nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Μονάδας Ενδοσκοπικών Εφαρμογών στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Αθήνα 10.1.2017, 22:45

Την ίδρυση Μονάδας με τίτλο «Μονάδα Ενδοσκοπικών Εφαρμογών στη Μαιευτική και Γυναικολογία» στην Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Χειρουργικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο πρύτανης του ιδρύματος Γεώργιος Καψάλης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 18510 (2)
Ίδρυση Μονάδας με τίτλο «Μονάδα Ενδοσκοπι-
κών Εφαρμογών στη Μαιευτική και Γυναικολο-
γία» στην Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας
του Χειρουργικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 και
το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. γ
της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
β) Του άρθρου 4, παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 22α παρ. 5α και του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011.
γ) Του άρθρου 5 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4009/2011.
δ) Του άρθρου 8, του άρθρου του Ν. 4009/2011. Proslipsis.gr
ε) Του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 και αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4386/2016.
στ) Του Π.δ. 505/1978 (Ίδρυση έδρας Μαιευτικής και
Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων).
ζ) Της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Α3β/οικ. 12800
(ΦΕΚ 635/1989 - Εγκατάσταση και λειτουργία Πανεπι-
στημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων).
η) Του Π.δ. 262/1998 (Ίδρυση και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού κλινικών και εργαστηρίων της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής αριθμ. 788α/31-5-2016).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων συν. αριθμ.1034/43/18-11-2016 για την έγκρι-
ση ίδρυσης Μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Ενδοσκοπικών
Εφαρμογών στη Μαιευτική και Γυναικολογία» στην Κλι-
νική Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Χειρουργικού
Τομέα του Τμήματος Ιατρικής. Proslipsis.gr
5. Το γεγονός ότι η Μονάδα Ενδοσκοπικών Εφαρμο-
γών στη Μαιευτική και Γυναικολογία της Κλινικής Μαιευ-
τικής και Γυναικολογίας θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του ιδρύματος αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Την ίδρυση της μονάδας με τίτλο «Μονάδα Ενδο-
σκοπικών Εφαρμογών στη Μαιευτική και Γυναικολο-
γία» που θα λειτουργεί ως μονάδα της Κλινικής Μαι-
ευτικής και Γυναικολογίας του Χειρουργικού Τομέα
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η οποία θα εξυπηρετεί
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο επιστημονι-
κό αντικείμενο της Ενδοσκόπησης στη Μαιευτική και
Γυναικολογία.
Η μονάδα εντάσσεται στην Κλινική Μαιευτικής και Γυ-
ναικολογίας του Χειρουργικού Τομέα και περιλαμβάνει
τις εξής υπομονάδες: α) Λαπαροσκοπικών εφαρμογών,
β) Υστεροσκοπικών εφαρμογών και γ) Εμβρυοσκοπικών
εφαρμογών.

Άρθρο 2
Αποστολή
Η μονάδα έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
τμήματος Ιατρικής σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
β) Τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας (στο αντικεί-
μενο της Ενδοσκόπησης στη Μαιευτική και Γυναικολο-
γία).
γ) Την οργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, συ-
μποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Η μονάδα στελεχώνεται από καθηγητές (μέλη ΔΕΠ) της
Κλινικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Τμήματος Ια-
τρικής, που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά
αντικείμενα της μονάδας, από μέλη του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), του Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται
στην κλινική με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1δ
του Ν. 2083/1992, καθώς και από διοικητικό προσωπικό
που τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του
Ν. 2817/2000.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Η μονάδα διευθύνεται από τον εκάστοτε διευθυντή
της Κλινικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, ο οποίος εί-
ναι καθηγητής (μέλος ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής και
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28, παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Η μονάδα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου και
σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτή για την εγκατά-
σταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηρι-
ακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο της Μονάδας. Proslipsis.gr
2. Ο διευθυντής της κλινικής ενημερώνεται πριν
από την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στη
μονάδα, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και
καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής της κλινικής,
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και
χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική από-
φαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία της μονάδας, τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών που ανήκουν σε αυτή, την παραμονή των εργα-
ζόμενων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της μονάδας
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη,
τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επι-
στρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατά-
σταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες της μονάδας σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 του
Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της μονάδας προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων. Proslipsis.gr
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 και την κείμενη νομοθεσία.
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και της κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς της μονάδας.
6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω-
τικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Με απόφαση του διευθυντή της Κλινικής Μαιευ-
τικής και Γυναικολογίας μπορεί να τηρούνται βιβλία ή
στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία
της μονάδας. Proslipsis.gr
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Iωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved