nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Αθήνα 9.2.2017, 23:42

Την ίδρυση Κέντρου Ξένων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενέκρινε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 93/17/ΓΠ (2)
Ίδρυση Κέντρου Ξένων Γλωσσών στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας και Κανονισμός Λειτουργίας του.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/11-5-2016), με την οποία αντικαθίσταται η περί-
πτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως
εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργα-
νισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
2. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας στις αριθμ. 175/9-11-2016 και 178/
15-12-2016. Proslipsis.gr
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Ιδρύεται ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας ως μετεξέλιξη, αναβάθμιση και διεύρυνση
των δραστηριοτήτων του λειτουργούντος «Γραφείου
Ξένων Γλωσσών». Proslipsis.gr
Αποστολή του Κέντρου είναι: (i) ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στους
φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις ανάλογες
προσαρμογές ανά ακαδημαϊκό τμήμα, (ii) η διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι
υλοποιούν τμήμα των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ή άλ-
λων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, (iii) η πέραν των βασι-
κών ξένων γλωσσών που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας διδασκαλία και άλλων γλωσσών σε πιλοτική ή
σεμιναριακή βάση, (iv) η προώθηση της πολυγλωσσίας και
πολι-πολιτισμικότητας, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση
της τοπικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τους «πολίτες
του κόσμου», (v) η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού
μέσω προγραμμάτων διδασκαλίας της σύγχρονης ελλη-
νικής γλώσσας ως ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας, και (vi)
η υλοποίηση ερευνητικών έργων, η οργάνωση συνεδρίων,
ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων, η συμ-
μετοχή σε δραστηριότητες της διεθνούς επιστημονικής
κοινότητας και η συνεργασία με κοινωνικούς, επιστημο-
νικούς και διοικητικούς φορείς.
Το Κέντρο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του Ιδρύματος που
διδάσκουν ξένες γλώσσες στα ακαδημαϊκά Τμήματα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, όσα μέλη ΕΤΕΠ και
διοικητικοί υπάλληλοι είναι τοποθετημένοι στο Κέντρο.
Τέλος, το Κέντρο δύναται να υποστηρίζεται από καθηγη-
τές με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική δραστηρι-
ότητα συναφή με την αποστολή και τις δραστηριότητές
του, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου. Proslipsis.gr
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών αποτελεί ακαδημαϊκή δομή
η οποία εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη αρ-
μόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα και διοικείται από 5μελές
Συμβούλιο Διοίκησης αποτελούμενο από τρεις καθηγητές
του Ιδρύματος, της βαθμίδας του καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή και δύο μέλη ΕΕΠ του
Κέντρου, που ορίζονται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρό-
ταση του Πρύτανη. Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Συμβουλίου ορίζονται από τους καθηγητές-μέλη του
Συμβουλίου. Ισάριθμοι αναπληρωματικοί των μελών του
Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται με την ίδια διαδικασία. Η
θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης είναι διετής.
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί με βάση τον ακό-
λουθο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται
από τη Σύγκλητο και αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 Proslipsis.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1
- Σύσταση Κέντρου Ξένων Γλωσσών
1. Συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κέντρο
Ξένων Γλωσσών (εφεξής Κέντρο) το οποίο αποτελεί ακα-
δημαϊκή δομή του Ιδρύματος και λειτουργεί με βάση τον
παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
2. Η σύσταση του Κέντρου προβλέπεται στον Οργα-
νισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο παρών κα-
νονισμός αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον οποίον εξειδικεύει
στο πλαίσιο τη κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με
τις ιδιαιτερότητες του Κέντρου.
3. Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-
γίας μπορεί να προταθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο
ύστερα από εισήγηση τουλάχιστο των 2/3 των μελών
της Συνέλευσης ή των 4/5 των μελών του Συμβουλίου
Διοίκησης του Κέντρου.

Άρθρο 2
- Έμβλημα και Σφραγίδα
Ως έμβλημα του Κέντρου χρησιμοποιείται το έμβλημα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνοδευόμενο από το
λογότυπο του Κέντρου είτε στην Ελληνική του εκδοχή:
FOREIGN LANGUAGES CENTER
Τα ίδια στοιχεία περιλαμβάνει και η σφραγίδα του Κέ-
ντρου, η οποία έχει κυκλικό σχήμα.

Άρθρο 3
- Αποστολή / Σκοπός
Το Κέντρο έχει ως αποστολή:
3.1. α) Να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες διδασκαλίας
ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλι-
κής) και να συντονίζει την ομαλή και απρόσκοπτη διδα-
σκαλία τους στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
εντός του κατά την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενου
διδακτικού ωραρίου και με βάση τα προπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών. Proslipsis.gr
β) Να καλύπτει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
σε αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι υλοποιούν τμήμα των
σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus ή άλλων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, καθώς και αλλοδαπών επισκεπτών καθηγητών.
γ) Να οργανώνει τη διδασκαλία, πέραν των βασικών ξέ-
νων γλωσσών που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας, και άλλων γλωσσών σε πιλοτική ή σεμιναριακή βάση.
3.2. Για προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας, σε-
μινάρια στην ξένη γλώσσα και συνέδρια/ ημερίδες κ.α.,
τα οποία εκπονούνται υπό την αιγίδα του Κέντρου, το
Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα της επίσημης βεβαίωσης
παρακολούθησης και επιτυχούς ή μη ολοκλήρωσης μέ-
ρους ή όλου του προγράμματος. Επίσης, δεδομένων και
τηρουμένων των νόμιμων προϋποθέσεων, το Κέντρο
διατηρεί το δικαίωμα πιστοποίησης των παραπάνω. Ει-
δικότερα, για την Ελληνική ως ξένη γλώσσα διενεργεί
εξετάσεις γλωσσομάθειας με εγκυρότητα πιστοποίησης.
3.3. Να υλοποιεί διμερείς-διαπανεπιστημιακές συμ-
φωνίες (bilateral or inter-institutional agreements) με-
ταξύ του Κέντρου και αντίστοιχων πανεπιστημιακών και
ερευνητικών κέντρων ξένων γλωσσών του εξωτερικού,
με σκοπό την κινητικότητα του προσωπικού για επιμόρ-
φωση ή/και διδασκαλία. Να προωθεί τη συνεργασία με
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο σε εθνικό
όσο και διεθνές επίπεδο.
3.4. Να αναπτύσσει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και δράσεις με στόχο:
α) τη γλωσσική προετοιμασία για: 1) γενικούς, ακαδη-
μαϊκούς σκοπούς, 2) ειδικούς, επιστημονικούς σκοπούς
και 3) επαγγελματικούς σκοπούς.
β) τη γενική ή και εξειδικευμένη γνώση για κάθε από-
φοιτο μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
γ) την προώθηση της πολυγλωσσίας. Proslipsis.gr
δ) την ενίσχυση της δυνατότητας κινητικότητας των
φοιτητών στο εξωτερικό (μέσα από την κατάλληλη γλωσ-
σική εκπαίδευση).
ε) την προώθηση και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων
διδασκαλίας, όπως: 1) ολοκληρωμένη εκμάθηση περι-
εχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ) ενός η περισσοτέρων
εξαμήνων και 2) χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη
διδασκαλία και την αυτομάθηση.
στ) το σχεδιασμό σύγχρονου εκπαιδευτικού πολυμε-
σικού υλικού.
ζ) την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε θέ-
ματα, όπως: μελέτη γλωσσικών φαινομένων του επιστη-
μονικού/ακαδημαϊκού λόγου, διδακτική της ορολογίας,
λεξικογραφικές μελέτες κ.ά.
η) τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνε-
δρίων και διαλέξεων.
θ) τη σύνδεση της επιστημονικής δραστηριότητας του
Κέντρου με την κοινωνία.
ι) τη συνεργασία και το συντονισμό του με το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών στον τομέα των επι-
μορφωτικών δράσεων.
3.5. Να αναπτύσσει και να υλοποιεί ερευνητικά προ-
γράμματα και δράσεις σε συνεργασία με ιδρύματα και
φορείς του εξωτερικού.
3.6. Την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων,
συμποσίων και διαλέξεων, τη συμμετοχή σε δραστηρι-
ότητες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και τη
συνεργασία με κοινωνικούς, επιστημονικούς και διοι-
κητικούς φορείς.
3.7. Την προώθηση της πολυγλωσσίας και πολι-πολι-
τισμικότητας, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της το-
πικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τους «πολίτες του
κόσμου». Επίσης, την οργάνωση, φιλοξενία και συμμε-
τοχή σε εκδηλώσεις πολιτισμού και τέχνης με σκοπό την
προσέγγιση μιας ξένης γλώσσας και του πολιτισμού της.
3.8. Την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού μέσω
προγραμμάτων διδασκαλίας της σύγχρονης ελληνικής
γλώσσας ως ξένης ή/και δεύτερης γλώσσας.
3.9. Την πραγματοποίηση εκδόσεων και δημοσιεύσεων
στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
- Περιγραφή δραστηριοτήτων
Για την επίτευξη της αποστολής του το Κέντρο ανα-
λαμβάνει δραστηριότητες ως εξής:
α) Καθορίζει στόχους διδασκαλίας, καταρτίζει προ-
γράμματα σπουδών και σχέδια διδασκαλίας, δημιουρ-
γεί διδακτικό υλικό και επιλέγει συγγράμματα για την
υλοποίηση των προγραμματικών στόχων με άξονα τα
πορίσματα περιοδικών ερευνών μαθησιακών αναγκών
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τις συναφείς επιστη-
μονικές κατευθύνσεις για την ξενόγλωσση ακαδημαϊκή
και επιστημονική παιδεία στην ανώτατη εκπαίδευση.
β) Σχεδιάζει και εκπονεί εσωτερικές αξιολογήσεις κατά
τη διάρκεια του προγράμματος (εξαμήνου) με στόχο την
αναβάθμιση/αναπροσαρμογή των διδακτικών στόχων,
μεθόδων και μέσων, ή/και κατά το πέρας του προγράμ-
ματος με στόχο τη συνέχιση ή την εκ νέου σχεδίαση μέ-
ρους ή του συνόλου τους.
γ) Συντονίζει την κατανομή τμημάτων διδασκαλίας και
την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων στις Σχολές και
Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αναλαμβάνει
τον προγραμματισμό της προκήρυξης για κάλυψη δι-
δακτικών κενών από διδάσκοντες/ουσες με σύμβαση
έργου και την αξιολόγηση αιτήσεων απόσπασης εκπαι-
δευτικών από την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.
δ) Οργανώνει σεμινάρια διαρκούς εκπαίδευσης του
διδακτικού προσωπικού του Κέντρου, καθώς και ειδικά
σεμινάρια ευρείας θεματολογίας στην ξένη γλώσσα για
διδάσκοντες, φοιτητές και διοικητικούς υπαλλήλους του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
- Προσωπικό και υποδομές
Οι απαραίτητοι πόροι για τη λειτουργία του Κέντρου
Ξένων Γλωσσών αναλύονται ως εξής:
Α) Ανθρώπινοι Πόροι:
(i) Τα μέλη ΕΕΠ με ειδικότητα τη διδασκαλία ξένης
γλώσσας που εκλέγονται στο Ίδρυμα ή το Τμήμα / Σχολή.
Οι οργανικές θέσεις των μελών ΕΕΠ ανήκουν στο Ίδρυμα
ή τις μονάδες του, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ διορισμού τους.
(ii) Στο Κέντρο δύναται με απόφαση Συγκλήτου να
τοποθετούνται μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με
πλήρη ή μερική απασχόληση, για τεχνική υποστήριξη
των δραστηριοτήτων του Κέντρου.
(iii) Ομοίως, στο Κέντρο δύναται με απόφαση Συγκλή-
του να τοποθετείται διοικητικό προσωπικό για τη γραμμα-
τειακή υποστήριξή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού στο Κέντρο είναι
η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Αγγλικής Γλώσσας και
- κατά προτίμηση - η γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας.
(iv) Τέλος, το Κέντρο δύναται να υποστηρίζεται από κα-
θηγητές με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική δρα-
στηριότητα συναφή με την αποστολή και τις δραστηριό-
τητές του, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου.
Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, μπορεί να προ-
σλαμβάνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
έκτακτο διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό με σύμβαση
ωριαίας αντιμισθίας ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ή
ορισμένου χρόνου. Proslipsis.gr
Β) Υλικοτεχνική Υποδομή: Αίθουσα και εξοπλισμός
πολυμέσων για έρευνα διδακτικής και αξιολόγησης
γλωσσομάθειας, Εργαστήριο προφορικού και γραπτού
λόγου, ερευνητική/ επιστημονική/διδακτική βιβλιοθήκη
με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, εξοπλισμός γραφείων
διδασκόντων, αναλώσιμα.
Γ) Κτιριακή Υποδομή: Αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία
διδασκόντων, γραφείο γραμματείας, αίθουσα/-ες συ-
νεδριάσεων, τα οποία παραχωρούνται από το Ίδρυμα.

Άρθρο 6
- Διοίκηση
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών αποτελεί ακαδημαϊκή
δομή, η οποία εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Πρύ-
τανη αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα και διοικείται
από πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης αποτελούμενο
από τρεις Καθηγητές του Ιδρύματος, βαθμίδας Καθηγητή
ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και δύο μέλη ΕΕΠ του Κέντρου,
τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρότα-
ση του Πρύτανη. Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Συμβουλίου ορίζονται από τους Καθηγητές-μέλη του
Συμβουλίου. Ισάριθμοι αναπληρωματικοί των μελών του
Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται με την ίδια διαδικασία.
Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης είναι διετής.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου λειτουργεί Συνέ-
λευση των μελών του Κέντρου με σκοπό να εισηγείται
προς το Συμβούλιο Διοίκησης για θέματα που αφορούν
στη λειτουργία του Κέντρου. Στη Συνέλευση του Κέ-
ντρου, εκτός από τα μέλη της Συμβουλίου Διοίκησης,
τα μέλη ΕΕΠ, τυχόν τοποθετημένα στο Κέντρο μέλη ΕΤΕΠ
και διοικητικοί υπάλληλοι, συμμετέχουν με δικαίωμα
λόγου και οι διδάσκοντες με το π.δ. 407/1980, καθώς
και οι αποσπασμένοι από άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης,
εφόσον επιτελούν αντίστοιχο διδακτικό έργο. Proslipsis.gr
Η Συνέλευση των μελών συνεδριάζει κατόπιν πρό-
σκλησης του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης που
αποστέλλεται στα μέλη τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν
τη συνεδρίαση και στην οποία αναγράφονται τα θέματα
ημερήσιας διάταξης, ο τόπος, η ημερομηνία και ώρα
της συνεδρίασης. Περιπτώσεις έκτακτων συνεδριάσεων
προβλέπονται με την ανάλογη αιτιολόγηση. Η Συνέλευ-
ση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλά-
χιστον τα μισά μέλη της. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης υπογράφει
όλα τα έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία του Κέ-
ντρου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αρμο-
διότητα υπογραφής αντ’αυτού έχει ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 7
- Υποχρεώσεις και δικαιώματα
των μελών ΕΕΠ ξένων γλωσσών
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών ΕΕΠ (ώρες
διδασκαλίας, παρουσία στο Ίδρυμα, άδειες, κ.λπ.) καθο-
ρίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 8
- Οικονομικοί πόροι
Πόροι του Κέντρου είναι:
1. Οι πιστώσεις που κατανέμονται στο Κέντρο από
τον τακτικό προϋπολογισμό ή τις δημόσιες επενδύσεις
ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες
χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών μέσα από τις
αντίστοιχες δομές του Ιδρύματος.
3. Πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως: α) Επιχορήγηση
από την Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, β) Κονδύλια που προέρχονται
από ερευνητικά προγράμματα, γ) Επιχορήγηση από τον
προϋπολογισμό διαφόρων Υπουργείων της χώρας και δ)
Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και άλλη οικονο-
μική ενίσχυση που προέρχονται από ημεδαπά ή αλλοδα-
πά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Κέντρου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς του Κέ-
ντρου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Proslipsis.gr
4. Αυτοχρηματοδότηση από Ερευνητικά Προγράμματα,
Προγράμματα Ειδικών Σεμιναρίων στην Ξένη Γλώσσα και
δραστηριότητες επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 9
- Εφαρμογή - τροποποίηση
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει από την ημε-
ρομηνία έγκρισής του από τη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος εί-
ναι αρμόδια για την επίλυση ερμηνευτικών ερωτημάτων
και για την τροποποίηση των διατάξεών του, ύστερα από
εισήγηση τουλάχιστο των 2/3 των μελών της Συνέλευ-
σης ή των 4/5 των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
του Κέντρου. Απαιτείται η παρέλευση τουλάχιστον δύο
ακαδημαϊκών εξαμήνων εφαρμογής του Κανονισμού
για την κατάθεση πρότασης τροποποίησής του στη
Σύγκλητο. Σε περίπτωση απόρριψης από τη Σύγκλητο
της πρότασης τροποποίησης απαιτείται η παρέλευση
τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων για εκ νέου
κατάθεση πρότασης τροποποίησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 3 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved