nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ακτίνων–Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης

Αθήνα 04.1.2017, 23:12

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ακτίνων–Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης» στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο αναπληρωτής πρύτανης του Ιδρύματος Θεόδωρος Λαόπουλος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 7548 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ακτί-
νων–Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής
Ανάλυσης (X.Op.Th)» στο Τμήμα Φυσικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ. Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ. Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ. Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ. Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του Ν. 4386/2016 (83/τ. Α΄/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του
Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογι-
κή Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.
Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 140/
τ. Α΄/11-6-2013.
4. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη».
5. Την με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λ.π. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με
αριθμό 13/30-5-2016).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 232/31-5-2016).
8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
8.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
8.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
9. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Ακτίνων-Χ, Οπτικού χαρακτη-
ρισμού και Θερμικής Ανάλυσης (X.Op.Th)» στο Τμήμα
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
10. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την ίδρυση του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ακτίνων-Χ, Οπτικού
χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης (X.Op.Th)» στο
Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ακτίνων-Χ, Οπτικού χαρακτη-
ρισμού και Θερμικής Ανάλυσης (X.Op.Th)» στο Τμήμα
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
12. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ακτί-
νων-Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης
(X.Op.Th)» στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επι-
στημών και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργα-
στήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ακτίνων-Χ, Οπτικού χαρα-
κτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης (X.Op.Th.)» το οποίο
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Ανάπτυξη και σύνθεση υλικών.
• Μελέτη της δομής των υλικών με μεθόδους Ακτί-
νων - Χ.
• Μορφολογικός χαρακτηρισμός και χημική ανάλυση
υλικών. Proslipsis.gr
• Οπτικές ιδιότητες υλικών και Φασματοσκοπία.
• Θερμική ανάλυση υλικών.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Ακτίνων-Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού
και Θερμικής Ανάλυσης, (X.Op.Th.)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Tμήματος
και άλλων Tμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας ή/και τη
διασύνδεση με τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας.
Τα επιστημονικά πεδία/αντικείμενα στα οποία δραστηρι-
οποιείται κυρίως, χωρίς να περιορίζεται, το εργαστήριο
είναι τα ακόλουθα:
α) Ανάπτυξη και σύνθεση υλικών για εφαρμογές υψη-
λής τεχνολογίας.
β) Η μελέτη της δομής υλικών υψηλής τεχνολογίας με
μεθόδους Ακτίνων-Χ.
γ) Φασματοσκοπία – μελέτη οπτικών ιδιοτήτων υλικών.
δ) Η μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς των υλικών.
ε) Ο μορφολογικός χαρακτηρισμός και η στοιχειακή
ανάλυση υλικών και επιφανειών.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984): «Προϋ-
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστι-
κού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ακτίνων–Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού
και Θερμικής Ανάλυσης, (X.Op.Th.)» στελεχώνεται από
Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Φυσικής, μέλη
του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
καθώς και από διοικητικό και λοιπό επιστημονικό προ-
σωπικό, που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και των οποίων η επιστημονι-
κή ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από την
Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με τη διαδι-
κασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ. Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του άρθρου 80 παρ.5α του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/
τ. Α΄/6-9-2011) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
vii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώρους
των Τομέων Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Τομέα
Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του
Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ για τη διεξαγωγή του έργου
του και συγκεκριμένα:
α) στο ισόγειο της Ανατολικής Πτέρυγας της Σχολής
Θετικών Επιστημών που ανήκουν στον Τομέα Φυσικής
Στερεάς Κατάστασης.
β) στον τέταρτο όροφο (Ανατολική Πτέρυγα) της ΣΘΕ
που ανήκουν στον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυ-
σικής Περιβάλλοντος.
γ) στο υπόγειο της ΣΘΕ που ανήκουν στον Τομέα Εφαρ-
μογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος.
δ) στο ισόγειο της ΣΘΕ που ανήκουν στον Τομέα Εφαρ-
μογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος.
Ο βασικός-μεγάλος εξοπλισμός αφορά μετρήσεις:
Φασματοσκοπίας, Ακτίνων–Χ, Θερμικής Ανάλυσης και
σύνθεσης – ανάπτυξης υλικών. Proslipsis.gr
Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρ-
χει πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
λειτουργίας του Α.Π.Θ. και και το ωράριο εργασίας του
προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατη-
γορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκα-
ταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Συ-
ντονίζει κάθε εργασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της
αποστολής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ακτί-
νων–Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης,
(X.Op.Th.)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με
το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Ερ-
γαστήριο. Proslipsis.gr
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved