nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών

Αθήνα 03.1.2017, 22:56

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών - Computer Systems Laboratory - CSL» στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Καψάλης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2398 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συ-
στημάτων Υπολογιστών» («Computer Systems
Laboratory - CSL») στο Τμήμα Μηχανικών Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24 και
αντικαθίσταται με το άρθρο 60 του Ν.4386/2016.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
(Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση αριθμ. 349Α/
19-7-2016) και της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών (συνεδρίαση αριθμ. 128/13-10-2016).
5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1034/43/
18-11-2016.
6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
το παρακάτω εργαστήριο:
α) Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών το οποίο
καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με
αντικείμενο τα Συστήματα Υπολογιστών, δηλ. τη σχεδί-
αση, υλοποίηση και αξιολόγηση λογισμικού συστημά-
των (όπως λειτουργικών συστημάτων, κατανεμημένων
συστημάτων, συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων,
δικτυωμένων συστημάτων) και των εφαρμογών τους,
με έμφαση στην υψηλή απόδοση, κλιμακωσιμότητα,
αξιοπιστία και ασφάλεια.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει σαν αποστολή: α) Την κάλυψη
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυ-
χιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτο-
ρικό επίπεδο, καθώς και σε προγράμματα διά βίου
μάθησης, του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και
άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπί-
πτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστη-
ρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 του
παρόντος. Proslipsis.gr
Ειδικότερα το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αφο-
ρά τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση λογισμικού
συστημάτων και των εφαρμογών του για την επίτευξη
υψηλής απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας υπηρεσι-
ών και δεδομένων σε υπολογιστικές υποδομές μεγάλης
κλίμακας όπως του παγκόσμιου ιστού και της υπολογι-
στικής νέφους (cloud computing).
β) Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων θα περιλαμβάνονται:
1. Η επιστημονική συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα
και Ακαδημαϊκά, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκτέλεση κοι-
νών ερευνητικών έργων, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
εμπίπτουν σε εκείνους του Εργαστηρίου.
2. Η παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Η κοινοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
όπως επίσης και γενικά των επιστημονικών δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου υπό μορφή δημοσιεύσεων ή/
και ανακοινώσεων στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή
σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, συγγράμματα ή/
και διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή.
4. Η οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρίων,
Ημερίδων, Διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδη-
λώσεων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του
Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής που η ειδικότητα τους σχετίζεται με τα
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος,
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού Προσωπι-
κού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία
του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) κα-
θώς και από το διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται
στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του
Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση - Aρμοδιότητες
1. Tο Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.
22 του N. 2083/92 (A’ 159).
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη-
ρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωση
του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση
των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογρα-
φή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή
λειτουργία του εργαστηρίου.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Tο Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου
και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
έργων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργα-
στήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει,
μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστηρίου, την προ-
τεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. O Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτά, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
Χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. H χρησιμοποίηση των οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές που
έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και στοιχεία τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή των εργασιών, επιστρέ-
φονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση
που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 του
Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Tα έσοδα του Eργαστηρίου, προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών έργων που πραγματο-
ποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (A’ 53), και την κείμενη νομο-
θεσία.
4. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Tμήμα Μηχα-
νικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του N. 2083/1993
(A’ 159).
5. Τις ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς νομικά ή φυσικά πρό-
σωπα, κλπ.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκο-
πούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Tηρούμενα Bιβλία
1. Για τις ανάγκες του Eργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγρά-
φων,
- Βαθμολόγιο φοιτητών,
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων, Proslipsis.gr
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2. Mε απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρεί-
ται ακόμα και κάθε άλλο βιβλίο ή να καταχωρούνται
στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομο-
θεσία ή
3. κρίνονται απαραίτητα για το Eργαστήριο.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 28 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved