οργανισμών.
ια. Σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξων Εκκλησιών και άλλων
χριστιανικών δογμάτων.
ιβ. Σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξων Εκκλησιών και άλλων
θρησκειών.
ιγ. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, ιστορική θεώρηση.
ιδ. Εκκλησιαστική Διπλωματία.
ιε. Η Εκκλησιαστική πολιτική στις σχέσεις μεταξύ των
Ορθοδόξων Εκκλησιών και χριστιανικών δογμάτων.
ιστ. Εκκλησιαστική Γεωγραφία και χριστιανική τοπο-
γραφία.
ιζ. Πολιτική Φιλοσοφία.
Από τη στιγμή της ίδρυσης του «Εργαστήριο Ιστο-
ρίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκ-
κλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy and
Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)», το STUDIUM
HISTORICORUM, Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Εκκλησιαστι-
κής Ιστορίας των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας ΑΠΘ και Θεολογίας ΕΚΠΑ εντάσσεται στο
«Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γε-
ωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy,
Diplomacy and Geography of the Church, (EUSEBIUS
LAB)», ως μια από τις δράσεις του. Συγκεκριμένα, τα
Προγράμματα, οι Αφίσες, τα Πρακτικά του STUDIUM
HISTORICORUM, από τη αρχή της λειτουργίας του, μέ-
χρι την ημερομηνία της ένταξής του στο Εργαστήριο, το
αρχείο των κειμένων, οι δραστηριότητές του, η παρουσία
του στο διαδίκτυο, όλες οι εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές εκδηλώσεις καθίστανται τμήμα του Εργαστηρίου,
το οποίο αναλαμβάνει στο εξής, μέσα στο πλαίσιο της
λειτουργίας του, και με ευθύνη του Διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου, τη διεξαγωγή, από πλευράς του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τη διεξαγωγή
του STUDIUM HISTORICORUM, σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και
Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy,
Diplomacy and Geography of the Church, (EUSEBIUS
LAB)»στελεχώνεται από:
α. Καθηγητές του Τμήματος, των οποίων η επιστημο-
νική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
καθώς και από μέλη του λοιπού Διοικητικού και επιστη-
μονικού προσωπικού (π.χ. για την παροχή εξειδικευμέ-
νης γνώσης στην παλαιογραφία τη συντήρηση και ταξι-
νόμηση αρχειακού υλικού, διδασκαλία γλωσσών κ.λπ).
γ. Μέλη Διοικητικού Προσωπικού, που τοποθετούνται
στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού, καθώς και
εξειδικευμένους επιστήμονες, που προσκαλούνται στο
Εργαστήριο.
ε. Καθηγητές και ερευνητές, που ανήκουν σε άλλα
Τμήματα του ΑΠΘ και σε άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέ-
ντρα, οι οποίοι θα συνεργάζονται κατά περίπτωση με
το Εργαστήριο.
στ. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψηφίους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων ή προσφέρουν υπη-
ρεσίες στο Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από το Τμή-
μα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, του οποίου το
γνωστικό αντικείμενο και η επιστημονική ενασχόληση
αφορά στα πεδία Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και
Γεωγραφίας της Εκκλησίας, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 1. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθ-
μίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του Ν.2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α’/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3685/2008, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5α του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011).
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
vii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
α. Το Εργαστήριο, για τη διεξαγωγή του έργου του,
εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου και συγκε-
κριμένα στον προθάλαμο των γραφείων 302-305 του
3ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής. Στο χώρο του Ερ-
γαστηρίου εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με
την αποστολή του και συμπεριλαμβάνονται ειδικές εγκα-
ταστάσεις με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια
ερευνητικών προγραμμάτων.
β. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου το-
ποθετούνται τα όργανα και ο εξοπλισμός, που είναι ανα-
γκαία για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων
και των ερευνητικών προγραμμάτων, όπως Η/Υ, σαρω-
τές, εκτυπωτές, προβολείς, βιβλιοθήκες, γραφεία κ.ά.
Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει
πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της απο-
στολής του Εργαστηρίου, τις προτεραιότητες στη χρή-
ση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των ορ-
γάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από τυχόν
βλάβες.
4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και 2
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται με εισήγηση
του/ της διευθυντή/ διευθύντριας του Εργαστηρίου στα
αρμόδια όργανα του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο
για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ιστο-
ρίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκ-
κλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy and
Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)» και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήμα-
τος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved