nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων

Αθήνα 14.2.2017, 23:29

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων (DataLab)» στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3974 π.ε. (3)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων (DataLab)»
στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/8.12.2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11-6-2013.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 256/14-10-2015). Proslipsis.gr
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 220/20-10-2015).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδο-
μένων (DataLab)» στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δεδομένων (DataLab)» στο Τμήμα Πληροφορικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδο-
μένων (DataLab)» στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών.
10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:
Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων (DataLab)» του
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον
καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση- Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, το εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο
Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων (DataLab)».
Το «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδο-
μένων (DataLab)» εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των
Βάσεων Δεδομένων, Αποθηκών Δεδομένων, Εξόρυξης
Δεδομένων, Ανάκτησης Πληροφορίας, Διαχείρισης και
Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων, Μαζικής Παράλληλης
Επεξεργασίας Δεδομένων, Αλγορίθμων και Δομών Δε-
δομένων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομέ-
νων (DataLab)» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984): «Προϋπο-
θέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργα-
στήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
5. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
6. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.
7. Την διεκδίκηση και ανάληψη έργων βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας, χρηματοδοτούμενων από
εθνικούς, ευρωπαϊκούς, ή άλλους πόρους, δημόσιους
ή ιδιωτικούς.
8. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών και άλλων
εντύπων.
Το «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδο-
μένων (DataLab)» διατηρεί ιστότοπο προκειμένου να
προβάλει στην ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά
και στην κοινωνία το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο
που επιτελεί. Ο ιστότοπος αυτός έχει δικτυακή διεύ-
θυνση http://datalab.csd.auth.gr/ και φιλοξενείται σε
εξυπηρετητή του ΑΠΘ, συντηρείται δε από μέλος του
προσωπικού του Εργαστηρίου ο οποίος ορίζεται από
το Διευθυντή. Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδο-
μένων (DataLab)» στελεχώνεται από Καθηγητές και
Λέκτορες, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικό
Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος καθώς
και από μέλη διοικητικού και επιστημονικού προσωπι-
κού, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει
στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέρο-
ντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης. Τέλος, το εργαστήριο στελεχώνεται από
φοιτητές που βρίσκονται στη φάση εκπόνησης πτυχια-
κής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 5
Διοίκηση- Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από
το Τμήμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iν. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
ν. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
νii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι-
στημίου για τη διεξαγωγή του έργου του. Ως αναγκαία
υποδομή ορίζονται χώροι εργασίας για το διδακτικό,
ερευνητικό και λοιπό προσωπικό και μέλη του εργαστη-
ρίου μαζί με τα κατάλληλα υπολογιστικά συστήματα.
Η υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου αποτελείται
από γραφεία, υπολογιστές, και εκτυπωτές.
Ως χώροι εργασίας του εργαστηρίου ορίζονται 5 γρα-
φεία μελών ΔΕΠ και 4 εργαστηριακοί χώροι για μεταδι-
δάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, στο παράρτημα του Τμήματος Πληροφορικής
στην Εθνικής Αντίστασης 16, 2ος όροφος, στην Καλα-
μαριά. Η υλικοτεχνική υποδομή αποτελείται από 15
προσωπικούς υπολογιστές, μία ιδιωτική νησίδα νέφους
με δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 20 εικονικών
μηχανημάτων και 6 εκτυπωτές με δυνατότητα σύνδεσης
σε δίκτυο.
Στο Εργαστήριο εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κα-
νόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και τον τίτλο και
το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία
γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργά-
νων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.

Άρθρο 8
Έσοδα- Πόροι
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα. Proslipsis.gr
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων (DataLab)» και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του.
Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήμα-
τος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved