nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών

Αθήνα 9.3.2017, 18:07

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών» (Telecommunications and New Technologies Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «TNT-Lab» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο προεδρος του Ιδρύματος Δημήτριος Πασχαλούδης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 49 (2)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνι-
ών και Νέων Τεχνολογιών» (Telecommunications
and New Technologies Laboratory) υπό το δια-
κριτικό τίτλο «TNT-Lab» στο Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν.3794/2009
(ΦΕΚ 156/4.9.2009/τ.Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ
258/8.12.2014/τ.Α’) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
4. Το υπ’ αριθμ. 102/2013 π.δ. (ΦΕΚ 136, τ.Α’) «Μετο-
νομασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
– Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση
Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ
190, τ.Α’).
5. Την υπ’αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 593, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου
του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με
τετραετή θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ : BEIE9-MYO).
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Σερρών (ΦΕΚ 207/5.9.2002, τ.Β’).
7. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Σερρών, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014/τ.Β’).
8. Το απόσπασμα (3ο θέμα) του αριθμ. 23/26.10.2016
πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του Ιδρύματος.
9. Το απόσπασμα (1ο θέμα) του αριθμ. 21/24.11.2016
πρακτικού συνεδρίασης της Διεύθυνσης της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.
10. Την αριθμ. 528/46/1.12.2016 απόφαση Συνέλευσης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. α) Την ίδρυση Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και
νέων Τεχνολογιών» (Telecommunications and New
Technologies Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο “TNTLab”
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
β) Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και νέων Τεχνολο-
γιών» (Telecommunications and New Technologies
Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο “TNT-Lab”.
γ) Τον ορισμό του Αναστασίου Δ. Παπατσώρη, Καθη-
γητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ως Διευθυντή του
Εργαστηρίου με τριετή θητεία που θα αρχίζει από τη
δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Εργαστηρίου
και θα μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος.
δ) Τη συγκρότηση της Ερευνητικής Ομάδας του Εργα-
στηρίου (ΕΟΕ) με τα ακόλουθα μέλη Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
• Παπατσώρης Αναστάσιος, Καθηγητής, Διπλωματού-
χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με γνωστικό αντικείμενο
“Επικοινωνίες”. Proslipsis.gr
• Αναστασίου Χρήστος, Καθηγητής, Διπλωματούχος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με γνωστικό αντικείμενο “Υπο-
λογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός”.
• Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής, Διπλωματού-
χος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός με γνωστι-
κό αντικείμενο “Εκμετάλλευση Συμβατικών κι Εναλλακτι-
κών Μορφών Ενέργειας”.
• Τσίτσος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δι-
πλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με γνωστικό
αντικείμενο “Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων”.
• Χειλάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Φυσικός με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία Δικτύων
Η/Υ”.
• Καλόμοιρος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φυ-
σικός με γνωστικό αντικείμενο “Ενσωματωμένα Συστή-
ματα και Ημιαγωγοί”.
• Ευσταθίου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Δι-
πλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με γνωστικό
αντικείμενο “Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα”.
• Πολίτης Αναστάσιος, Καθηγητής Εφαρμογών, Διπλω-
ματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
με εξειδίκευση “Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ”.
• Βαρσάμης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Μα-
θηματικός, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές
Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός
Επιστημονικών Εφαρμογών».
Ειδικότερα κατ’ άρθρο:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τηλεπικοινωνιών
και Νέων Τεχνολογιών (Telecommunications
and New Technologies Laboratory)
υπό τον διακριτικό τίτλο «TNT-Lab»

Άρθρο 1
«Ίδρυση»
Ιδρύεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρι-
κής Μακεδονίας και στο Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνο-
λογιών (Telecommunications and New Technologies
Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «TNT-Lab».
To Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές κι εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο των
Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών. Το γνωστικό
αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών ευρίσκεται στο επίκε-
ντρο της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής δραστηριότητας
του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ, ενώ στις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου και το δημοσιευμένο
έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνονται
η ανάλυση, διαχείριση κι εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών.
Στόχος του Εργαστηρίου είναι πρωτίστως η προαγωγή
της εφαρμοσμένης έρευνας στις Τηλεπικοινωνίες και
ειδικότερα στη Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτή-
των, στις Οπτικές Επικοινωνίες, στην Μικροκυματική
Τεχνολογία, στην Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα,
στα Δίκτυα Η/Υ, καθώς και στην οικονομική ανάλυση,
διαχείριση κι εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών. Το Εργαστή-
ριο απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό και υποστηρί-
ζεται από υφιστάμενο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλι-
σμό του Τομέα Τηλεπικοινωνιών κα Δικτύων (Φορητός
Φασματικός αναλυτής με ικανότητα μέτρησης φάσης
κι αποδιαμόρφωσης σύνθετων σημάτων με κεραίες
καλύπτοντας το εύρος συχνοτήτων 9kHz – 26.5kGHz,
πεδιόμετρο, διανυσματικός μικροκυματικός αναλυτής,
διανυσματική γεννήτρια σημάτων, αναλυτής και μετρη-
τής σημάτων, ψηφιακά πολύμετρα μεγάλης ακρίβειας,
ψηφιακοί παλμογράφοι, ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές
διατάξεις, όργανο ανίχνευσης διακοπής της συνέχειας
οπτικής ίνας OTDR, συγκολλητής οπτικών ινών, εξοπλι-
σμός δικτύων Η/Υ, όπως routers, switches, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών), και λογισμικά (Το
Advanced Design System – ADS για τη σχεδίαση τηλεπι-
κοινωνιακών συστημάτων, το OptiSim για την ανάλυση
και σχεδίαση δικτύων οπτικών επικοινωνιών, το ANSYS
High Frequency Package για τη σχεδίαση μικροκυμα-
τικών διατάξεων υψηλών συχνοτήτων, τη Matlab με τα
παρελκόμενα Simulink και Communications και DSP
Toolboxes για τη μελέτη κι ανάλυση τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων, το λογισμικό υπολογιστικού ηλεκτρομα-
γνητισμού XFDTD, το λογισμικό ανάλυσης, σχεδίασης
και προσομοίωσης δικτύων Η/Υ OPNET, εσωτερικά ανε-
πτυγμένο λογισμικό για την οικονομική ανάλυση εξοπλι-
σμού και νέων τεχνολογιών βασισμένο στη μεθοδολο-
γία εκτίμησης κόστους του κύκλου ζωής (Life Cycle Cost
methodology), λογισμικό αξιολόγησης επενδύσεων, λο-
γισμικό κατάρτισης επιχειρησιακού σχεδίου, κ.λπ. Μέσω
της βασικής έρευνας και της εφαρμογής και προώθησης
νέων και πρωτοποριακών τεχνολογιών επικοινωνιών,
της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και της σύντα-
ξης οικονομοτεχνικών μελετών για την εφαρμογή νέων
τεχνολογιών στοχεύει να εδραιώσει την συμβολή του
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τεχνολογική
πρόοδο της χώρας μας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστι-
κά, αντικείμενα των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι
η ανάλυση, σύνθεση κι ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών
εφαρμογών και συστημάτων, η διάδοση ραδιοκυμάτων,
η μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κι εκπομπών και
η αξιολόγησή τους ως προς την επικινδυνότητα για τον
άνθρωπο, η διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι
κινητές επικοινωνίες, οι μικροκυματικές επικοινωνίες και
η τεχνολογία τους, οι οπτικές επικοινωνίες, η ανάπτυξη
κι αξιοποίηση υπολογιστικών τεχνικών στον ηλεκτρο-
μαγνητισμό, η τεχνολογία δικτύων Η/Υ, η ανάλυση, με-
λέτη, σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων Η/Υ, η ασφάλεια
δικτύων Η/Υ και η οικονομική ανάλυση, διαχείριση κι
εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών.

Άρθρο 2
«Σκοπός - Αποστολή»
Το Εργαστήριο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΩΝ (TNT-Lab) έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προ-
ώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορι-
κής Τ.Ε. στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σε θέματα που
αφορούν στην έρευνα κι ανάπτυξη στις Τηλεπικοινωνίες
καθώς και την αξιοποίηση κι εφαρμογή Νέων Τεχνολογι-
ών. Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναλαμβάνει την
υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ-
μάτων σε σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων,
εργαλείων και μεθοδολογιών εφαρμογής στο πεδίο των
γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει η Επιστημονική
Ομάδα του Εργαστηρίου. Παράλληλα προωθεί τη συνερ-
γασία των μελών του Επιστημονικού Προσωπικού του
με άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας με στόχο τη
δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, καθώς και
τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο
ομάδων ερευνητών. Εμμέσως δε, δια των δραστηριοτή-
των του το Εργαστήριο υποβοηθά την ανάπτυξη του Κέ-
ντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) του T.E.I. Κεντρικής
Μακεδονίας και υποστηρίζει την ποιοτική αναβάθμιση
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, το Εργαστήριο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (TNT-Lab) έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικεί-
μενα που προσδιορίζονται για το Εργαστήριο στο άρθρο
1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου. Proslipsis.gr
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομη-
χανίες στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για την προώ-
θηση της έρευνας, της επίλυσης τεχνολογικών προβλη-
μάτων, της σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών, της
ανάπτυξης εφαρμογών, της μεταφοράς τεχνογνωσίας,
ή την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται
των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
5. Την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών σε γνωστικά
πεδία συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των
αντικειμένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 3
«Προσωπικό»
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου (Ε.Ο.Ε.) και των οποίων το επι-
στημονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστι-
κά αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος.
2. Συγκροτείται η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου
(Ε.Ο.Ε.) από μέλη Ε.Π. του Τμήματος συναφούς ειδίκευ-
σης με τα επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου. Η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου
συγκροτείται με εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστη-
ρίου και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μη-
χανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου δύναται
να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, που έχουν οποιαδήποτε μορφής σχέση ερ-
γασίας με το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των οποίων
το ερευνητικό έργο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνάφεια
με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος.
4. Στο προσωπικό του Εργαστηρίου και στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του, μπορούν να ενταχθούν ως
Επιστημονικοί Συνεργάτες μέλη Ε.Π. του Τμήματος, μέλη
Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. από άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας ή άλλα Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα της
ημεδαπής και αλλοδαπής, εξειδικευμένοι μηχανικοί κι
επιστήμονες κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδί-
κευσης ή διδακτορικού τίτλου με δημοσιευμένο έργο
συναφές προς τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου,
υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι ερευνητές, καθώς και
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
5. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ-
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Διοικητικού προ-
σωπικού, Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου και
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων μηχανικών κι επιστη-
μόνων, σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνη-
τικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, στην περίπτω-
ση που αυτή είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
ενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα
αρμόδια όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του Τ.Ε.Ι
Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4
«Διοίκηση - Αρμοδιότητες»
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του,
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μη-
χανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονί-
ας και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Καθηγητής πρώ-
της βαθμίδας Αναπληρωτής Καθηγητής. Ο Διευθυντής
είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την Ερευ-
νητική Ομάδα του Εργαστηρίου (Ε.Ο.Ε.) και η εκλογή του,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος και της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από
τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και στη
συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και ανανεώνε-
ται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
4. Ο Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση των απο-
φάσεων, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του
Εργαστηρίου από όλα τα μέλη και τους συνεργάτες.
5. Ειδικότερα ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, κα-
θώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηρι-
οτήτων του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στον άρθρο 1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετήσιο
απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο-
δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωσή του με το ανά-
λογο προσωπικό και για την οικονομική διαχείριση των
εσόδων του Εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
στη δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου,
ενώ συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας
με άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδι-
ους θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
«Εγκαταστάσεις - Λειτουργία»
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που παραχω-
ρούνται σ’ αυτό από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών έργων.
Στο χώρο της εγκατάστασης του Εργαστηρίου τοποθε-
τείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων, του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου
από βλάβες και φθορές.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους μηχανικούς κι ερευνητές που έχουν ειδική
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδό-
τηση. Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παρα-
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται
μετά την χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.
5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειρα-
ματικών εργασιών τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή και σε συνεργασία με
άλλους καθηγητές ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου και μετά από σχετική έγκριση του Διευθυντή.
Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές,
οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέ-
ρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της,
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το
Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός
της δαπάνης που απαιτείται.
6. Με ευθύνη του Διευθυντή, το Εργαστήριο πρέπει να
μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά του Εργαστηρίου στο πλαίσιο
της αποστολής του, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο
2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διε-
ξάγεται και των γενικότερων δράσεων του Εργαστηρίου.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη-
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληροφο-
ρίες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τις δραστηρι-
ότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
«Έσοδα»
1. Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με τη συμμε-
τοχή του Εργαστηρίου.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
αποτελεσμάτων και προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς
του Εργαστηρίου.
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου.
2. Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δαπά-
νες υποστήριξης της λειτουργίας του, τις αμοιβές προ-
σωπικού, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, την παρακολού-
θηση επιστημονικών συνεδρίων, την αγορά εξοπλισμού,
αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση των χώρων
του Εργαστηρίου και για υποτροφίες προς φοιτητές.
3. Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 7
«Τηρούμενα Βιβλία»
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου
2. Βιβλίο Πρακτικών
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, οργά-
νων, λογισμικών, υλικών, επίπλων κ.λπ.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί-
γραφα τιμολογίων, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων – εξόδων με διαρκή ενημέρωση
5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, ετήσιων εκθέ-
σεων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιστημονι-
κές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρι-
σμένου κύρους, διοργανώσεις ημερίδων, συνεδρίων ή
εκπαιδευτικών διαλέξεων, όπως και στοιχεία που αφο-
ρούν στη συμμετοχή του προσωπικού του Εργαστηρίου
σε κάθε είδους επιστημονική δραστηριότητα. Proslipsis.gr
7. Αρχείο μεταβολών προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8
«Χώρος Εγκατάστασης»
Χώρος του Εργαστηρίου είναι εκείνος στον οποίο εκτε-
λούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων
με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνη-
τικών και λοιπών δραστηριοτήτων του. Στο χώρο του
Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται το γραφείο του Διευ-
θυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για
τη λειτουργία του.
Ο χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου Τηλεπι-
κοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών είναι τα υφιστάμενα
Εργαστήρια Επικοινωνιών και Κινητών Επικοινωνιών
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στο Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας,

Άρθρο 9
«Αξιολόγηση»
Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου του, με βάση τη διαδικασία που ορίζει η
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
συντάσσει και υποβάλλει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στον Διευθυ-
ντή της οικείας Σχολής έκθεση αξιολόγησης του έργου
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας»
Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Εργαστηρίου, ο οποίος προτείνεται από τον Διευθυντή
του Εργαστηρίου, εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και επικυρώνεται
από τη Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
και τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Με
την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
«Έναρξη Ισχύος»
Η ίδρυση του Εργαστηρίου ισχύει από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 18 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved