nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Αθήνα 03.1.2017, 23:15

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο αναπληρωτής πρύτανη του Ιδρύματος Θεόδωρος Λαόπουλος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 22007/π.ε. (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δι-
δακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνο-
λογίας (ΔιΦΕΤ)» στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσω-
τερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α’/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α’/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α’/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 60 του Ν. 4386/2016 (83/τ.Α’/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
(258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/
22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/76-9-2011) όπως αυτός
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ
140/τ.Α’/11-6-2013.
4. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β’/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ’ αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».
5. Την με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 13/30-5-2016).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 232/31-5-2016).
8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
8.1. Τον ορισμό επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
8.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
9. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και εκ-
παιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» στον Τομέα φυσικής
Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών.
10. Τη θετική εισήγηση της επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την ίδρυση του εργα-
στηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής
& Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» στον Τομέα φυ-
σικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος φυσικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκ-
παιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» στον Τομέα φυσικής
Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών.
12. Ότι το εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δι-
δακτικής της φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
(ΔιΦΕΤ)» στον Τομέα φυσικής Στερεάς Κατάστασης του
Τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών και
τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του.

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα φυσικής Στερεάς Κατάστασης του
Τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το εργαστήριο με
τίτλο «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαι-
δευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)», το οποίο εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα
γνωστικά αντικείμενα:
• Διδακτικής της φυσικής, και
• Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός
Ο Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός - Τομείς δραστηριότητας
Αντικείμενο του «Εργαστηρίου Διδακτικής της φυσικής
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» είναι η εφαρμο-
γή βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με διεθνείς τρέχουσες
εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της
φυσικής και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, η ερευνη-
τική μας συνεισφορά σε αυτές και η αξιοποίηση τους
προς όφελος των φοιτητών του τμήματος (σε προπτυ-
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και στην επιμόρφωση
εκπαιδευτικών. Proslipsis.gr
Το «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευ-
τικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήμα-
τος και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστη-
ρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την κάλυψη και τον συντονισμό των μαθημάτων
για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος φυσικής.
3. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
μελλοντικών εκπαιδευτικών στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το
νόμο.
4. Το συντονισμό της έρευνας των μελών του, στους
τομείς της διδακτικής της φυσικής και της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας.
5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ53/τ.Α’/27-4-1984): «Προϋπο-
θέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
8. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
10. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
11. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το
Εργαστήριο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επιστημονικά
αντικείμενα:
• Τη μελέτη και αποτύπωση της πραγματικότητας της
τάξης και τη μοντελοποίηση διδακτικών δραστηριοτή-
των στις φυσικές Επιστήμες.
• Την ανάπτυξη διδακτικών ακολουθιών με εφαρμογή
της πειραματικής διαδικασίας για τη διδασκαλία της Φυ-
σικής και συγγενών χώρων όπως η Επιστήμη των Υλικών,
με εφαρμογή της πειραματικής διαδικασίας.
• Την μελέτη και ανάπτυξη σύγχρονων μορφών εκπαι-
δευτικής τεχνολογίας, όπως τα εικονικά εργαστήρια, οι
προσομοιώσεις, τα πειράματα συγχρονικής καταγραφής
και τα πειράματα από απόσταση.
• Την εκπαίδευση από απόσταση και την ανάπτυξη δι-
αδικτυακού περιεχομένου για τη διδακτική της φυσικής.
Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη δραστηρι-
οτήτων όπως
• η σχεδίαση και την ανάπτυξη διδακτικών ακολου-
θιών καθώς και η υλοποίηση τους σε συνεργαζόμενες
εκπαιδευτικές μονάδες και
• η παραγωγή, ένταξη σε διδακτικά σενάρια και αξιολό-
γηση οπτικοακουστικού και πολυμεσικού εκπαιδευτικού
υλικού για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και
η σύνδεση με φορείς της εκπαίδευσης, με επιστημονι-
κούς φορείς και με φορείς της οικονομίας που δραστη-
ριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής εκπαιδευτικού
υλικού.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευ-
τικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» στελεχώνεται από Καθηγητές
και Λέκτορες του Τμήματος φυσικής, μέλη του Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και
από διοικητικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, που
τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και των οποίων η επιστημονική ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά
αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται από τον
Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος
Φυσικής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη συνέλευση του τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρηση του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη συνέλευση του τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη συνέλευση του τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική υποδομή
Το «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευ-
τικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» εγκαθίσταται και λειτουργεί
στο υπόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών (αίθουσα Α
και παρακείμενες αίθουσες). Στον εξοπλισμό του εργα-
στηρίου περιλαμβάνονται:
• πλήρες σύστημα μαγνητοσκόπησης, που αποτελεί-
ται από 4 ψηφιακές κάμερες, κονσόλα μίξης ψηφιακού
video, μαγνητοσκόπιο ψηφιακής εγγραφής, monitor
και τρίποδες στήριξης των καμερών, εξοπλισμένους με
κεφαλές περιστροφής της κάμερας ελεγχόμενες από
απόσταση (remote control),
• φορητό σύστημα μαγνητοσκόπησης που αποτελείται
από ψηφιακή κάμερα ημι-επαγγελματικών προδιαγρα-
φών, ψηφιακό μαγνητοσκόπιο, και τρίποδα σταθερής
κεφαλής,
• σύστημα ηχητικής καταγραφής που αποτελείται από
μικροφωνική εγκατάσταση και κονσόλα μίξης ήχου
• ψηφιακή τηλεόραση 47’ και συσκευές αναπαραγωγής
ψηφιακού video,
• video/data projector, overhead projector και ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, για την επεξεργασία και την
απεικόνιση δεδομένων,
• 4 σταθμούς εργασίας για την πραγματοποίηση πει-
ραμάτων συγχρονικής καταγραφής. Κάθε σταθμός περι-
λαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή, κονσόλα σύνδεσης
αισθητήρων και αισθητήρες θερμοκρασίας, δύναμης,
πίεσης, καταγραφής της θέσης, κ.λπ.,
• πλήρη εξοπλισμό για την πραγματοποίηση πειρα-
μάτων στις θεματικές ενότητες της κινηματικής, θερμό-
τητας, ηλεκτρισμού, οπτικής, συμπεριλαμβανόμενων
αεροδιαδρόμου και αεροτράπεζας,
• πλήρη σειρά εκπαιδευτικών ταινιών και πλήρη αρχει-
οθήκη μαγνητοσκοπημένων μικρό-διδασκαλιών,
• Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού φυσικής (με ιστορικό
αρχείο εγχειριδίων, με περιοδικά, με οπτικοακουστικό υλικό,
διαφάνειες, βίντεο κ.λπ., με ξενόγλωσσα εγχειρίδια κ.λπ.) και
• Πλήρως διαμορφωμένη λειτουργική αίθουσα διδα-
σκαλίας χωρητικότητας 30 φοιτητών, με παρακείμενα
πλήρως διαμορφωμένο studio μαγνητοσκόπησης και
χώρο προετοιμασίας των πειραματικών διατάξεων.
Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει
πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Α.Π.Θ. και το ωράριο εργασίας του προσω-
πικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία
στον κανονισμό λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκα-
ταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Συ-
ντονίζει κάθε εργασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της
αποστολής του εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα. Proslipsis.gr
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διδακτι-
κής της φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)»
και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.
2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας και Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved