nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές το Πολιτισμό και τις Τέχνες

Αθήνα 9.2.2017, 23:42

Την ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές το Πολιτισμό και τις Τέχνες» - «Laboratory of New Technologies in Digital Humanities, Cultural Studies and Arts», με ακρώνυμο «ΕΝΤΨΑΣΠΤ» - «LNTDHCSA», από τα τμήματα Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων ΤΕ και Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΤΕΙ Πειραιά, ενέκρινε ο πρόεδρος του ιδρύματος Λάζαρος Βρυζίδης.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 303 (4)
Ίδρυση εργαστηρίου στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22α, του
ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α'), όπως τροποποι-
ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4025/2011
(Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ.Α'), συμπληρώθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 5 παρ.8 του ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ.
159/10.08.2012 τ.Α') και τροποποιήθηκαν με τις δια-
τάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ.
24/30.01.2013 τ.Α').
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009 τ.Α') «Ρύθμιση θεμάτων του Πα-
νεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ.
258/08.12.2014 τ.Α'), «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε
παρ. 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.
83/11.05.2016 τ. Α'), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96
του ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258/08.12.2014 τ. Α') «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
5. Το π.δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28.05.2013 τ.Α'), «Μετο-
νομασία Τμημάτων -Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργη-
ση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση
Σχολών του ΤΕ.Ι Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/16.09.2013 τ.Α').
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013 τ.Β').
7. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31.12.2014 τ.Β').
8. Την αριθ. 2108/20-07-2016 απόφαση του Προέδρου
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 2366/01.08.2016 τ.Β') «Ρύθ-
μιση θεμάτων του Οργανισμού του Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα».
9. Την πράξη 09/16.09.2016 (θέμα 6°) της Συνέλευσης
του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ:
7ΑΑΕ46914Υ-ΝΡΠ).
10. Την πράξη 12/20.09.2016 (θέμα 2°) της Συνέλευσης
του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΖΟΙ46914Υ-2ΚΣ).
11. Την πράξη 38/15.12.2016 (θέμα 11°) της Συνέλευ-
σης του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., με την οποία εγκρίνεται η ίδρυ-
ση Διατμηματικού θεσμοθετημένου Εργαστηρίου των
Τμημάτων Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (ΑΔΑ:
Ω99Φ46914Υ-ΚΙ6). Proslipsis.gr
12. Την πράξη Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6/29.03.2013
(Φ.Ε.Κ. 170/17.04.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) που αφορά στον δι-
ορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι Πειραιά, Λάζαρου Βρυ-
ζίδη, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Συμβουλίου
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 10/26.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 781/03.07.2015
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
13 Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού εγκρίνει:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται από τα τμήματα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ TE ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TE του Ανώ-
τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα
Πειραιά (ΑΕΙ TT ΠΕΙΡΑΙΑ), το διατμηματικό εργαστήριο
με τίτλο «Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στις Ψηφιακές
Ανθρωπιστικές Σπουδές το Πολιτισμό και τις Τέχνες» -
«Laboratory of New Technologies in Digital Humanities,
Cultural Studies and Arts». Με ακρώνυμο «ΕΝΤΨΑΣΠΤ» -
«LNTDHCSA». To αντικείμενο του εργαστηρίου είναι να
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στο διεπιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και Τεχνών και της Πληροφορικής. Οι σκοποί του
εργαστηρίου είναι:
1. Σχεδίαση και κατασκευή Εφαρμογών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών στις Επιστήμες του Ανθρώπου, σε
θέματα Πολιτισμού και των Τεχνών (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟ-
ΓΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΛΟΓΟ-
ΤΕΧΝΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟ-
ΓΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ).
2. Εισαγωγή και χρήση Νέων Καινοτόμων Ψηφιακών
Τεχνολογιών στη διαχείριση και επεξεργασία κειμένου
και οπτικοακουστικού υλικού.
3. Ανάπτυξη Ψηφιακών Συλλογών στο χώρο των Ψη-
φιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών.
4. Ανάπτυξη Εργαλείων Πιστοποίησης Έργων Τέχνης
και Λογοτεχνίας.
5. Μελέτη της χρήσης και των επιπτώσεων των νέων
ψηφιακών τεχνολογιών στο πεδίο των Επιστημών του
Ανθρώπου και των Τεχνών.
6. Σχεδίαση των υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών
για τη διάθεση γνωσιακών πόρων μέσω δικτύων κινητής
τηλεφωνίας και διαδικτύου.
7. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών εφαρμογών
στις Επιστήμες του Ανθρώπου και Τεχνών.
8. Ανάπτυξη εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων
και εξαγωγής γνώσης και συμπερασμάτων από τις με-
λέτες και τα έργα που διευθύνει και συμμετέχει το ερ-
γαστήριο.
9. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
(Δήμους, Περιφέρειες, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωφελή
ιδρύματα κ.λπ.) με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών
του εργαστηρίου.
10. Η συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα
και ακαδημαϊκούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους είναι κοινοί ή συ-
μπληρωματικοί.
11. Τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής βιβλιοθήκης με
κάθε είδους υλικό (έρευνες, μελέτες, ψηφιακά αρχεία
κ.λπ.) που σχετίζεται με τους σκοπούς του εργαστηρίου.
12. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων στο αντικείμενο του εργαστηρίου.
13. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
στο αντικείμενο του εργαστηρίου.
14. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρι-
σμένων επιστημόνων, σχετικών με το αντικείμενο του
εργαστηρίου.
15. Την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς και
ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του
παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομη-
χανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώ-
θηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέμα-
τα που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του
εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημα-
ϊκή δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδι-
ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και
υπηρετούντες καθηγητές εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά
T.T., κατόχους διδακτορικού διπλώματος οι οποίοι συ-
γκροτούν τη βασική Ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου
και των οποίων το επιστημονικό έργο σχετίζεται και με τα
αντικείμενα που υποστηρίζει το εργαστήριο όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την βασική ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου
μπορεί να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος, που έχουν οποιασδήποτε μορφής
σχέση εργασίας με το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συ-
νάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται
στο άρθρο 1 του παρόντος, με βάση αποφάσεις της Δι-
εύθυνσης Σχολών.
3. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του ερ-
γαστηρίου με άλλα αντίστοιχα εργαστήρια ως συνερ-
γαζόμενοι ερευνητές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται
και καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Ερευνητικών
Κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και
ομότιμοι καθηγητές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
4. Στο εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ-
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) μετά από αίτημα του ενδιαφερό-
μενου και ύστερα από απόφαση της οικείας Σχολής με
την σύμφωνη γνώμη της βασικής ερευνητικής ομάδας
του εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που είναι
μέλος Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή του αντίστοιχου
γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα.
Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Αν υπάρχουν περισσότεροι Καθηγητές,
η Συνέλευση του Τμήματος εκλέγει έναν από αυτούς, ως
Διευθυντή του εργαστηρίου. Η θητεία του οριζόμενου
ή εκλεγόμενου Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να
ανανεωθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητεί-
ας του Διευθυντή του εργαστηρίου εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ.Τ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Καθηγητής στο οι-
κείο Τμήμα, ως Διευθυντής του εργαστηρίου, ορίζεται
ή εκλέγεται Αναπληρωτής Καθηγητής κατά την ίδια ως
άνω διαδικασία και με συγκρότηση της τριμελούς ει-
σηγητικής επιτροπής και από αναπληρωτές Καθηγητές.
Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Διευθυντή λήγει με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με την οποία
η διεύθυνση του εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος Ε.Π.
που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του Καθηγη-
τή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει
στο οικείο Τμήμα. Proslipsis.gr
2. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου έχει
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου,
καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον αριθμό
1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετή-
σιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή, και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο-
δομής του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το ανάλο-
γο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
δραστηριότητα του εργαστηρίου και γενικά είναι υπεύ-
θυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου, ενώ
συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τ.Τ. και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξο-
πλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργα-
στηριακών ασκήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων.
Στο χώρο της εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Στο εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραμα-
τικών εργασιών τα μέλη της βασικής ερευνητικής ομά-
δας του εργαστηρίου αποκλειστικά και σε συνεργασία
με άλλους καθηγητές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ή ερευνητές,
εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις
δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πει-
ραματικής εργασίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι
μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από
σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της
εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή
μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατά-
ξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειρα-
ματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης
που απαιτείται. Proslipsis.gr
6. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη και την μέριμνα του
εργαστηρίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά στο πλαίσιο της αποστολής
του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που
διεξάγεται και των γενικότερων δράσεων του.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας, η οποία πρέπει
να εμπεριέχει αναλυτικές πληροφορίες των δραστηρι-
οτήτων του.

Άρθρο 6
Έσοδα
1. Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που συμμετέχει το εργαστήριο.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2
του παρόντος.
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για τους σκοπούς
του εργαστηρίου.
2. Τα έσοδα του εργαστηρίου διατίθενται για τις δα-
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά εξο-
πλισμού, την αγορά λογισμικού, την αγορά πνευματικών
δικαιωμάτων, την αγορά αναλωσίμων, τη συντήρηση
και διαμόρφωση των χώρων των εργαστηρίων, για υπο-
τροφίες προς φοιτητές, τις δαπάνες για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων και ενημέρωσης του κοινωνικού συ-
νόλου, τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής
και συμμετοχής των ερευνητών σε συνέδρια-ημερίδες.
3. Η διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου γίνεται
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ),
από τον οποίο αποδίδεται προς το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. μέ-
ρος των εσόδων, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 679/22.8.1996 κοινής
υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 826 Β').

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, υλικών
επίπλων κ.λπ.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί-
γραφα τιμολογίου, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων - εξόδων με διαρκή ενημέρωση.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
λογισμικών που ανήκουν στο εργαστήριο.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Αρχείο μεταβολών προσωπικού.
- Αρχείο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η
οποία περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πε-
ριοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, διοργανώ-
σεις ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων
όπως και συμμετοχές του προσωπικού των εργαστηρίων
σε επιστημονικά επίπεδα.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απα-
ραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Εγκατάσταση
Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Α.Ε.Ι. Πει-
ραιά Τ.Τ. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους
οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την
αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών
εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για την διε-
νέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεω-
ρούνται επίσης το γραφείο του Διευθυντή, καθώς και
κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για την λειτουργία
τους. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση
Το εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορίζει η
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου του εργαστηρί-
ου στον Διευθυντή της οικείας Σχολής και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Άρθρο 10
Για θέματα εσωτερικής λειτουργίας του εργαστηρίου
μπορεί να συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός λειτουρ-
γίας, ο οποίος δεν μπορεί να έχει ρυθμίσεις αντίθετες
με τις προβλεπόμενες στα παραπάνω άρθρα. Ο εσω-
τερικός κανονισμός του εργαστηρίου προτείνεται από
τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και εγκρίνεται από τις
Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 27 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved