nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίου: Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Αθήνα 15.12.2016, 13:00

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής» στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 7756 (2)
Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Επιχειρησιακής Στρατηγικής» στο Τμήμα Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
6-09-2011 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96
του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08-12-2014 τ. Α') «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 60 του
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ. Α') «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/6-09-2011 τ. Α').
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α') «Εκσυγχρονι-
σμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και του άρθρου 28
παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α'/16-07-2008) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μετα-
πτυχιακές σπουδές». Proslipsis.gr
δ) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/
16-07-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/24-11-
1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13,
παρ. 22, περ. (γ) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003,
τ. Α') «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιο-
θήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το υπ’ αριθμ. 3772/06-06-2014 έγγραφο του Πρύτα-
νη, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας
το Σχέδιο Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με
Απόφαση Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08/05/2014) και
του οποίου το Π.δ. σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρού-
νται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Τις υπ’ αριθμ. 1754/21-03-2016 και 2511/19-04-2016
επιστολές του Εμμ. Γιακουμάκη, Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα
«Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» και «Θεσμο-
θέτηση και Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών»
αντίστοιχα προς τον Κοσμήτορα και τους Προέδρους
των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων (7η Συνεδρία/11-05-2016).
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Ο.Π.Α. (9η Συνεδρία/29-06-2016)
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (3η Συνεδρία/20-10-201 6) για την
ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επιχειρησι-
ακής Στρατηγικής» (Τίτλος στα αγγλικά: Laboratory of
Business Strategy), στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής» (Τίτλος στα αγγλικά:
Laboratory of Business Strategy), στο Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τον ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με τίτ-
λο: «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής» (Τίτλος
στα αγγλικά: Laboratory of Business Strategy), το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε
θέματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής και ειδικότερα:
α) Επιχειρησιακής Στρατηγικής (π.χ. διαμόρφωσης στρα-
τηγικής, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και υλοποίησης
στρατηγικής, διαχείρισης στρατηγικών αλλαγών, ρόλου
των στελεχών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, στρατηγι-
κής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, β) Στρατηγικής
Διαπραγματεύσεων και διαχείρισης συγκρούσεων (π.χ.
σχεδιασμός και υλοποίηση διαπραγματευτικών στρατη-
γικών, τακτικών, και πρακτικών, ανάπτυξη πολιτικών και
διαπραγματευτικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, χει-
ρισμός συλλογικών διαπραγματεύσεων), γ) στρατηγικής,
οργάνωσης και διοίκησης Διεθνοποιημένων Επιχειρήσεων
(π.χ. κίνητρα για επέκταση, στρατηγικές διεθνοποίησης,
διοίκηση πολυεθνικού δικτύου, ρόλοι θυγατρικών, έλεγ-
χος και συνεργασία μητρικής εταιρίας και θυγατρικών), δ)
Συστημάτων μέτρησης απόδοσης και διοίκησης της από-
δοσης (π.χ. σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος μέ-
τρησης της απόδοσης, εφαρμογή συστήματος διοίκησης
της απόδοσης) και ε) Στρατηγικής Ανθρωπίνων Πόρων.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγι-
κής είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό
επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την
παράλληλη πρακτική εφαρμογή και την ανάπτυξη των
αντικειμένων αυτών στο ευρύτερο χώρο της οικονο-
μίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και
Δημόσιου Τομέα. Proslipsis.gr
Στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
(1) Η προώθηση της έρευνας σε θέματα του γνωστικού
αντικειμένου του εργαστηρίου όπως αυτό προσδιορίζε-
ται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
(2) Η κάλυψη της ανάγκης ανάπτυξης υλικού και μεθό-
δων για τα προγράμματα σπουδών στο γνωστικό αντι-
κείμενο της στρατηγικής (τόσο σε προπτυχιακό όσο και
σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
(3) Η προώθηση και εφαρμογή σχετικών εννοιών και
εργαλείων στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.
(4) Η δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για την
περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων των
μελών ΔΕΠ και των διδακτορικών φοιτητών του Τμή-
ματος σε σχετικά με το αντικείμενο του Εργαστηρίου
θέματα.
(5) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
(6) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
(7) Τη δημιουργία και διαχείριση του απαραίτητου
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τους παραπάνω
σκοπούς
(8) Η παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού.
(9) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α' 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται:
- από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κα-
τέχουν ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν
στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστη-
ρίου.
- από μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς
και
- από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (σύμφωνα
με το άρθρο 2 στοιχ. (ι) του Ν. 4009/2011) του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α' 159), όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (Α' 195) και τις κείμενες διατάξεις όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (Α' 195) όπως ισχύουν, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του ερ-
γαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
- η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό
- η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου,
- η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει στο Τμήμα,
- ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και
- η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο εργαστήριο.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο
λειτουργεί σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από
το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την
άσκηση του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα
στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργα-
να και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύς της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016, τ. Α'), και οι οποίοι
προέρχονται από:
Ι. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
II. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων. Proslipsis.gr
III. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α' 53).
IV. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. από ιδίους πόρους,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
V. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
VI. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
για τους σκοπούς του.
VII. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
VIII. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
IX. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Χ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα-Λογότυπο
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Επιχει-
ρησιακής Στρατηγικής» (Τίτλος στα αγγλικά: Laboratory
of Business Strategy), και αναγράφεται σε κάθε έντυπο
του, μαζί με το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφο-
νται στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστη-
μένο το εργαστήριο.
2. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Ο.Π.Α. και της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved