nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων

Αθήνα 9.2.2017, 23:54

Τήν ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων», ενέκρινε ο πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος Βασίλης Καρδάσης.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΓΠ: 22 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστη-
μών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Τε-
χνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων»
και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού.
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 315/10-10-2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει-
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 80 παρ. 5α και παρ. 22γ του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)
όπως ισχύει, και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
όπως ισχύει. Proslipsis.gr
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
3. Το πρακτικό της με αριθμό 148ης/25-2-2016 Συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 315/
10-10-2016).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογί-
ας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το εργαστή-
ριο με την ονομασία «Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφο-
ρικής Διαχείρισης Αποβλήτων». Αντίστοιχος τίτλος στην
αγγλική 'Laboratory of Sustainable Waste Management'
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
• την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής
έρευνας στις τεχνολογίες αειφορικής διαχείρισης απο-
βλήτων, και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τις διερ-
γασίες διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αξιοποίησης
των παραγομένων απ’ αυτές βιοστερεών προϊόντων για
περιβαλλοντική χρήση ως εδαφοβελτιωτικό εδάφους
και compost. Proslipsis.gr
• την ανάδειξη των διεπιστημονικών σχέσεων μετα-
ξύ των φυσικοχημικών και εφαρμοσμένων επιστημών
στην καλλιέργεια πνεύματος αειφορικής διαχείρισης των
αποβλήτων.
• την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού
έργου που προσφέρεται στο ΕΑΠ στην περιοχή της φυ-
σικής, χημείας, βιολογίας, κ.τ.λ. που σχετίζονται με τις
τεχνολογίες διαχείρισης των αποβλήτων.
• Την ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση σχετικά με τις τεχνολογίες της
αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και την
εκπόνηση πρωτοτύπων και τεχνικών για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων στην κοινωνία.
• Η υποστήριξη των κρατικών υπηρεσιών της τοπικής
αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση
πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων που αφορούν
στο σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη και βελτιστοποίη-
ση διεργασιών σχετικών με τη διαχείριση, επεξεργασία,
διάθεση, ανακύκλωση και ελαχιστοποίηση παραγωγής
υγρών αποβλήτων και των παραγομένων από αυτές τις
διεργασίες βιοστερεών.
• την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητι-
κών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
• τη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δραστη-
ριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς. Proslipsis.gr
• την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέ-
ντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμη-
μάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργα-
στηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του
παρόντος.
2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην
περιοχή των τεχνολογιών αειφορικής διαχείρισης των
αποβλήτων και της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα
που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Η υποστήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. Δήμων αλλά και Φορέων
στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων που
αφορούν την λειτουργία των Κ.Ε.Λ.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις
κείμενες διατάξεις. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες
ΔΕΠ, ΣΕΠ της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ, που το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά
και διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού/
τεχνικού προσωπικού του ΕΑΠ, καθώς και από μετα-δι-
δάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ με τριετή θητεία που
δύναται να ανανεωθεί και ορίζεται με τη διαδικασία του
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία τηρεί το
μητρώο υποδομών, συντονίζει το διδακτικό και ερευνη-
τικό έργο αυτού, υποβάλει στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤ του
ΕΑΠ τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λει-
τουργίας του και μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται
στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ τον εσωτερικό κανο-
νισμό λειτουργίας του εργαστηρίου, τον ορισμό υπευθύ-
νων σε επιμέρους τομείς και μεριμνά για τη στελέχωση,
την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων
του εργαστηρίου καθώς και για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό αυτού, υπογράφει κάθε έγγραφο
που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για
οποιαδήποτε θέμα που αφορά το εργαστήριο και δεν
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
3. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των
αρμοδιοτήτων του στους υπευθύνους των επιμέρους
τομέων και να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους σχετικές
με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα-
χωρούνται από το ΕΑΠ σε αυτό για τη διεξαγωγή του
έργου του. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του ΕΑΠ είναι δυνατή η ένταξη επιστημόνων σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Από ανάπτυξη και διάθεση καινοτομιών (πατέντα)
προς τρίτους.
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3 του π.δ. 159/1984.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Proslipsis.gr
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΕΑΠ για τους σκοπούς του οικείου
εργαστηρίου.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: μητρώο επιστημονικών οργάνων
(υποδομές), βιβλία εσόδων εξόδων, βιβλίο περιουσια-
κών στοιχείων, φάκελος διοικητικών αποφάσεων κάθε
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βι-
βλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών,
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνο-
λογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων», και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφο-
νται στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Θετικών Επι-
στημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 12 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved