nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου: Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Αθήνα 9.2.2017, 23:42

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας» στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου., ενέκρινε ο πρύτανης του ιδρύματος Κωνσταντίνος Μασσέλος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 367 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή-
ριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας» στο Τμή-
μα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πο-
λιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/8.12.2014, τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως το πρώτο εδάφιο της παρ.
αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου
13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.1, εδ. γ του
ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
4. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της 41ης/13.12.2016 Συ-
νεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.
6. Την απόφαση 9/17.1.2017 της 99ης Συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχε-
τικά με την έγκριση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας» στο Τμήμα Ιστορίας, Αρ-
χαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του
εσωτερικού του κανονισμού λειτουργίας ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση
1. Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Δι-
αχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (ΤΙΑΔΠΑ) της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Εργαστήριο Νεό-
τερης και Σύγχρονης Ιστορίας» (« ΕΝΣΙ ») με έδρα την
Καλαμάτα, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες του ΤΙΑΔΠΑ και έχει διοικητική αυτοτέλεια.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγα-
θών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε θέματα που
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
β. Την αξιοποίηση των ήδη αποκτηθέντων:
1. γερμανικών στρατιωτικών αρχείων μονάδων κατο-
χής 1941-1944, Proslipsis.gr
2. των διπλωματικών εγγράφων της Γερμανικής Πρε-
σβείας Αθηνών κατά τα έτη 1914-1944, καθώς και των
διπλωματικών εγγράφων του Γερμανικού Υπουργείου
Εξωτερικών της ίδιας περιόδου,
3. των απονημονευμάτων του Canaris και άλλων αξι-
ωματούχων του Γ΄ Ράιχ,
4. του υπό απόκτηση αρχειακού διπλωματικού υλικού
από τα Υπουργεία Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Μεγάλης
Βρεταννίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
5. των υπό απόκτηση απομνημονευμάτων Ελλήνων
και ξένων πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων,
6. του υπό απόκτηση φωτογραφικού και κινηματογρα-
φικού υλικού των γεγονότων που διαδραματίσθηκαν
κατά το 19ο και 20ο αιώνα.
γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ-
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
Εργαστηρίου.
δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
ε. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται:
1. Από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.), καθώς και από Ομότιμους Καθηγητές του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτι-
σμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου.
2. Από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Ερ-
γαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του ΤΙΑΔΠΑ, που
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
ν. 2083/1992, όπως ισχύει. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τή-
ρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρί-
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηρι-
οτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του και ειδικότερα για την εγκατάσταση του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που προορίζεται για τη διε-
νέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνη-
τικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών)
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα με τη δια-
δικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
α. βαθμολόγιο φοιτητών,
β. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
γ. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
ζ. πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Νεό-
τερης και Σύγχρονης Ιστορίας» («ΕΝΣΙ»). Αυτός ο τίτλος,
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον
εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντί-
στοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Proslipsis.gr
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα προαναφερθέντα στοιχεία
στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για
την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 24 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved