nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού και Ευφυών Συστημάτων

Αθήνα 13.2.2017, 19:42

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού και Ευφυών Συστημάτων (Software Engineering, Web, and Intelligent SystEms Lab, «SoftWISE»)» στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 13868 (3)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τε-
χνολογίας Λογισμικού, Ιστού και Ευφυών Συ-
στημάτων, (Software Engineering, Web, and
Intelligent SystEms Lab, «SoftWISE»)» στο Τμήμα
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/
16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. Γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ. Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτά-
της Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/
22-4-2005),
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ. Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το
ΦΕΚ 140/τ. Α΄/1 1-6-2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 256/14-10-2015). Proslipsis.gr
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 220/20-10-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρί-
ου με τίτλο:«Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού
και Ευφυών Συστημάτων, (Software Engineering, Web,
and Intelligent SystEms Lab, «SoftWISE»)» στο Τμήμα
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού
και Ευφυών Συστημάτων, (Software Engineering, Web,
and Intelligent SystEms Lab, «SoftWISE»)» στο Τμήμα
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού
και Ευφυών Συστημάτων, (Software Engineering, Web,
and Intelligent SystEms Lab, «SoftWISE»)» στο Τμήμα
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τε-
χνολογίας Λογισμικού, Ιστού και Ευφυών Συστημάτων,
(Software Engineering, Web, and Intelligent SystEms
Lab, «SoftWISE»)» στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του εσωτερικού κανο-
νισμού λειτουργίας του. Proslipsis.gr

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, το εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο
Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού και Ευφυών Συστημά-
των, (Software Engineering, Web, and Intelligent SystEms
Lab, «SoftWISE»)».
To Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολο-
γίας Λογισμικού, του Παγκόσμιου Ιστού και των Ευφυών
Συστημάτων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού και
Ευφυών Συστημάτων (Software Engineering, Web, and
Intelligent SystEms Lab, «SoftWISE»)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1 984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».
5. Την ανάπτυξη (παραγωγή) λογισμικού σύμφωνα με
την πελατοκεντρική διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού
που προβλέπεται από την πιστοποίηση ISO 9001:2008
του Εργαστηρίου στη διοίκηση παραγωγής λογισμικού.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ( εμπειρογνώμονες
σε δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται των γνω-
στικών αντικειμένων του εργαστηρίου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Proslipsis.gr
7. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
8. Την διεκδίκηση και ανάληψη ερευνητικών έργων
χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, ή άλ-
λους πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εκ-
παίδευσης:
α. στην κατεύθυνση εξειδίκευσης των «Πληροφορι-
ακών Συστημάτων», του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής,
β. στην κατεύθυνση «Τεχνολογία Λογισμικού, Δεδο-
μένων και Γνώσης» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
σπουδών «Πληροφορική και Επικοινωνίες», του Τμήμα-
τος Πληροφορικής,
γ. στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαδί-
κτυο και Παγκόσμιος Ιστός», του Τμήματος Πληροφο-
ρικής και
δ. στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων
Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.
11. Την εφαρμογή της έρευνας που παράγει το εργα-
στήριο στη σημερινή κοινωνία και συγκεκριμένα στη
βελτιστοποίηση διαδικασιών και αποφάσεων που καλύ-
πτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών και επιχειρη-
σιακών δραστηριοτήτων του σημερινού κόσμου μέσω
της εξαγωγής, επεξεργασίας και αξιοποίησης της πλη-
ροφορίας και γνώσης με αυτοματοποιημένους τρόπους.
12. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρί-
ως το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού και
Ευφυών Συστημάτων είναι τα ακόλουθα επιστημονικά
αντικείμενα:
1. Τεχνολογία Λογισμικού και Συστημάτων.
• Λογισμικό ανοιχτού κώδικα, διαχείριση έργων λο-
γισμικού, επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα,
ενσωματωμένα συστήματα λογισμικού, ποσοτικές μέ-
θοδοι στην τεχνολογία λογισμικού, ποιότητα λογισμικού,
ευέλικτες μέθοδοι.
• Λειτουργικά συστήματα: Δρομολόγηση διεργασιών
και αιτημάτων αποθηκευτικών μέσων, υποσυστήματα
εισόδου-εξόδου, σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και
προγραμματιστικές τεχνικές, εξελικτικοί και παράλληλοι
αλγόριθμοι.
2. Παγκόσμιος Ιστός.
• Διαδικτυακές εφαρμογές και τεχνολογίες Ιστού, τε-
χνικές διαχείρισης εξελισσόμενων δεδομένων Ιστού, δί-
κτυα διανομής περιεχομένου στον Ιστό και αποδοτική
διαχείριση δεδομένων σε υπολογιστικές πλατφόρμες
(πχ νέφους, κινητών συσκευών), Εξόρυξη πληροφορίας
Ιστού, έμφαση στις τεχνολογίες Κοινωνιολογικού Ιστού
και μελέτη φαινομένων σε σύνθετα δίκτυα χρηστών και
κοινοτήτων Ιστού (και στα πλαίσια έξυπνων πόλεων).
• Σημασιολογικός ιστός, Οντολογίες, Ανοιχτά διασυν-
δεδεμένα δεδομένα, εφαρμογή των παραπάνω στην τε-
χνολογία λογισμικού που βασίζεται στην γνώση, καθώς
και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και στην ηλεκτρονική μάθηση.
• Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, σημασιολογική επιση-
μείωση και αναζήτηση υπηρεσιών ιστού, σύνθεση υπη-
ρεσιών ιστού με ευφυείς τεχνικές σχεδιασμού ενεργειών.
3. Ευφυή Συστήματα.
• Τεχνητή Νοημοσύνη, Λογικός προγραμματισμός,
Ικανοποίηση περιορισμών, Αναπαράσταση γνώσης και
συλλογιστική, Σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός,
Περιρρέουσα Ευφυία, Παίγνια Η/Υ, Ευφυής Εξαγωγή
Πληροφορίας, Ευφυείς Πράκτορες, Λογισμικό Αυτόνο-
μων Συστημάτων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση / Ηλεκτρονική Μάθηση, Ευφυείς Συγκοι-
νωνίες.
• Μηχανική Μάθηση, Ανακάλυψη Γνώσης.
• Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Στατιστικές
μέθοδοι και μοντέλα με εφαρμογές στην τεχνολογία
λογισμικού και τα πληροφοριακά συστήματα, ανάλυση
δεδομένων του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξη
συστημάτων και γενικότερα στην επιχειρησιακή αξιοποί-
ηση ανθρώπινων πόρων, επιχειρησιακή έρευνα, προσο-
μοίωση στη διοίκηση, Επιχειρηματική ευφυΐα.
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού και Ευ-
φυών Συστημάτων διατηρεί ιστότοπο προκειμένου να
προβάλει στην ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά
και στην κοινωνία το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο
που επιτελεί. Ο ιστότοπος αυτός έχει δικτυακή διεύθυνση
http://softwise.csd.auth.gr/ και φιλοξενείται σε εξυπηρε-
τητή του ΑΠΘ, συντηρείται δε από μέλος του προσωπικού
του Εργαστηρίου ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Ιστού και
Ευφυών Συστημάτων, (Software Engineering, Web, and
Intelligent SystEms Lab, «SoftWISE»)» στελεχώνεται από
Καθηγητές και Λέκτορες, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
του Τμήματος καθώς και από μέλη διοικητικού και επι-
στημονικού προσωπικού, των οποίων η επιστημονική
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Τέλος, το
εργαστήριο στελεχώνεται από υποψήφιους διδάκτορες
καθώς και διδάκτορες οι οποίοι απασχολούνται σε έργα
που έχει αναλάβει το εργαστήριο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από το Τμή-
μα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-9-1992), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5α
του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
ίν. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ν. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι-
στημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και συγκεκρι-
μένα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής
εντός της Πανεπιστημιούπολης, στον ημιώροφο του κτι-
ρίου Βιολογίας και στον 3° και 4° όροφο του νέου κτιρίου
της Σχολής Θετικών Επιστημών, και στο παράρτημα του
Τμήματος Πληροφορικής στον 2° όροφο, Εθνικής Αντι-
στάσεως 16, στην Καλαμαριά. Συγκεκριμένα οι χώροι
του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
• 7 γραφεία μελών ΔΕΠ (2 στον ημιώροφο του κτιρίου
Βιολογίας, 2 στον 3° όροφο του νέου κτιρίου της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών και 3 στον 2° όροφο, Εθνικής
Αντιστάσεως 16)
• 9 εργαστηριακοί χώροι για υποψήφιους διδάκτορες,
μεταδιδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (1 στον
ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας και 8 στον 2° όροφο,
Εθνικής Αντιστάσεως 16)
Η υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου αποτελεί-
ται από ικανό εξοπλισμό γραφείου για τους παραπάνω
χώρους (γραφεία, καρέκλες, τραπέζια συνεδριάσεων,
ερμάρια, κλπ), καθώς και ικανή ποσότητα τεχνικού εξο-
πλισμού, η οποία συνίσταται στα ακόλουθα:
• 35 σταθεροί προσωπικοί υπολογιστές (PC).
• 10 υπολογιστές - εξυπηρετητές (servers).
• 1 συστοιχία διαδικτυακών δίσκων (NAS).
• 15 εκτυπωτές.
Στο Εργαστήριο εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κα-
νόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και τον τίτλο και
το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφα-
ση. Ο Διευθυντής δύναται να εκχωρήσει τις παραπάνω
αρμοδιότητες στα πλέον αρμόδια από επιστημονικής
σκοπιάς μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου.
3. Τα μέλη του Εργαστηρίου οφείλουν να τηρούν τις
διαδικασίες που προβλέπονται από την πιστοποίηση ISO
9001:2008 που απέκτησε το «Εργαστήριο Γλωσσών Προ-
γραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού» (το οποίο
και αντικαθιστά από την ίδρυση του και μετά) στη διοί-
κηση της παραγωγής λογισμικού.

Άρθρο 8
Έσοδα- Πόροι
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνο-
λογίας Λογισμικού, Ιστού και Ευφυών Συστημάτων» και
αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Software Engineering, Web, and Intelligent
SystEms Lab, «SoftWISE», χρησιμοποιεί το Εργαστήριο
για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved