nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων

Αθήνα 15.12.2016, 13:11

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Διαχείριση Κινδύνων και Ασφαλίσεων» στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Νικόλαος Γεωργόπουλος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 20166809 (4)
Ίδρυση εργαστηρίου «Διαχείρισης Κινδύνων και
Ασφαλίσεων» στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφα-
λιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
και καθορισμός του Εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του N. 1268/
1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 2 του άρθρου 48, του N. 1404/1983 «Δομή και
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του N. 3149/
2003 «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιο-
θήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του N. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
N. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του N. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 258). Proslipsis.gr
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-05-2013) «Ίδρυση Σχο-
λών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατι-
στικής (συνεδρίαση 30/09/2016).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς (συνεδρίαση 5η -23/11/2016).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου «Διαχείρισης Κινδύνων και
Ασφαλίσεων» στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς της Σχολής Χρη-
ματοοικονομικής και Στατιστικής και καθορισμός του Εσω-
τερικού κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επι-
στήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς της Σχολής Χρημα-
τοοικονομικής και Στατιστικής, "Εργαστήριο Διαχείρισης
Κινδύνων και Ασφαλίσεων", το οποίο εξυπηρετεί εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα:
• Διαχείριση Κινδύνων
• Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση
• Αναλογισμός

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η ανάπτυξη ερευνητικών, διδακτικών και αναπτυξια-
κών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρα-
στηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η κάθε μορφής συνεργασία ή συμμετοχή σε κέντρα
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδα-
πής, και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον οι
επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγ-
ματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η πρόσκλη-
ση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλεπό-
μενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα που έχουν σχέση με τα αντικείμενα
του Εργαστηρίου.
6. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προ-
σωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται: (α) ο συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, (β) η κατάρτιση και υποβολή στη
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λει-
τουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή
του, (γ) η εξασφάλιση της οικονομικής αυτάρκειας του Ερ-
γαστηρίου, χωρίς την επιβάρυνση του Πανεπιστημίου, (δ)
η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση,
(ε) η αποτελεσματική διαχείριση του εξοπλισμού και του
προσωπικού, και (στ) η τήρηση του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό από
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την εγκατάσταση και την
λειτουργία του, ή σε χώρους εκτός του Πανεπιστημίου που
παραχωρούνται από συνεργαζόμενους φορείς, όπως ανα-
φέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2. Στο χώρο εγκατάστα-
σης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, οργάνων και εξοπλισμών που ανήκουν
σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προ-
στασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του εργα-
στηρίου από βλάβες. Proslipsis.gr
3. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά
ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους σκο-
πούς του οικείου εργαστηρίου.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο Ερευ-
νών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προ-
σωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή που προβλέ-
πεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved