nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής

Αθήνα 9.3.2017, 18:07

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Πληροφορικής» (Informatics Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «IT-Lab» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο προεδρος του Ιδρύματος Δημήτριος Πασχαλούδης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 50 (1)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Πληροφορικής»
(Informatics Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο
«IT-Lab» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν.3794/2009
(ΦΕΚ 156/4.9.2009/τ.Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ
258/8.12.2014/τ.Α’) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. 102/2013 π.δ. (ΦΕΚ 136, τ.Α’) «Μετο-
νομασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
- Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχο-
λών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190,τ.Α’).
5. Την υπ’αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 593, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου
του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με
τετραετή θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ : ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ).
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Σερρών (ΦΕΚ 207/5.9.2002, τ.Β’).
7. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Σερρών, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014/τ.Β’).
8. Το απόσπασμα (4ο θέμα) του αριθμ. 23/26.10.2016
πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του Ιδρύματος.
9. Το απόσπασμα (2ο θέμα) του αριθμ. 21/24.11.2016
πρακτικού συνεδρίασης της Διεύθυνσης της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.
10. Την αριθμ. 527/46/1.12.2016 απόφαση Συνέλευσης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. α) την ίδρυση Εργαστηρίου «Πληροφορικής»
(Informatics Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «IT-Lab»
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,
β) την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργα-
στηρίου «Πληροφορικής» (Informatics Laboratory) υπό
το διακριτικό τίτλο «IT-Lab»,
γ) τον ορισμό του Χαράλαμπου Στρουθοπουλου, Κα-
θηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ως Διευθυντή του
Εργαστηρίου με τριετή θητεία που θα αρχίζει από τη δη-
μοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Εργαστηρίου και
θα μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος,
δ) τη συγκρότηση της Ερευνητικής Ομάδας του Εργα-
στηρίου (ΕΟΕ) με τα ακόλουθα μέλη Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών:
• Στρουθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής.
• Αναστασίου Χρήστος, Καθηγητής.
• Βαρσάμης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
• Ούτσιος Ευάγγελος, Καθηγητής Εφαρμογών
• Καλόμοιρος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Χειλάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Νικολαΐδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Πολίτης Αναστάσιος, Καθηγητής Εφαρμογών
Εικότερα κατ’άρθρο:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Πληροφορικής»
(Informatics Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο
«IT-Lab» Proslipsis.gr

Άρθρο 1
«Ίδρυση»
Ιδρύεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρι-
κής Μακεδονίας και στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. το Εργαστήριο Πληροφορικής (Informatics
Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «IT-Lab».
Το Εργαστήριο Πληροφορικής εξυπηρετεί τις ερευνη-
τικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα γνωστικά
αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στην ανάπτυ-
ξη αλγορίθμων, λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών
καθώς και στην αξιολόγηση, αξιοποίηση και εκμάθηση
σχετικών τεχνολογιών και προϊόντων. Συγκεκριμένα τα
κύρια γνωστικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα που
εντάσσονται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρονων πληροφο-
ριακών συστημάτων.
• Η έρευνα και ανάπτυξη παράλληλων αλγορίθμων σε
προβλήματα υψηλής χωρικής και χρονικής πολυπλο-
κότητας.
• Η έρευνα και ανάπτυξη της ψηφιακής επεξεργασί-
ας σημάτων και εικόνων, αναγνώρισης προτύπων και
τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή τους σε άλλα
γνωστικά πεδία όπως της βιοπληροφορικής, βιοϊατρικής,
βιομηχανικών εφαρμογών, συστημάτων λήψης αποφά-
σεων, της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και μοντελο-
ποίησης κ.α.
• Η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και η ανα-
κάλυψη κρυφών προτύπων κανόνων και συσχετίσεων
(data analytics) π.χ. τάσεις της αγοράς, επιχειρηματική
ευφυία, συμπεριφορά χρήστη ιστοσελίδων κ.α.
• Το Εργαστήριο αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης με την οργάνωση μαθημάτων
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε τεχνολο-
γικά προϊόντα αιχμής που βοηθούν στην πιστοποίηση
των εκπαιδευομένων από τους οίκους παραγωγής τους.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
«Σκοπός - Αποστολή»
Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως σκοπό την ανά-
πτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. και στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,
σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη, στην έρευνα και στην καινοτομία, στη βελτί-
ωση της παραγωγής, στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊ-
όντων, στην αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προ-
βλημάτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού παραγωγικών
διαδικασιών μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και
της εφαρμογής σύγχρονων και προηγμένων τεχνολογι-
κών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναλαμ-
βάνει την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων σε σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊ-
όντων, εργαλείων, συστημάτων και λογισμικού στο πεδίο
των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει. Παράλληλα
προωθεί τη συνεργασία των μελών του Επιστημονικού
Προσωπικού του με άλλους φορείς έρευνας και τεχνολο-
γίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυ-
ρήνων, καθώς και τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνο-
γνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών. Εμμέσως, διά
των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο υποβοηθά την
ανάπτυξη του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και υποστηρίζει την ποιοτική
αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα,
το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για το Εργαστήριο
στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομη-
χανίες στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για την προώ-
θηση της έρευνας, της επίλυσης τεχνολογικών προβλη-
μάτων, της ανάπτυξης επιστημονικών εφαρμογών, της
μεταφοράς τεχνογνωσίας, ή την υποβολή προτάσεων και
την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε
θέματα που άπτονται των ερευνητικών ενδιαφερόντων
του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος. Proslipsis.gr
5. Την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών σε γνωστικά
πεδία συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των
αντικειμένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 3
«Προσωπικό»
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και των οποίων το επιστη-
μονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστικά
αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
2. Συγκροτείται η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου
(ΕΟΕ) από μέλη ΕΠ του Τμήματος συναφούς ειδίκευσης
με τα επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου. Η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου συ-
γκροτείται με εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου
και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου δύναται
να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, που έχουν οποιαδήποτε μορφής σχέση ερ-
γασίας με το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των οποίων
το ερευνητικό έργο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνάφεια
με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος.
4. Στο προσωπικό του Εργαστηρίου και στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του, μπορούν να ενταχθούν ως
Επιστημονικοί Συνεργάτες μέλη ΕΠ του Τμήματος, μέλη
ΕΠ ή ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδο-
νίας ή άλλα Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
και αλλοδαπής, ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές.
5. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ-
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μετά από τη σύμφωνη γνώμη
του ενδιαφερόμενου και ύστερα από εισήγηση του Δι-
ευθυντή και απόφαση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες του Εργαστηρίου, στην περίπτωση που αυτή είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν
εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
«Διοίκηση - Αρμοδιότητες»
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του,
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Καθη-
γητής πρώτης βαθμίδας Αναπληρωτής Καθηγητής. Ο
Διευθυντής είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του
Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την Ερευ-
νητική Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και η εκλογή του,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος και της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από
τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και στη
συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να
ανανεωθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Ο Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση των απο-
φάσεων, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του
Εργαστηρίου από όλα τα μέλη και τους συνεργάτες.
Ειδικότερα ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, κα-
θώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηρι-
οτήτων του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στον άρθρο 1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης, υποβάλλει τον ετή-
σιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο-
δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωσή του με το ανά-
λογο προσωπικό και για την οικονομική διαχείριση των
εσόδων του Εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
στη δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου,
ενώ συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας
με άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδι-
ους θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.

Άρθρο 5
«Εγκαταστάσεις - Λειτουργία»
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που παραχω-
ρούνται σ’ αυτό από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών έργων.
Στο χώρο της εγκατάστασης του Εργαστηρίου τοποθε-
τείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων, του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου
από βλάβες και φθορές.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγω-
γή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση
τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειρα-
ματικών εργασιών τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή και σε συνεργασία με
άλλους καθηγητές ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου και μετά από σχετική έγκριση του Διευθυντή.
Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές,
οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέ-
ρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της,
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το
Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός
της δαπάνης που απαιτείται.
Με ευθύνη του Διευθυντή, το Εργαστήριο πρέπει να
μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά του Εργαστηρίου στο πλαίσιο
της αποστολής του, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο
2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διε-
ξάγεται και των γενικότερων δράσεων του Εργαστηρίου.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη-
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληροφο-
ρίες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τις δραστηρι-
ότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
«Έσοδα»
α) Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με τη συμμε-
τοχή του Εργαστηρίου.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
αποτελεσμάτων και προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς
του Εργαστηρίου.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου.
β) Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δα-
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά εξο-
πλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση
των χώρων του Εργαστηρίου και για υποτροφίες προς
φοιτητές,
γ) Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Proslipsis.gr

Άρθρο 7
«Τηρούμενα Βιβλία»
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου
2. Βιβλίο πρακτικών
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, οργά-
νων, λογισμικών, υλικών, επίπλων κ.λπ.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί-
γραφα τιμολογίων, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων - εξόδων με διαρκή ενημέρωση.
5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, ετήσιων εκθέ-
σεων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιστημονι-
κές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρι-
σμένου κύρους, διοργανώσεις ημερίδων, συνεδρίων ή
εκπαιδευτικών διαλέξεων, όπως και στοιχεία που αφο-
ρούν στη συμμετοχή του προσωπικού του Εργαστηρίου
σε κάθε είδους επιστημονική δραστηριότητα.
7. Αρχείο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8
«Χώρος Εγκατάστασης - Εξοπλισμός»
Χώρος του Εργαστηρίου είναι εκείνος στον οποίο εκτε-
λούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων
με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνη-
τικών και λοιπών δραστηριοτήτων του. Στο χώρο του
Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται το γραφείο του Διευ-
θυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για
τη λειτουργία του.
Ο χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου Πληροφορι-
κής, είναι η αίθουσα «Έρευνας και τεχνικής υποστήριξης»
και «Ψηφιακής Επεξεργασίας» του Τομέα Υπολογιστι-
κών Τεχνικών και Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Για την επίτευξη των στόχων του το Εργαστήριο Πλη-
ροφορικής χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
σε υλικό και λογισμικό όπως:
• Υπολογιστικό Σύστημα GRID με 7 BLADE SERVERS,
Fiber Channel και 24TB περιφεριακιακή μνήμη,
• Σύγχρονους υπολογιστές και δίκτυο υπολογιστών για
παράλληλη επεξεργασία,
• Γλώσσες προγραμματισμού και σύγχρονα εργαλεία
λογισμικού για ανάλυση και ανάπτυξη επιστημονικών
εφαρμογών, διαδικτυακό προγραμματισμό κ.λπ.
• Λογισμικά Βάσεων Δεδομένων όπως Oracle κ.α.
• Ψηφιακές μηχανές εικόνας και video.

Άρθρο 9
«Αξιολόγηση»
Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου του, με βάση τη διαδικασία που ορίζει η
MO.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
συντάσσει και υποβάλλει στη MO.ΔΙ.Π. και στον Διευθυ-
ντή της οικείας Σχολής έκθεση αξιολόγησης του έργου
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας»
Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Εργαστηρίου, ο οποίος προτείνεται από τον Διευθυντή
του Εργαστηρίου, εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και επικυρώνεται
από τη Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
και τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Με
την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Αρχικά προτείνεται εσωτερικός κανονισμός αποτελούμε-
νος από τα άρθρα 1-10 της παρούσας εισήγησης.

Άρθρο 11
«Έναρξη Ισχύος» Proslipsis.gr
Η ίδρυση του Εργαστηρίου ισχύει από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 18 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved