nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονονομασία του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας σε «Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού»

Αθήνα 04.1.2017, 23:28

Την μετονομασία του εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Εργαστήριο «Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού», ενέκρινε η πρύτανης του Ιδρύματος Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. πράξη 1813/35512 (1)
Μετονομασία του Εργαστηρίου «Μηχανουργι-
κής Τεχνολογίας» του Τμήματος Μηχανολόγων
και Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Ερ-
γαστήριο «Συστημάτων Παραγωγής και Αυ-
τοματισμού», με καθορισμό του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του και επικαιροποίη-
ση του γνωστικού του αντικειμένου.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173), και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4386/11.5.2016
(ΦΕΚ 83 Α΄), οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄). Proslipsis.gr
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου
Πατρών (Συνεδρίαση αριθμ. 12/21.7.2015).
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 104/1.12.2016).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία - Αντικείμενο
Μετονομάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αερο-
ναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία
«Μηχανουργικής Τεχνολογίας», σε εργαστήριο «Συστη-
μάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού» το οποίο καλύπτει
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήμα-
τος. Το εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού
επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφο-
ρούν α) στην Μοντελοποίηση Παραγωγικών Διεργασιών
και Ενεργειακή Απόδοση, β) Ρομποτικά Συστήματα στην
Παραγωγή, Αυτοματισμός και Εικονική Πραγματικότητα
στην Παραγωγή και γ) Συστήματα Παραγωγής.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: να παρακολουθεί τις
σύγχρονες τάσεις στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Τεχνο-
λογία θεραπεύοντας επιστημονικά και τεχνολογικά αντι-
κείμενα της επιστήμης του Μηχανολόγου -Μηχανικού
όπως μεταξύ άλλων: Σύγχρονες μέθοδοι Αριθμητικού
Ελέγχου με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Αυτοματισμοί
Εργαλειομηχανών, Τεχνολογίες Laser στα Συστήματα
Παραγωγής, Τεχνολογικός Προγραμματισμός Παραγω-
γής με ΗΥ, Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Συστημά-
των και Δικτύων Παραγωγής, Μέθοδοι και τεχνολογίες
Ταχείας Πρωτοτυποποίησης και τρισδιάστατης εκτύπω-
σης, Μέθοδοι και τεχνικές Εικονικής και Επαυξημένης
Πραγματικότητας για την παραγωγή, νέες μέθοδοι στην
εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού με την χρήση
τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.
Το Εργαστήριο συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμπεριλαμβά-
νονται εργαστηριακές ασκήσεις υπό την μορφή σχεδια-
στικών και κατασκευαστικών projects ώστε να αποκτούν
οι φοιτητές σχετική εμπειρία συνδέοντας την Θεωρία με
την πράξη. Επίσης το Εργαστήριο στα πλαίσια της εκπαι-
δευτικής του Δραστηριότητας έχει εισαγάγει προηγμένες
προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά παραδείγματα (Teaching
factory) στην εκπαίδευση του Μηχανικού τα οποία υπο-
στηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες (ICT - AR/VR).
Το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου υποστηρίζονται με ανθρώπινο δυναμικό
και πόρους οι οποίοι προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά
από έσοδα (overheads) ερευνητικών προγραμμάτων.
Το εργαστήριο στοχεύει επίσης:
1. Στην κάλυψη ενός ευρέως φάσματος εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,
καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών,
σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του
εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1
της παρούσης, συμπεριλαμβάνοντας εργαστήρια υπό
την μορφή σχεδιαστικών και κατασκευαστικών εργα-
στηριακών εργασιών ώστε να αποκτούν οι διδασκόμενοι
σχετική εμπειρία συνδέοντας την θεωρία με την πράξη
μέσω προηγμένων προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών
παραδειγμάτων στην εκπαίδευση του Μηχανικού.
2. Στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας μέσω της
εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών
διατριβών οι οποίες ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις
της επιστήμης και της τεχνολογίας καθώς και τις απαιτή-
σεις του σύγχρονου επαγγελματικού προσανατολισμού.
3. Στη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Στην διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Στην παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι-
ών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Κατα-
σκευαστικού Τομέα και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος των Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών, που η επιστημονική ενασχόληση τους
εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μετα-
διδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες με
συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προ-
σωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των
οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες
του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων και Αε-
ροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
και επί πλέον: α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών, το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτι-
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου
και μεριμνά για την υλοποίησή τους. β) Εισηγείται τους
υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του εξοπλισμού
στον Τομέα. γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που
σχετίζεται με το εργαστήριο, δ) Υποβάλλει τον ετήσιο
απολογισμό των δραστηριοτήτων, στη Συνέλευση του
Τμήματος, ε) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-
γάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου
• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις
• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό
• την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ-
σωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν
ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.
Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας και μεταδιδακτορικών
ερευνητών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, επι-
στημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργα-
στηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σε χώρο που
ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδι-
κότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοι-
πού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του
εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδο-
νται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του
Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν. 1674/1986
(Α΄ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι-
στήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του
Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού.
- Βαθμολόγια φοιτητών.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ», και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγρά-
φονται στους χώρους του Τμήματος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Μηχανολό-
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και την προσθήκη
του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved