nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Αθήνα 25.1.2017, 11:37

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Γιώργος Πετράκος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 19613/16/ΓΠ (7)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων» στο Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
ν.1268/1982 (Α' 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Α΄173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του ν. 3149/2003
και το ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία
προστέθηκε με τον ν. 4310/2014 άρθρο 96, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/11-5-2016, τ. Α') και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση
εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από
απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών (Συνέλευση τμήματος
αριθμ. 63η/23-11-2016) και της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 178/15-12-2016).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το Εργαστήριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο Κυκλω-
μάτων και Συστημάτων (Ε.Κ.Σ.) - Circuits And Systems lab
(CASlab)». To Ε.Κ.Σ. δημιουργείται για να καλύψει κυρίως
τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότη-
τες των φοιτητών και του προσωπικού του τμήματος σε
γνωστικά αντικείμενα ηλεκτρικών αναλογικών, μικτών
και τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι-
βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη μεθοδο-
λογιών στο γνωστικό αντικείμενο των Κυκλωμάτων και
Συστημάτων.
β) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών
ή ερευνητικών προγραμμάτων. Proslipsis.gr
γ) Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δη-
μοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις,
δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη
συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.
δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων.
ε) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (Α'53).
στ) Τη δημιουργία βιβλιοθήκης λογισμικού και συνα-
φών υπολογιστικών εργαλείων πάνω σε θέματα ευφυών
ενεργειακών στρατηγικών, ενεργειακής οικονομίας και
δικτύων.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου
Τμήματος ή άλλου με συγγενή γνωστικά αντικείμενα
που η ειδικότητα τους σχετίζεται με την αποστολή και τα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας Πρυ-
τανικής Πράξης καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου τμήματος, διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στον γνωστικό τομέα των τεχνολογιών δό-
μησης και επεξεργασίας δεδομένων και ορίζεται με τη
διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του ν. 3149/2003, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθμης
λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδα-
κτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, ο καθορισμός και η εφαρμογή
της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων
του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγρά-
φου, λογοδοτεί δε στη συνέλευση του τμήματος και τον
Πρόεδρο του τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό
για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 5ο όροφο του
Κτηρίου Ευφραίμογλου, σε χώρο εμβαδού 18 τ.μ.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα-
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α'53).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):
• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας/εγγράφων Proslipsis.gr
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved