nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Αθήνα 9.2.2017, 23:52

Τήν ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος», ενέκρινε ο πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος Βασίλης Καρδάσης.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΓΠ: 21 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επι-
στημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργα-
στήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και
Περιβάλλοντος» και καθορισμός του Εσωτερικού
του Κανονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 315/10-10-2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 80 παρ. 5α και παρ. 22γ του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)
όπως ισχύει, και του άρθρου 96 του ν. 4310/ 2014 (Α΄ 258)
όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
3. Το πρακτικό της με αριθμό 147ης/17-2-2016 Συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 315/
10-10-2016).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνο-
λογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργα-
στήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής
Ενέργειας και Περιβάλλοντος». (ΕΤΕΠΕΠ) - «Laboratory
of Technology and Policy of Energy and Environment»
(LATPEE) και καθορισμός του εσωτερικού του κανονι-
σμού. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες καλύπτουν
τα παρακάτω αντικείμενα.
ΡΥΠΑΝΣΗ: Ατμοσφαιρική χημεία και χημικές αντιδρά-
σεις στην ατμόσφαιρα, υδατική χημεία και χημικές αντι-
δράσεις σε υγρά συστήματα και στο έδαφος, χημικές και
βιοχημικές αντιδράσεις αερίων, υγρών και στερεών ρύ-
πων. Αέρια, υγρή και στερεά ρύπανση, ηχορύπανση και
ακτινοβολίες αστικών και μη περιοχών. Ισοζύγια αερίων,
υγρών και στερεών ρύπων. Ποιότητα ατμόσφαιρας σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ποιότητα υδάτων,
εδαφών, οικοσυστημάτων. Φυσική και χημική ανάλυση
αερίων, υγρών και στερεών ρύπων. Πηγές αέριας, υγρής
και στερεάς ρύπανσης, ηχορύπανσης και ακτινοβολιών,
καταγραφή της ρύπανσης και των ακτινοβολιών, μέθο-
δοι ελέγχου και μείωσης της. Αλληλεπιδράσεις αέριας,
υγρής και στερεάς ρύπανσης.
ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Αντιρρυπαντική τεχνο-
λογία αερίων, υγρών και στερεών ρύπων από βιομηχανι-
κές, βιοτεχνικές, οικιακές και άλλες εγκαταστάσεις. Μέ-
θοδοι ελέγχου και περιορισμού της ηχορύπανσης και
των ακτινοβολιών. Μείωση της ρύπανσης, της ηχορύπαν-
σης και των ακτινοβολιών με διαχειριστικούς τρόπους.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Παραγωγή ενέργειας, βελτιστοποίησή της,
μελέτη της επίδρασης στο περιβάλλον και ελαχιστοποί-
ηση της επίδρασης με τεχνολογικούς και διαχειριστικούς
τρόπους. Παραγωγή ενέργειας από οχήματα. Επίδραση
στο περιβάλλον, βελτιστοποίηση και μείωση της επίδρα-
σης με τεχνολογικούς και διαχειριστικούς τρόπους.
ΚΑΥΣΙΜΑ - ΚΑΥΣΗ: Καύση κλασικών και εναλλακτικών
καυσίμων, παραγωγή ρύπων από καύσεις για παραγωγή
ενέργειας ή για άλλους σκοπούς (οχήματα, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, καυστήρες, οικιακή θέρμανση και λοι-
πές διατάξεις καύσης), μηχανισμοί καύσης, σχεδιασμός
συστημάτων καύσης και μείωσης των ρύπων που παρά-
γονται από αυτές. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
σε μεταφορικά συστήματα και συστήματα παραγωγής
ενέργειας. Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης.
Παραγωγή κλασικών και εναλλακτικών καυσίμων, βι-
οκαυσίμων και υδρογόνου από διάφορες πηγές, βελ-
τιστοποίηση των μεθόδων παρασκευής τους και βελτι-
στοποίηση της σύνθεσης τους, επίδραση των καυσίμων
στην παραγωγή ρύπων και επιδράσεις στις διατάξεις που
τα χρησιμοποιούν (κινητήρες, καυστήρες, κτλ).
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ: Ενερ-
γειακή, οικονομική και περιβαλλοντική αξιοποίηση των
αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Εναλλακτική
αξιοποίηση των αποβλήτων με τεχνολογικούς και δια-
χειριστικούς τρόπους.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ: Επίδραση της αέριας, υγρής και στερεάς ρύπαν-
σης καθώς και της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών
στην ανθρώπινη υγεία, στα ανθρώπινα έργα, στα οικο-
συστήματα, στο κλίμα και γενικότερα στο περιβάλλον.
Ρύποι που παράγονται από το τσιγάρο, το ηλεκτρονικό
τσιγάρο, το θερμαινόμενο τσιγάρο και πάσης φύσεως
τσιγάρα και ναρκωτικές ουσίες. Ανάλυση και καταγραφή
των ρύπων, μελέτη των μηχανισμών σχηματισμού τους,
έλεγχος και ελαχιστοποίηση τους, επίδραση στην υγεία.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Μετεωρολογία, κλιματική αλ-
λαγή (επίδραση αερίων θερμοκηπίου, μεταβολές του
κλίματος σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, κτλ), πηγές
θερμοκηπιακών αερίων, έλεγχος και μείωσης τους, αντι-
κατάσταση της χρήσης τους με ενώσεις με μικρότερες
επιδράσεις στο περιβάλλον.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ενεργειακή, οικονομική, κοινωνική,
νομοθετική και περιβαλλοντική πολιτική και οικονομία
και συσχέτιση με εκπομπές αερίων, υγρών και στερεών
ρύπων και αερίων θερμοκηπίου καθώς και τον θόρυβο
και τις ακτινοβολίες. Κοινωνική άποψη για θέματα ενέρ-
γειας και περιβάλλοντος. Ιστορία του περιβάλλοντος, της
ενέργειας, των πόλεων, των παραγωγικών δραστηριοτή-
των και κάθε μορφής ανθρώπινης και φυσικής διεργα-
σίας που επιδρά στο περιβάλλον. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Σκοπός - Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την
κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορι-
κό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, καθώς
και άλλων Σχολών του Ε.Α.Π., σε θέματα που εμπίπτουν
στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας από-
φασης. Proslipsis.gr
2. Την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επι-
στημονικής έρευνας στα πεδία της Ενέργειας και του
Περιβάλλοντος, αλλά και των συναφών επιστημονικών
κλάδων.
3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητι-
κών προγραμμάτων.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παραγωγή εκδοτικού έργου (δημοσιεύσεων, εκ-
δόσεων, κτλ) και την δημιουργία αρχειακού υλικού που
θα προκύπτει από, και για, τα ερευνητικά προγράμματα,
τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την εκ-
παιδευτική διαδικασία.
6. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές, Λέ-
κτορες και Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Ε.Α.Π. που το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη
του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του Διοικη-
τικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, της καθώς και από
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και λοιπό
προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώτης ή
δεύτερης βαθμίδας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Ε.Α.Π. που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.
22 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ασκεί τις αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυ-
χιακού, μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του ερ-
γαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στην Κοσμητεία
της Σχολής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέρι-
μνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στην Κοσμητεία της Σχολής για τον εσωτερικό κανονι-
σμό λειτουργίας του εργαστηρίου, για τον ορισμό των
υπευθύνων σε επιμέρους τομείς, για τον ορισμό των
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξο-
πλισμό και υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με
το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα
που αφορά το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε
άλλο όργανο.
3. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των
αρμοδιοτήτων του στους υπευθύνους των επιμέρους
τομέων, να ορίζει μετά από έγκριση της Κοσμητείας της
ΣΘΕΤ γνωμοδοτικό συμβούλιο και να εκδίδει ερμηνευτι-
κές εγκυκλίους σχετικές με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσης.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα
με τον κανονισμό του Ε.Α.Π. και σε χώρους που του έχουν
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και
τα στοιχεία του Διευθυντή. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα της Σχολής.
6. Η εξαγωγή οργάνων από το εργαστήριο για έρευ-
νες πεδίου ή για συνεργασίες με άλλα ερευνητικά ερ-
γαστήρια πραγματοποιείται για καθοριζόμενο χρονικό
διάστημα μετά από απόφαση του διευθυντή, ο οποίος
ενημερώνει την Κοσμητεία της Σχολής. Τα όργανα αυτά
επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί.
7. Υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των χώρων και
του εξοπλισμού που παραχωρήθηκαν σε Ερευνητικό
Εργαστήριο είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8-12-2014), και ειδικότερα από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων. Proslipsis.gr
2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Ε.Α.Π. για τους σκοπούς του εργα-
στηρίου.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου τη-
ρούνται κάθε είδους βιβλία και στοιχεία που κρίνονται
απαραίτητα ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Με
απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο ή προ-
βλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνο-
λογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος», και
αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγρά-
φονται στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Θετικών Επι-
στημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 12 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved