nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Οπτικής και Φασματοσκοπίας

Αθήνα 04.1.2017, 23:07

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οπτικής και Φασματοσκοπίας» στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο αναπληρωτής πρύτανης του Ιδρύματος Θεόδωρος Λαόπουλος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 7550 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Οπτικής και Φασματοσκοπίας (ΕΡΟΠΦΑ)» στο
Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 (ΦΕΚ 87/
τ. Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.
Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ. Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ. Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του Ν. 4386/2016 (83/τ. Α΄/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του
Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογι-
κή Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ. Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 140/
τ. Α΄/11-6-2013.
4. Την υπ’ αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη».
5. Την υπ’ αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με
αριθμό 13/30-5-2016). Proslipsis.gr
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 232/31-5-2016).
8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
8.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
8.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
9. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ
(ΕΡΟΠΦΑ)» στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
10. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την ίδρυση του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑ-
ΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (ΕΡΟΠΦΑ)» στον Τομέα Φυσικής Στερεάς
Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ
(ΕΡΟΠΦΑ)» στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
12. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΟΠΤΙ-
ΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (ΕΡΟΠΦΑ)» στον Τομέα Φυσι-
κής Στερεάς Κατάστασης στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών και τον καθορισμό του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο
με τίτλο «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ
(ΕΡΟΠΦΑ)», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Οπτι-
κής, Οπτικής Επεξεργασίας πληροφοριών, φωτονικής
και της Φασματοσκοπίας στη περιοχή του ορατού και
των ακτίνων Χ.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ
(ΕΡΟΠΦΑ)» έχει ως αποστολή:
1. Στην εκπαίδευση:
Την εξυπηρέτηση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμή-
ματος Φυσικής και άλλων τμημάτων του ΑΠΘ σε θέματα
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστη-
ρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών
των τμημάτων.
2. Στην έρευνα:
Την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας ή/και τη
διασύνδεση με τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας.
Τα επιστημονικά πεδία/αντικείμενα στα οποία δραστη-
ριοποιείται κυρίως το «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑ-
ΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (ΕΡΟΠΦΑ)» είναι τα ακόλουθα:
- Καθαρή Οπτική (Γραμμική και μη-γραμμική Οπτική).
- Οπτική επεξεργασία πληροφοριών.
- Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.
- Τεχνολογία Πλασμονίων.
- Οπτική Μεταγωγή και Οπτική Δρομολόγηση.
- Φωτοαγωγιμότητα και Φωτοτάση.
- Μη Γραμμμικά Φαινόμενα.
- Φωτοδιαθλαστικότητα.
- Οπτική απορρόφηση και ανακλαστικότητα.
- Φασματοσκοπία Raman.
- Φασματοσκοπία Φωτοφωταύγειας.
- Φασματοσκοπία Απορρόφησης.
- Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία.
- Φασματοσκοπία απορρόφησης και φθορισμού ακτί-
νων (XAFS και XRF), Φασματοσκοπία XPS (συμβατική και
με ακτινοβολία synchrotron).
- Φασματοσκοπία SAXS (Σκέδαση ακτίνων Χ υπό μικρή
γωνία).
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (τεύχος Α αριθμ. 53).
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε
θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του
Εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ
(ΕΡΟΠΦΑ)» στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες
του Τμήματος Φυσικής, μέλη του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από διοικητικό
και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, που τοποθετούνται
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα
διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τον
Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος
Φυσικής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
vii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο, για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του
έργου, εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου, και
ειδικότερα σε χώρους του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κα-
τάστασης του Τμήματος Φυσικής (ΒΑ – τμήμα της Ανα-
τολικής πτέρυγας του υπογείου του κτιρίου της ΦΜΣ
(~ 120 m2) και μέρος ισογείου Λαιμός (~ 130 m2).
Το «Εργαστήριο ΟΠΤΙΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ
(ΕΡΟΠΦΑ)»:
Διαθέτει: α) επαρκείς ερευνητικές διατάξεις (Πηγές
φωτός, ανιχνευτές φωτός, οπτικές τράπεζες, οπτικά
στοιχεία, οπτικές διατάξεις, οπτικά όργανα, οπτομη-
χανικά εξαρτήματα, μονοχρωμάτορες, φασματόμετρα
(Raman και φωτοφωταύγειας), πηγές Laser, κυψελίδες
άκμονος διαμαντιών για φασματοσκοπικές μετρήσεις
υπό λίαν υψηλές πιέσεις, διατάξεις φωτοαγωγιμότητας
και φωτοτάσης, διατάξεις καταγραφής μη γραμμικών
φαινομένων, κρυοστάτες κ.λπ.).
β) Υπολογιστική υποδομή για την ανάλυση φασμάτων
XAFS, XRF, Φασματοσκοπία XPS, SAXS.
γ) Σύστημα πλάσματος αδρανών αερίων για την τρο-
ποποίηση των επιφανειακών ιδιοτήτων υλικών.
- Υποστηρίζει πλήρως την εκτέλεση πτυχιακών και δι-
πλωματικών εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής
Θετικών Επιστημών. Proslipsis.gr
- Υποστηρίζει πλήρως την εκτέλεση διδακτορικών
διατριβών.
Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρ-
χει πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
λειτουργίας του Α.Π.Θ. και το ωράριο εργασίας του προ-
σωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία
στον Κανονισμό Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκα-
ταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Συ-
ντονίζει κάθε εργασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της
αποστολής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο ΟΠΤΙ-
ΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (ΕΡΟΠΦΑ)» και αναγράφεται
σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved